Oyun Teorisi Nedir? Hangi Alanlarda Kullanılır?

oyun

Oyun teorisi; günümüzde ekonomiden mühendisliğe, siyaset biliminden biyolojiye kadar neredeyse bütün bilim dalları içerisinde kendisine yer bulabilen disiplinler arası bir teoridir.

oyun


Söz konusu teori, temelde karar alıcı birimlerin başarısının, diğerlerinin seçimleri ile doğrudan ilişkili olan seçimleri üzerinden modellenebilecek matematiksel bir davranış biçimi olduğunu var sayar. Şöyle ki başarıyı hedefleyen bir karar alma birimi karar alırken, rakipleri bilir ki söz konusu kişi ya da organ olabilecek maksimum kazancı hedefler. Bu durumda kendilerinin alacakları kararlar da bellidir. Söz konusu bu rakipler karar alıcı birimin alabileceği muhtemel diğer kararlar üzerine uygulayacakları politikaları da belirlemek durumundadırlar. Ancak ilk karar alıcı birim de söz konusu rakiplerinin muhtemel bütün olasılıklar üzerine kararlara sahip olduklarını bilmektedir.

İşte oyun teorisinin can alıcı noktası da burada yatmaktadır. Olay iki kişi ya da kurum arasında değerlendirildiğinde taraflardan birinin karı diğerinin de zararı olmaktadır. Bu bağlamda oyun teorisi sıfır toplamlı bir oyun olarak da adlandırılır.

Aslında oyun teorisinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Tipik rekabet modellemesi ile düşünüldüğünde rekabetin olduğu ilk andan beri var olduğu düşünülebilecek olan oyun teorisinin kuramlaşması  1940’lı yılları bulmuştur.

Bu tarihten itibaren oyun teorisi ile ilgilenen birçok kişi olmuştur. Bugüne dek oyun teorisi ile ilgilenen sekiz ekonomi kuramcısı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanmıştır. Ayrıca diğer bilim alanları üzerinde oyun teorisi kullanan ve ödül kazanan kuramcılar da oldukça fazladır. Oyun teorisinin bu denli ünlü olmasında 2002 yapımı ünlü oyun kuramcısı John Nash ve onun Nobel Ödülü almasını anlatan  “A Beautiful Mind” (Akıl Oyunları ) adlı Oscar Ödüllü filmin de etkisi büyüktür.

“Oyun Teorisi Nedir? Hangi Alanlarda Kullanılır?” için 0 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.