Vergi nedir ? Vergi vermenin ve almanın amacı nedir ?

Vergi nedir ? Vergi vermenin ve almanın amacı nedir ?

Vergi; vatandaşların, karşılığında hiçbir şahsi çıkar gözetmeden gelirlerinin bir kısmını devlete verme­leridir.

Vergi almanın amacı:

Devlet, vatandaşlarının çe­şitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla (dış ve iç güven­liği sağlama, okullar, hastahaneler, yollar, hava, deniz limanlan, fabrika, baraj yapılması vs. için) paraya ihti­yaç duyar. Devlet, aldığı paraları en kısa zamanda tek­rar vatandaşa hizmet olarak en iyi şekilde sunar.


Vergi vermenin amacı:

Anayasamızda, “herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne gö­re vergi ödemekle yükümlüdür” ve “vergi yükünün adaletli, dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır” denir. Vergi, hem mali hem manevi sorumluluktur. Hizmetlerin karşılanması ve devletin varlığını devam ettirmesi vatandaşın ödeyeceği vergilere bağlıdır. Devlet, vergisini ödemeyenler­den vergileri cezalı olarak alır.

vergi-vermek-ve-almak

Vergi alma şekli:

Verginin, kimlerden ve nelerden alınacağı, miktarlarının ne olacağı, ne zaman alınaca­ğı ve vatandaşın itiraz hakkını nasıl kullanacağı ka­nunlarımızda açıkça belirtilmiştir. Buna “vergide belir­lilik kuralı” denir. Devlet, vatandaşın vergilerini ödemesinde, taksitlendirme ile kolaylık sağlar. Buna da “Vergide kolaylık kuralı” denir. Ayrıca, devlet vergisi­ni en az elemanla, en verimli şekilde toplamak ister ki buna da “vergide tutumluluk kuralı” denir.

 

“Vergi nedir ? Vergi vermenin ve almanın amacı nedir ?” için 3 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.