İktisadi Kriz Nedir? Finansal Kriz Nedir? Finansal Kriz Türleri Nelerdir?

ekonomi

Finansal krizler, döviz ve hisse senedi piyasalarında şiddetli fiyat dalgalanmaları veya bankacılık sisteminde bankalara geri dönmeyen kredilerin aşırı derecede artması ile ortaya çıkar. Ekonomideki temel yapısal özelliklerin bozulması krizleri ortaya çıkarmıştır. Ekonomide kamu, cari işlemler ve tasarruf açığının artması ekonominin yapısını olumsuz olarak etkiler. Genişletici para ve maliye politikaları bu açıkların nedenidir. Kamu ve tasarruf açığının artması faiz oranını arttırır, yerli parayı değerlendirir. Açıkların çok artması devalüasyon beklentisini artırır. Devalüasyon beklentisindeki süreklilik döviz fiyatını ve talebini artırarak finansal krize neden olur.

ekonomi


Finansal krizlerin diğer bir nedeni de, makro ekonomik dengesizliklerdir. Gelişmekte olan ülkeler genelde döviz kurunu kontrol altında tutarak serbest faiz oranları politikasını uygulamayı tercih ederler.

Finansal krizlere neden olan diğer bir olay da, finansal serbestleşmedir. Kısa süreli sermayeleşmenin bir ülkeye geliş nedeni faiz arbitrajından yararlanmaktır. Yüksek reel faiz kısa sürede kârları arttırır, ulusal parayı değerlendirir. Bu durumda o ülkenin ihracatı azalır, ithalatı artar ve cari açık oluşur. Makro ekonomik dengesizlik, kısa süreli sermaye akımları krizin ortaya çıkmasına neden olur

Finansal krizler ile iktisadi krizleri birbirlerinden ayıran en önemli fark iktisadi krizlerin ekonominin geneline yayılan yani mal ve faktör piyasalarının yanı sıra para piyasalarına etki eden geniş çaplı kriz olması, finansal krizlerin ise ekonominin parasal yönünü kapsayan krizler olmasıdır.  Finansal Krizler genellikle 4 şekilde ortaya çıkar. Bunlar para krizleri, bankacılık krizleri, dış borç krizi ve sistemik finansal krizdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.