Hukuk Devletinin Önemi Nedir?

34162

Devlet, sürekli ve üst bir yapıdır. Hükümetler ise bu sürekli yapının işleyişini sağlayan ve devam ettiren geçici bir kurum. Devletin bir dizi işlevi ve bu işlevlerini yerine getirebilmesi için de bir dizi aparatları vardır. Bu aparatların en başında hukuk gelir. Bir devlet her şeyden önce hukuk devleti olmalıdır. Bunun için de bir devletteki en önemli şey anayasadır. Anayasa, kişiler ve kurumlar arasındaki ilişkiyi düzenlerken hak ve sorumlulukları da belirler. Anayasa, hukukun üstünlüğünü garantiler ve devlet işleyişini düzenler. Anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesi önemli bir yer tutar. Bu kuvvetler yasama, yürütme ve yargıdır. Birbirini denetlemesi için oluşturulmuş bu üç mekanizmanın işleyişi ve birbirleriyle olan ilişkileri ise anayasada belirlenmiştir.

Bunlardan yasama organı, ülkemizdeki meclistir. Yasama organın başlıca görevi yasa yapmaktır.


Yürütme organı, hükümettir. Devletin işleyişinin devamlılığı ve koordinasyonuyla sorumludur.

Son olarak da yargı organı, ülkede adaletin yerine getirilmesi ve suçluların cezalandırılması görevini yerine getirmektedir. Dolayısıyla bir ülkedeki en önemli erk, yargı erkidir diyebiliriz. Bu nedenle de yargı erkinin bağımsızlığı çok önemlidir. Hiçbir kişi ve kurumun etkisi altına alınmaması gerekir.

Bir devletin en önemli organının yargı olmasının bir diğer nedeni de, toplumda adaletin hassas bir yerde olmasıdır. Adalet mekanizmasındaki en ufak bir bozulma dahi başka alanlarda da bozulmalara neden olacağından bu hassas dengenin korunması büyük önem taşır.

indir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.