AK-47 Nedir?

AK-47 Sovyetler Birliği üretimi bir saldırı tüfeğidir. Üretilmesindeki en büyük neden, Almanlara karşı verilen savaşta daha güçlü olabilmektir.

Savaşlar, insanoğlunun, tarih boyunca en büyük sorunu olmuştur. Güvenlik bir insan için her zaman en başta gelen kaygıdır. İnsan güvenliğini sağlayabilmek için her türlü yola başvurabilir. Bu amacından asla vazgeçmez. Savaşlar ise bu kaygının daha üst seviyede duyulduğu zamanlardır. Asla gerçek manada bir kazananı olmayan savaşların olması daima yıkım, ölüm, üzüntü ve yoksulluk getirmiştir. En azından bir taraf için bu böyledir. Aslında insanın öldüğü yerde her hangi bir kazançtan bahsetmek imkânsızdır.

Bir zamanlar savaşlar, devletlerin, anlaşmazlıklarını çözmek için kullandıkları bir yol olarak görülürdü. Bugün de aynı görüşte olanlar bulunsa da bunu apaçık olarak yerine getiremiyorlar. Çünkü artık uluslar arası hukuk diye bir alan var. Ancak savaşların, eski manada, bitmiş olmaları devletlerin güvenlik tedbirlerini elden bırakacakları anlamına gelmez. Bu nedenle, Alman silahlarına karşı daha iyi şartlarda savaşabilmek için Mihail Kalaşnikov, 1944-1947 yılları arasında AK-47 saldırı tüfeğini tasarladı. 4.8 kg gibi hafif bir tüfek olmasının yanında 7.62×39 mm mermi haznesine sahip olması onu alıcılarının gözünde yükseğe çıkardı. Dakikada 600 mermi atış hızı gibi özellikleri ise dünya çapında kullanıcı sağladı. Hafif, sağlam, hemen her türlü şartta çalışabilir bir düzeneğe sahip olarak üretilmesi, onun üretildiği günden sonra yapılan tüm savaşlarda kullanılmasına neden oldu. AKM, AK-47’nin geliştirilmiş türevidir. Bu iki tür silahtan, dünya üzerinde, yüz milyondan fazla bulunmaktadır.

AKMS_and_AK-47_DD-ST-85-01270 - Kopya