Dünyada Nükleer Enerji Santral Sayıları ve Nükleer Hakkında Bilgi

Dünyada Nükleer Enerji Santral Sayıları

Gelişmek istiyoruz ancak hes yapılmasın, termik yapılmasın, nükleer santral yapılmasın istiyoruz.

Ancak bu nasıl mümkün olacak? Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu en önemli madde enerji. Enerji ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu yurt dışından sağlıyoruz ve hali hazırdaki cari açığın en önemli nedeni enerji alımları.

Yıllardır ülkemizde sözüm ona bir takım çevreci örgütler, aşırı duyarlı vatandaşlarımız özellikle nükleer enerjiye karşı çıkmaktadır. Genelde savunulan argüman ise nükleer santralin çevre düşmanı, insan sağlığını en fazla tehdit eden santral olduğudur. Bu argümanı öne sürerek örneğin GreenPeace ülkemizde nükleer enerji üretimine karşı çıkmaktadır. Ancak ilginçtir ki greenpeace fransa kökenlidir ve fransa’da 70 adet aktif nükleer santral bulunmaktadır, bu santrallerin büyük çoğunluğu da 2.nesil santrallerdir. Konuyla ilgili güzel bir wiki makalesi buldum. http://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleer_reakt%C3%B6rler_listes


nukleer-santral

Özellikle ülkemizde yapılması planlanan santrallerin 3.5 . nesil olacağı düşünülürse nükleer santral istemeyenlerin neden istemediklerini anlamak mümkün değildir.

Ayrıca bu kişiler nükleer santral kullanımının artık azaldığı argümanına sıklıkla başvurur, ancak bu görüşte yanlıştır, bir yandan 1 ve 2.nesil santraller kapatılırken bir yandan 3.nesil santrallerin yapımına ve hizmet vermesine devam edilmektedir, aksine nükleer santral sayısı azalmamakta, sürekli bir artış göstermektedir. Bu konuyla ilgili yapılmış bir araştırmaya da http://www.nukte.org/ny1 bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

Ülkemizde enerjideki dışa bağımlılığı azaltacak en makul çözüm olarak henüz elimizde 1 tane bile olmayan nükleer santrallerin kurulması gerekmektedir, bu santrallerin modern ve iş güvenliğini en üst seviyede tutacak tıpkı batı ülkelerindeki gibi santrallerin kurulması elzemdir. Tüm batı ülkelerinde sayıları artan nükleer santrallerden ülkemizde 1 tane bile olmaması trajikomiktir, Ermenistan’ın 1.nesil yaptığı ve hala hizmet veren nükleer santralini ığdır’dan gözlerinizle görebilirsiniz, buna karşı ses çıkarmayan aşırı duyarlı kişiler ne oluyor da , modern santrallerin yapımına karşı çıkıyor?

 

Nükleer santrallerin zararları hakkında bir çok madde öne sürülür ancak bu maddelerin bir çoğunun hiçbir dayanağı kalmamıştır, ülkemizde akkuyu nükleer santralinde yapılması planlanan nükleer santral avrupanın en gelişmiş nükleer santrali olacaktır. NS’nin zararları hakkında savunulan argümanlar şunlardır.

  • Dünyada Nükleer Santral sayıları hızla azalmaktadır!
  • Amerika ve Avrupa Nükleer Santral yapımından vazgeçmiştir!
  • Nükleer Enerji dışa bağımlıdır! Tıklayınız!
  • Nükleer Santral atom bombası gibi patlar! Tıklayınız!
  • En pahalı elektrik nükleerden elde edilir!
  •  Nükleer Santral çevre düşmanıdır ve radyasyon yayar!
  •  Nükleer Santral atıkları ciddi bir sorundur!
  • Radyasyonlu çaylar içildi! – Kanser Çernobil nedeni ile çok artmıştır!
  • Nükleer Santralin kuruluş maliyeti 15 milyar$, sökümü ise 5 milyar$’dır!
  •  Türkiye’nin Nükleer Enerjiye ihtiyacı yoktur!

 

Tüm bu maddelerin yanlış yorumlanma neticesinde elde edildiği gerçektir, nükleer santrallerin ülkemizde yapılmasının önüne geçebilmek adına bilgi sahibi olmadan fikir sahibi insanlar bu maddeleri savunur, bu maddelerin nasıl yanlış anlaşıldığıyla ilgili http://www.nukte.org/node/66 bu link oldukça işinize yarayacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.