Toplumsal İlişkilerin Kişiler Üzerindeki Etkileri-1

toplum-insan

kişisel-gelişim-ve-bireysel-yaşam

Toplum bütün bir yapıdır. Birçok farklı, küçük yapının bir araya gelerek oluşturduğu bir yapı. Liberalizmin dünyaya yayılmasıyla toplumun bir bütün olduğu kabulu çürümeye başlamıştır. Bireyselcilik temelli bir düşünce olan liberalizm ile toplumu oluşturan bireyler daha ön plana çıkmış ve önem kazanmıştır. Bu durumun artı yanları olduğu gibi eksi yanları da vardır.


Toplumu oluşturan bireyleri tek tek ele aldığımızda, birlikte hareket etme gibi bir zorunluluk ve ‘topluma ayak uydurmak’ dediğimiz mesele ortadan kalkıyor. Herkes kendinden sorumlu ve başka kimseye karşı bir borcu yok. Bu düşüncede olan bireyler daha özgür olarak yetişiyorlar.

Ancak bu kadar özgürlük zarar getirir mi?

Bireyler özgürleştikçe kendilerini daha rahat ifade ediyorlar ve kendi gelişimleri için daha fazla zaman ve enerji harcıyorlar. Çünkü bireysel bir dünyada kişi sadece ve sadece kendi çabalarıyla ayakta kalabilmekte ve toplumdan bir yardım görmemektedir. Bu durumda psikolojik olarak da bir yalnızlığa itilen birey, kendisini kariyerine verir ve kişisel yükselişini tamamlamaya çalışır. Hem bu tür psikolojik etkenler hem de kendisinden başka bir yardımcısı ve dayanağı olmamasından dolayı daha çok çalışma ihtiyacı duyar. Alış veriş yapmak, gezmek ve eğlenmek gibi aktiviteler maddi kaynak istemektedir. Çünkü bireyselleşen toplumlarda tüketim de hayatın vazgeçilmezlerinden olur. Bireysel düşüncenin kurbanı olan birçok örnek de mevcuttur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.