Türkiye’de Bulunan Enerji Kaynakları Nelerdir ?

enerji-kaynaklariTürkiye’nin coğrafi yapısı , enerji kaynakları bakımından uygun olması beraberinde bir çok enerji kaynağının oluşmasına neden olmuştur. Enerji bir ülke için son derece önemli olduğundan her geçen gün beraberinde yeni eneji kaynaklarını da getirmektedir. Ülkenin sarf ettiği enerji miktarına dayalı olarak yeni enerji kaynaklarının da ortaya çıkması görülmektedir.  Ülkede enerji kaynaklarının devamlılığı için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi ve çoğaltılması için gerekli olan kaynaklar için daha çok yaygınlaştırılmalıdır. Yenilemeyen enerji kaynaklarının belirli bir sınırı olduğu için ilerleyen zamanlarda bu kaynakların tükenebileceği göz önünde bulundurulur.

Ülkede tüketilen enerji ne kadar çok ise yapılacak olan enerji kaynakları da bir o kadar çok olmalıdır. Birbirlerini karşılayacak düzeyde geliştirilen kaynaklar günümüzde yeterli seviyede görülebiliyor.

Elektrik üretiminde kullanılan ve yenilenemeyen enerji kaynakları arasında ilk olarak taşkömürü gelir.  Jeolojik zamanda organik taşlar tarafından oluşturulan taş kömürleri en çok kullanılan enerji kaynağı olmakla birlikte ülkemiz bu kaynak bakımından oldukça zengindir.


Linyit kömürü , taş kömüründen farklı olarak daha az kaloriye sahip ikinci nesil bir kayadır. Termik santrallerde kullanılan linyit kömürü de ülkemizde çok fazla çıkartılmaktadır.

Petrol ülkemizde 1941 yılında raman dağının eteklerinde bulunmuştur.  Ülkemiz petrol konusunda geride kalmış , petrolün çoğunu geçmiş yıllarda enerji santrallerinde kullanarak tüketmiştir. Ülkemizin petrol ihtiyacının %80’i Ortadoğu ülkelerinden ithal edilmektedir.

Doğalgaz son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan ve çevre kirliliğine karşı zararı olmayan bir enerji maddesidir. Büyük şehirler ve enerji-kaynaklari2ülkemizin bir çok bölgesinde doğalgaz yatakları ile insanların kullanımına sunulmuştur. Doğalgaz üretimi ülkemizde yetersiz görüldüğü için büyük bir miktarı Rusya’dan ülkemize gelmektedir.

Yenilenebilir kaynaklar arasında , su gücü olarak bildiğimiz barajlar enerji konusunda büyük öneme sahiptir . Ülkemizin elektrik ihtiyacının bir çoğunu su enerjisinden karşılamaktayız.  Barajlar , akarsular, havzalar ve ırmaklar hidroelektrik üretimi için son derece önemlidir.

Güneş enerjisi , Jeotermal enerji,  Rüzgar enerjisi de ülkelerin başlıca yenilenebilir enerji kaynakları arasında gelmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.