Otizm Nedir? Otizm Sebepleri?Hastalık Hakkında Her Şey!

otizm-nedir-sebepleri-ve-ayrintilar

Otizm, yaşamın ilk üç yılı içerisinde ortaya çıkabilen ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı nitelikteki davranış ve de kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösterebilen, karmaşık gelişimsel bir bozukluk şeklinde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde ise her 110 çocuktan birini etkilediği bilinen pek çok ailenin de hayatının alt üstü olmasına neden olan bu bozukluğun yirminci yılın ortalarına kadar tam olarak bir adı bile bulunmuyordu.


Bu konuda 1943 yılında Dr. Leo Kanner 11 çocuğun üzerinde yaptığı çalışmalar sonrasında literatüre ‘’ Erken Çocukluk Otizmi ‘’ adı altında terim kazandırmıştır. Aynı yıllar içinde Hans Asperger ise bugün Asperger Sendromu olarak da binmekte olan aynı bozuklukların daha hafifi olan biçimini tanımlamıştır. Kanner ise üzerinde çalıştığı 11 çocukta birlikte dil iletişimi kuramama, sosyal ilişki kuramama, tekrarlayıcı davranışlar, ekolali, değişiklikleri tolere edememe türünde hala tanı kriterleri içinde olabilen özellikler yanında ise, geçerliliğini yitirmiş olan bazı özellikleri de tarif etmiştir.

Otizm hastalığı DSM-III tanısı sınıflamasına kadar çocukluk çağı için psikozları arasında yerini almıştır. Yıllar süren değerlendirmeler sonrasında ise araştırmacılar, otizm ile çocukluk şizofrenisinin ayrı türde bozukluklar olduğu konusunda birleşmişlerdir. Otizm resmi bir sınıflama terimi olan DSM-III’ e girmiştir. 1994 yıllarında DSM-IV içinde Yaygın olan Gelişimsel Bozukluklar Otistik Spektrum Bozuklukları terimi başlığında yerini almıştır. Otistik olan bir çocuğun kardeşinde de otizm görülme riski genel popülasyona göre 50 ve 100 kat daha fazla olmaktadır. Tek yumurta ikizlerinde de her ikisinin birden otistik olma oranları çift yumurta ikizlerine göre daha fazla olmaktadır. Ülkemizdeki kayıtlar baz alındığında 271.000 otistik özellikleri olan bireyler bulunmaktadır. Bu rakamda 81.000 dolaylarında ise 0 ile 14 yaş arası çocuklardan oluştuğu var sayılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.