Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu

abd

Günümüzde uluslararası alanda var olan Amerika Birleşik Devletleri üstünlüğü neredeyse tartışılmaz bir nitelik arz eder. Bu anlamda ABD tarihi de birçok insanı cezbeden bir niteliği haizdir.

Amerika Kıtası’nda bulunan ABD kıtanın 1492 yılında keşfinden itibaren dünyanın diğer kesimleri için bilinebilir bir hal almıştır. Bu süreçte özellikle Avrupa’da kaynaklı sömürgecilik faaliyetlerinin bir yansıması olarak dönemin en büyük emperyal gücü Birleşik Krallığın (Büyük Britanya) bir sömürgesi olarak kurulan 13 kolonin bağımsızlığa giden hikayesi oldukça ilginçtir.


abd

Kıtanın 1492 yılında Christoph Colomb tarafından keşfedilmesinden ABD’nin bağımsızlığını kazandığı 4 Temmuz 1776 tarihine dek geçen süreç Britanya hegemonyasında geçmiş bir süreçtir. Bu süreçte neredeyse dünyanın her yerinden göç alan Amerika’nın şu anki kozmopolit yapısının bu tarihten süregelen bir miras olduğu söylenebilir.

1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ile Büyük Britanya’dan ayrıldığını resmi olarak duyuran ABD’nin bağımsızlığının Britanya tarafından kabulü 1873 Paris Antlaşması ile tanındı. ABD’nin bağımsız bir devlet olarak diğer devletlerce tanınması ise 1787’yi buldu. Kendinden sonraki bağımsızlık ve insan hakları mücadelelerine ön ayak olan ABD Bağımsızlık Bildirgesi 1789 Fransız Devrimi üzerinde  de etkili olmuştur.

ABD’nin günümüze değin devam eden gelişmişliğinin kaynağı ise 1823 Monroe Doktrinin’de aranabilir. Bu metne göre bu tarihten itibaren Avrupalıların Amerika’nın iç işlerine karışmasını savaş sebebi olarak görecek ABD’nin yaklaşık yüz yıllık bir yalnızlığa girdiği ve bu süreçte gerek sanayi ve bilim gerekse de ekonomi anlamında Avrupa’yı yakaladığı ve hatta geçtiği söylenebilir ki bunun en büyük kanıtı da 1918’de ABD’nin fiilen Birinci Dünya Savaşı’na katılması ile dengeleri alt üst etmesi gösterilebilir. Bu tarihte yalnızlığına son veren ABD dünyaya ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda daha önce gösterdiği gücünü tartışmasız hale getiren ABD bu tarihten itibaren de bir Süper Güç olarak varlığını devam ettirmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.