CERN Nedir?

Fransızca orijinal ismi ‘Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire’ olan Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu CERN, dünyaca ünlü bir arştırma merkezidir. Fransa ve İsviçre sınırında, Genova’nın kuzey batısında kurulmuş olan bu tesis, dünyadaki teknolojilerin çıkış merkezi olarak da adlandırılabilir. Burada yapılan araştırmaların sonuçları, tüm dünyada kullanılan teknolojilere temel sağlmaktadır.

Yüksek bütçeli araştırmaların yapıldığı bu yer, maddi kaynak olarak üye devletlerden aldığı paraları kullanır. Üye devletler, seçtikleri üyelik statüsüne göre yıllık ücret öderler ve bu statüye göre CERN’ün verdiği ihalelerden yararlanırlar.

1954 yılında on iki batı Avrupa ülkesi tarafından oluşturulan CERN, bugün yirmi avrupa ülkesi ve Avrupa dışından İsrail olmak üzere toplam yirmi bir üye devlete sahiptir. Türkiye 2012 yılında CERN’e tam üyelik yapmaktan vazgeçti. Neden olarak da üyelik ücretini göstermişlerdi. Halbuki bu üyelik sonucu verilecek ihalelerden elde edilecek gelir hesaba katılmamıştı. Mesela, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı için yaptırılacak olan büyük mıknatısları üretecek bir teknoloji ülkemizde mevcut değil. Bu üyelik olsaydı, CERN hem bu teknolojiyi ve gerekli alet – makinaları ülkemize verecek hem de bunları üretme ihalesinden pay alacaktık. Bu ihalelerin değerinin milyon dolarlar olduğunu vurgulamak isterim.

İlk olarak Tanrı Parçacığı deneyiyle ülkemizde adı duyulan CERN, o günden sonra hiç duyulmadı. Ancak CERN’deki deneyler tam hız devam etmekte ve deneylere yenileri eklenmekte.

CERN 2

element:element nedir,elementler ve simgeleri nelerdir?

element aynı cins atomların oluşturduğu saf maddelerdir.

element simgeleri ise, her elemente ait bir ya da iki harften oluşan simgelerin, uluslararası geçerliliği olan simgeleridir.

elementler ve bu elementlerin simgelerine ise yazının devamından ulaşabilirsiniz. Okumaya devam et “element:element nedir,elementler ve simgeleri nelerdir?”