Heyelandan Korunma Yolları Nelerdir?

189

189

Heyelanlar, can ve mal kayıplarına neden olan ve hızlı gelişen doğal olaylar olduklarından dolayı, heyelanlardan, oluşumları esnasında korunmak pek de mümkün değildir. Bir heyelan meydana gelirken yapılabilecek tek korunma yöntemi, alına bilecek tek önlem; heyelanın akış yönünün tersi istikamette heyelandan kaçmaktır.


Ancak heyelan meydana gelmeden önce, heyelanın oluşmasını, dolayısıyla da heyelan nedeniyle meydana gelecek olan can ve mal kayıplarını önlemek imkânı mevcuttur. Heyelanın oluşumunun engellenmesindeki en önemli yol, heyelan tehlikesinin yüksek olduğu yerlerde bir yapı, yol veya tarım arazisi yapılacak ise bunlar yapılmadan önce o alandaki heyelan tehlikesinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Eğer yapacağımız çalışmalarla heyelan tehlikesini ortadan kaldıracak önlemler alamıyorsak, yamacın kaymasını ve dolayısıyla da heyelan oluşumunu artıran faaliyetlerden uzak durmalı ve bunları azaltmalı veya yamacı tutucu çalışmaları arttırmalıyız. Yapacağımız bu faaliyetler heyelanı tamamen engellemese bile bir nevi kontrol altına almamıza yardımcı olacaktır.

Heyelanın ön kısmına ‘topuk’ denir. Heyelan oluşumunun engellenmesi için heyelanın topuk kısmına yükün koymak veya istinat duvarları yapmak etkili önlemlerden ikisidir. Yine heyelanını önlenmesinde zeminin iyileştirilmesinin de önemli bir yeri vardır. Bir başka önlem çeşidi ise, heyelan bölgesinde bulunan ve yüzey sularının toprak tarafından emilip heyelanlı bölgeye ulaşmasını engellemek amacıyla direnaj çalışmaları yapılmasıdır.

Heyelandan korunmak için yapılacak olan zemin sertleştirme faaliyetlerinde ise çimentolama, kimyasal madde ile sertleştirme, püskürtme veya pişirme yolları kullanılabilmektedir.

 heyelan (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.