İslamiyette Ebced Hesabının Yeri ve Ebced Hesabı Nasıl Yapılır?

Ebced hesabı, günümüzde özellikle bebeklerine isim koyma konusunda tereddüt yaşayan ebeveynler tarafından sıklıkla başvurulan bir yöntem haline gelmiştir.

İslamiyetten öncede ebced hesabı vardı, özellikle yahudilerde genel bir kullanımının olduğu söylenir.

Ebced hesabı: Ebced rakamlarıyla kelime veya isimlerin sayısal bir değere denk getirilmesiyle kullanılır. Ebced rakamlarına karşılık gelen harflere göre ebced tablosu;

elif ا 1 Ha ح 8 sin س 60 te ت 400
be ب 2 Tı ط 9 `ayn ع 70 peltek se ث 500
cim ج 3 yâ ي 10 fe ف 80 Hı خ 600
dal د 4 kef ك 20 Sad ص 90 zel ذ 700
he ه 5 lâm ل 30 kaf ق 100 Dad ض 800
vav و 6 mim م 40 ra ر 200 Zı ظ 900
ze ز 7 nun ن 50 şın ش 300 ğayn غ 1000

 


Kendi isminizin ebced karşılığını bulmak istiyorsanız, muhakkak isminizin arapça yazılışını bilmek zorundasınız. Bazı isimlerin ebced karşılıkları aşağıda verilmektedir.

Salih: (BE: 286) Nuriye (BE: 337) Çiğdem (BE: 308) Zühre (BE: 221) Sultan (BE: 809) Ali (BE: 212) İdris (BE: 478) Esma (BE: 332) Duygu: (BE: 1132) Dürdane: (BE: 1659) Fuat: (BE: 357) Ömer: (BE: 372) Navidan: (BE: 487) Hatun: (BE: 1232) Bilal: (BE: 256) Âlime: (BE: 308) Yavuz: (BE: 849) Hadice: (BE: 706) Emine: (BE: 324) Ayşe: (BE: 507) NE: 385 En yakın 351 (Ya Râfi, 351; Güneş – Pazar) Fatıma: (BE: 689) Erdal: 236: En yakın (Ya Kebir 232); Müşteri – Perşembe Havva: 19 (Ya Vahit) Merih – Salı Hikmet: 73 (Tam) (Ya Celil); Güneş – Pazar Bahadır: 212 (Tam) Ya Malike’l-Mülk (Utarit, Çarşamba) Tevfik: 205 En yakın (Ya Berr – 202); Zühre – Cuma Mehmed: 221 En yakın ESMA 212 ile “Yâ Malike’l-Mülk” (Utarit Çarşamba, Öğle) Muhammed: (BE: 224) Normal: 314. En yakın ESMA 312 ile “Yâ Rakîb” Zühre Cuma (Sabah namazı) Ufkun: 505 Serpil: 407 Didem: 22 Nesrin: 370 Cevdet: 111 Ruhigül: 1011 Zeyneb: 129 (Ya Latif) Zühre Cuma (Sabah namazı sonrası) Selime: 145 (Ya Müheymin) Pazar – Güneş (Sabah namazı sonrası) Sevcan: 120 En yakın (Ya Kaviyy 117 Salı – Merih ve Ya Muizz – 117 – Pazar, Güneş) Arif: 351 (YA RAFİ’) Güneş, Pazar Yasemin: 240 (en yakın; Ya Kebir–232), Müşteri, Perşembe. Necla: 2223 Onur: 1348 Said: 539 Aşkım: 772 Fatıma: 1378 Sadali: (BE: 348) Zafer: (BE: 1213) İlkay: (BE: 405) Şerife: (BE: 659) Tuba: (BE: 426) Şükriye: (BE: 679) Şefika: (NE: 495). Abdulvahid: (NE: 53) Şehnaz: (NE: 364). Öznur: (NE: 264) Ülker: (BE: 497). Hediye: (Hediye: 58) Zehra: (BE: 221) Fatih: (BE: 211). Gülizar: (BE: 505) Taşkın: (BE: 1170). Sevgül: (BE: 318) Çiğdem: (BE: 1238). Yüksek (BE: 316). Hakan (BE: 1110). Şükran (BE: 879). Oya (?) Mine: (BE: 307) Hanife: (BE: 805)

EBCED HESABI NASIL YAPILIR VİDEOLU ANLATIMİslamiyette Ebced Hesabının Yeri?

Namaz gibi böyle en temel İslamî konularda farklı görüşler olduğuna göre, Ebced hesabı gibi daha önemsiz derecede olan bir konuda farklı görüşlerin olması son derece doğaldır. Ebced hesabına göre Hz.Muhammed(sav)’in ümmetinin ömrünün 734 yıl olduğunu hesap eden Ebu yasir adlı şahıslar da bulunmaktadır. Bakara suresindeki Elif-Lâm-Ra; Elif-Lâm-Mim-Ra ‘nın ebced hesabına göre 734 ettiğini , buna göre Müslüman ümmetinin 734 yıl süreceğini tahmin etmiştir.

Taberani’ye göre aşağıdaki gibi bir hadis vardır.

Nice Ebced hesabını öğreten, yıldızlara bakan(onlardan hükümler çıkarmaya çalışan) kimseler var ki kıyamet günü Allah katında bir nasibi yoktur”(bk. Taberanî, el-Kebir, h. no: 10980)

Ancak bu hadis de zayıf bir hadistir, bu ifadeye karşılık Hafız Heysemi, “bu rivayetin senedinde yer alan Halid b. Yezid el-Umarî yalancının tekidir” diyerek hadisin zayıf belki uydurma olduğuna işaret etmiştir(bk. Mecmau’z-Zevaid, 5/116).

Sonuç olarak islamiyette ebced hesabının iyi mi kötü mü olduğu konusunda net bir ifade yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.