Çevrecilik Nedir? Türleri Nelerdir?

Çevre

Çevre ve çevrecilik, son dönemlerde sıkça gündeme gelen ve gün geçtikçe önemini artıran bir alan. Bireylerin çevreci görüş ve hareketlerinden tutun da kurumlara kadar birçok alanda kendini gösteren ‘çevrecilik’ söylemi, sözden çok pratik hayata önem vermesi açısından dikkat çekicidir.

Söylemde herkes çevrecidir ancak iş icraata geldi mi birçok insan geri durur. Çünkü alışılmış olan hayat tarzı, çevreci bir yaşamı zorlaştırmaktadır. Burada iki ana yaklaşım karşımıza çıkıyor: Antroposentrik ve Ekosentrik. Bu iki yaklaşım, kişi ve kurumların çevreye ve çevre sorunlarına bakışını etkileyen yaklaşımlardır. Bunlardan antroposentrik yaklaşım, insan merkezci yaklaşımdır. Merkezine insanı aldığından, çevre sorunlarına çözüm getirirken insan faktörünü göz önünde bulundurur. Bu yaklaşımda ‘tanrı her şeyi insan için yaratmıştır’ düşüncesi hakimdir. Örneğin bir yerde insan sağlığı için ağaç kesilmesini doğru bulmazken, diğer yerde, yine insan gelişimi için, orman alanlarının tahrip edilmesine göz yumar. Çünkü çıkış noktası insandır. Dolayısıyla doğa da insanın yararlanması için vardır.


Ancak ekosentrik yaklaşım böyle değildir. O merkezine insanı değil tüm ekosistemi alır. ekosistemi bir bütün olarak gördüğünden, sadece insanı değil ekosistemi oluşturan tüm canlı ve cansız varlıkları birden korumayı hedefler. Bu yaklaşımda her bir varlık, korunması gerektiği için korunur.

Doğanın insan yaşamı üzerindeki etkileri belirginleştikçe, bu konulardaki adımlar da atılmaya başlandı. Örneğin Kadıköy Belediyesi atık yağları topluyor.atık yağ bidonu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.