TROAS BÖLGESİNDEKİ ARKEOLOJİK KAZILAR VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Troas bölgesi arkeolojik açıdan çok zengin bir bölgedir. Özellikle Çanakkale Boğazı’nın burada olması, antik dönemlerde deniz ticaretinin önemli bir geçiş noktasında bulunması ve Asya – Avrupa arasındaki geçişlerin çoğunlukla bu bölgeden yapılması, çok sayıda kentin bu bölgeye kurulmasına neden olmuştur. Özellikle kolonizasyon döneminde kolonici şehirler(miletos, Atina gibi) boğazı kontrol altında tutabilmek adına bu bölgeyi koloni kentleriyle doldurmuşlardır.

Hal böyle olunca bu bölgede önemli sayıda arkeolojik çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Çok sayıda arkeolojik çalışma yapılmasına rağmen bölge arkeolojik materyal açısından o kadar zengindir ki hala çalışılmayı bekleyen kentler ve alanlar bulunmaktadır. Bu nedenle gerek yurt içinden gerekse yurt dışından önemli bilim adamları Troas bölgesinde arkeolojik çalışmaları tüm hızıyla sürdürmektedirler. Okumaya devam et “TROAS BÖLGESİNDEKİ ARKEOLOJİK KAZILAR VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI”

Çanakkale’de antik bir kent:Abydos

Abydos antik çağın en önemli kentlerinden birisidir. Bu önemi Çanakkale Boğazı’ndaki stratejik konumundan gelmektedir. Boğazın geçişe en elverişli noktasında bulunması Abydos ve karşısındaki Sestos’un antik dönemde iki kıta arasında geçiş noktası olarak kullanılmasına neden olmuştur. Kimi zaman büyük ordular düşmanlarına, kimi zaman da bir aşık aşkına ulaşmak için bu noktadan boğazı geçmiştir

Abydos antik çağın en önemli kentlerinden birisidir. Bu önemi Çanakkale Boğazı’ndaki stratejik konumundan gelmektedir. Boğazın geçişe en elverişli noktasında bulunması Abydos ve karşısındaki Sestos’un antik dönemde iki kıta arasında geçiş noktası olarak kullanılmasına neden olmuştur. Kimi zaman büyük ordular düşmanlarına, kimi zaman da bir aşık aşkına ulaşmak için bu noktadan boğazı geçmiştir. Okumaya devam et “Çanakkale’de antik bir kent:Abydos”