Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?

1325781375

 


Bilgisayar Destekli Eğitim Nedir?

Eğitim kavramı bir ülkenin gelişmişlik ve çağdaşlık düzeyini belirtirken aynı zaman da ülke kalkınması içinde oldukça faydalı bir yatırım kaynağıdır. Doğumdan hemen sonra aile ile başlayan eğitim belirli yaşlara gelindikten sonra ise okul öncesi eğitim, sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni ile devam etmektedir. Bazı önemli ilkeler her dönemde eğitim alanında 1325781375uygulanabilmektedir. Bu ilkeler arasında en önemli sayılabilecek olan ise öğrenme ve verimlilik açısından oldukça önemli olan eğitim sevdiriciliğidir. Bununla birlikte eğitimin kalitesi için önemli bir gereksinim olan çağın gerekliliklerine uygunluktur. Bunun sonucunda teknolojinin eğitim alanında uygulanır olması çağın gerektirdikleri arasında yer alır. Eğitim öğretim sürecine bilgisayarların sokulmasıyla başlayan bilgisayar destekli eğitim, eğitim sürecinde eğitici içeriklerin ya da etkinliklerin bilgisayar aracılığıylabt_ogrenci1 gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu tanıma göre eğitim sürecinde bilgisayarlarım önemli bir rolü üstlendikleri açıkça görülmektedir. Türkiye açısından duruma bakıldığında ilk olarak 1984 yılı içerisinde ortaöğretim kurumlarına 1100 adet mikro bilgisayar alınmıştır. Bu eğitimin çeşitli amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlar içerisinde öğrencilerin derse olan motivasyonunu üst düzeye çıkartmak, öğrencinin kendi kendine öğrenmesine katkı da bulunmak, öğrenciyi hipotez kurmaya yönlendirmek ve mantık yoluyla problemleri aşmasını sağlamak yer almaktadır. Fakat öğrencinin sosyal gelişimini olumsuz etkilemesi, öğrencinin ve öğretmenin bilgisayara karşı yeterli düzeyde bilgisinin bulunmaması ve maliyetli olması gibi etkenler bu uygulamayı sınırlamaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.