Banka kredisi dosya masrafını geri almak,kredi masrafı nasıl geri alınır?

kredi_dosyamasrafi_iade

Banka kredisi dosya masrafını geri almak,kredi masrafı nasıl geri alınır?

Bankalardan kredi alırken, kredi masrafı adı altında ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz. Bankalara yapılan şikayetler ve açılan davalar sonucunda kredi masrafı olarak alınan bedellerin tüketiciye geri ödenmesine karar verildi. Bankalardan kredi,dosya masrafını son 10 yıl içinde yapmış olduğunuz kredi başvurularınız için geri alabilirsiniz.

Kredi sözleşmesinde ilave herhangi bir masrafın olacağı belirtilmemiş her kredi alıcısı bu başvuruyu yapabilir.

Kredi masrafının geri alınabilmesi için ne yapılması gerekir?

* Banka genel müdürlüğüne kredi masrafını almak istediğinize dair bir dilekçe yazılması gerekir. Dilekçe örneğini aşağıda görebilirsiniz.

……………BANKASI …………….. İLİ…………………..  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Konu: Kredi masrafları iadesi Hk.


 

Bankanızın   …………….    numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim.

 

Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir.

 

Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

 

1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren bir listenin tarafıma verilmesini,

2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen kredi masrafı ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm

Saygılarımla,

 

../…/2012

Adı, Soyadı

ADRES :                                                                                                       İMZA

 

 

Bu dilekçeye göre banka kredi dosya masrafını geri ödemezse alternatif olarak başka bir yol daha var.

Dosya masrafı miktarı 1.161,67.-TL’nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ilebaşvurunuz. Bu dilekçe örneği ise;

Dosya Masrafı (Hakem heyeti Dilekçe) Örneği

T.C.
…………………… KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikâyet Eden :
Adresi :
E- Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen :
Adresi :
Şikâyetin Parasal Değeri :
Şikâyetin Tarihi :
Şikâyetin Konusu Dosya Masrafı adı altında alınan “……….. .-TL” bedelin tarafıma iadesi talebimdir.. (4077/6. Ve 10. maddeleri)
Açıklamalar : 1-)…………………. Bankası, ……………… şubesinden … /… /….. tarihinde ………………… adı altında ……………………….. – Türk Lirası nakit ödemeli kredi aldım.
2-)Banka ile işbu krediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olması dolayısıyla sözleşmenin içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle de müzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-)Kaldı ki sözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlı olarak taraflar arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak bir maddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur (4077/6. Madde )
4-)Krediye bağlı sözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerde taraf olan tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliği olacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi rızası ile dosya masrafı ücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkı bulunmayacaktı.
5-)Kredi veren, kredi sözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgileri vermekten imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetine sebebiyet vermektedir. 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla birlikte toplam borç tutarı,
c) Faizin hesaplandığı yıllık oran,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
ı) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosya masrafı adı altında alınan ………………….- Türk Lirası’nın tarafıma iade edilmesi gerekir.
6-)Bahse konu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki ve görev alanı içerisinde bulunmaktadır.
7-)İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki Sebepler : 4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.
Hukuki Deliller : Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, fazlaya ilişkin delil sunma.
İstem Sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ……………..- Türk Lirası bedelin tarafıma iadesine Karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyet Eden
(Ad, Soyad ve İmza)

 

Dosya masrafı 1.161,67.-TL’nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.

Siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum alanından bize ulaştırabilirsiniz….

“Banka kredisi dosya masrafını geri almak,kredi masrafı nasıl geri alınır?” için 230 yorum

 1. Mali yardıma mı ihtiyacınız var?
  Mali olarak size yardım edebilirim. Ödünç almak isterseniz bana e-posta ile ulaşın: (3kredi@gmail.com) veya whatsapp +917338373370

 2. Bir krediye ihtiyacın var mı? Borç kredisi, işletme kredisi, tıbbi kredi, ev kredisi, öğrenci kredisi gibi her türlü krediyi veriyoruz. Mali yardım için bize bugün E-posta ile ulaşın: creditkredi@gmail.com

 3. Eğer bir iş kredisi arıyorsunuz, sizin Bono ödemek için bir Acil Kredi gereken her teminatsız kredi ihtiyacı Yapıyoruz, sahte kredi Şirket tarafından kredi çöp gittiniz mi? bireysel kredi, ev kredisi, araba kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, girişim sermayesi, vs … Biz% 2 faiz oranı düşük ve uygun faiz oranı işletmeler ve bireyler için kredi finansal opporunity açtı. Eğer acil kredi almak ilgilenen varsa? E-posta yoluyla bugün bize ulaşın lütfen: (ZENITHBANKOFNIGERIA321@GMAIL.COM) ve bugün kredi almak.

 4. Merhaba, bir kredi ihtiyacınız var mı? Ben bireysel ve mali yardım ihtiyacı olan şirketler hem kredinin her türlü sunuyoruz. Eğer bir kredi istiyorsanız, lütfen benim aşağıdaki e-posta adresinden bana ulaşın:accreditedlenderss1@gmail.com

 5. Merhaba herkes, ben ismen Michael Veronica duyuyorum ve ben Virginia Beach ABD’de yaşayan, ben internet üzerinde bir kredi almaya çalışırken pek çok ay sonra hayatımda Tanrı’nın iyiliği hakkında konuşmak gibi olacak ve bu yüzden oldu kandırdı edildi Online okunaklı borç veren bir kredi almak umutsuz. Ama Tanrı bu ki, ben bir arkadaşımdan bir açıklama Mike Moukane denilen gördüm ve o herhangi bir stres olmadan kendi kredi hızlı ve kolay nereden diye bir kontrol Bay Mason Diego adında bir adamla beni tanıştırdı o bu okunaklı kredi firma hakkında konuştuk Diego Kredi Şirketi adında bir firma, Yani ben% 2 düşük faiz oranı ile kendi yeni bir iş kurmak bir kredi toplamı ($ 120,000.00USD) için uygulanan, bu yüzden kredi onaylanmış ve 48 saat daha az benim banka hesabına yatırıldığına o ben bir kredi hızlı ve nazik e-posta yoluyla irtibata kolay almakla ilgilenen sen herkese tavsiye ediyorum bu yüzden benim faturaları ödemek için de benim kırık iş çalışmasını sağlamak için elimden kredi almak mümkün oldu ve nasıl oldu: {diegoloancompany00 Bugün onlarla temasa hayatımın en büyük tanıklığı okumak ve internet aldatmaca arındırılmış olarak @ gmail.com} herhangi bugün ihtiyacınız kredinin tür teşekkür almak için.

 6. Şerefe! Şerefe! Sevgili arkadaşlar Yaşasın, bir kredi ihtiyacınız veya bir yol arıyoruz almak için, ya da belki çünkü kötü kredi durumunun banka tarafından reddedildi yapmalı ve verdikleri reddediyorum, ve şimdi bütün umutlar kaybolmuş olduğunu düşünüyorum Hayır, canım tüm umutlarını yitirmiş değil. Tüm endişeleri ve kaygıları için bir yer çözümler geliyor. İşte usta planlayıcısı ZENITH KREDİ SINIRLI olduğunu. Hepimiz ya da kişiler, şirketler veya firmalar için% 2 faiz oranıyla kredi bizim sunuyoruz. Kolay ve güvenilir kredi için (zenithloanlimited@gmail.com) bize bugün ulaşabilirsiniz, bizim görevimiz durumunuza dışarı size yardımcı olacak ve anksiyete ve anksiyete bir son vermek için

  E-posta: zenithloanlimited@gmail.com

 7. Eğer acil kredi ihtiyacınız var mı? Evet dolu bu form ile bize geri alırsanız

  Ad Soyad:
  Ülke:
  Devlet:
  Kredi miktarı gerekli:
  Kredi süresi:
  Cinsiyet:
  Telefon numarası:
  Meslek:
  Aylık geliri:
  Daha önce uygulanan mı:

  Bu e-posta yoluyla artık bize geri alın: aidentylerfinancialhome@gmail.com biz kredi işlemle hemen devam edebilirsiniz, böylece

 8. Merhaba,

  Eğer bir kredi ihtiyacınız var mı? Biz muhtaç yardım ana amacı ile sertifikalı akredite kredi kredi şirketi vardır. Biz 3% faiz oranı dolar 15.000.000,00 maksimum kredi aralığı $ 5,000.00 minimum kredi sunuyoruz. Eğer ilgileniyorsanız Yani, sadece e-posta yoluyla bize ulaşın: Sgrmarketers@outlook.com

  içtenlikle
  yönetim

 9. Of You All Good Day

  Ben Mrs.Rosita Dawson, saygın, meşru ve akredite bir şirket para Borç veren duyuyorum. Biz mali yardım ihtiyacı,% 3 oranında kişilere para kredi. Eğer kötü bir kredi varsa veya faturaları ödemek için paraya ihtiyacı vardır? Biz size bir kredi sunmak için mutluluk duyacağız gibi ben güvenilir yararlanıcı yardımda sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum. Hayır kredi kontrolü,% 100 Guaranteed.email:(dawsonrositaloans@live.com)

  kredi kendisine devredilmiştir 6 ay sonra başvuran kredinin geri ödemesini başlayacak / onu, bu beklenen tarih / dönemde kredi geri ödeme yapılmaması, hukuki eylemler başvuran kim, hemen bizim avukat tarafından başvurana karşı alınacak yasal işlemler alınacak önce geri ödeme ile yerine getiremeyen bir ödemesiz olarak 2 hafta daha verilecektir.

  Ayrıntılar: borçlu sağlamak gerekir ya şunlardan biri olabilir: -A Ehliyet, An International pasaport, Ya onun / onun adını taşıyan geçerli kimlik kartının. Eğer sizin kredi ile devam etmeden önce aşağıdaki formu doldurmanız gerekmektedir.

 10. bu mycharity güven: eğer herhangi bir nedenle bir kredi ihtiyacınız var mı minimum% 3 faiz oranında uygun bir kredi teklif ile şimdi bizimle irtibata? 1.000 $ ve $ 10,000,000,00 maksimum ve ilgilenen varsa e-posta yoluyla bize ulaşın gerekir: creditsolutioncompany@gmail.com

 11. Merhaba!

  Eğer mali yardıma ihtiyacınız var mı ?? Hepimizin mali sorunları geçmişte yapmak için burada olduğu gibi artık ara. Kötü bir kredi var ya, faturaları ödemek için paraya ihtiyacı iş yatırım şirketleri ve mali yardım ihtiyacı olan bireylere dışarı Biz kredileri,.

  Kredilerin her türlü için hemen başvurun ve acilen olsun!

  Yukarıdaki 5,000.00 ve değişen * Randevular kredi miktarı
  * Faiz oranı% 3 olduğunu
  * Geri ödeme 1 ile 30 yıl arasında seçin.
  * Aylık ve yıllık geri ödeme planı arasında seçim yapın.
  * Şartlar ve kredi esneklik koşulları.

  Email: microfinance.ngr@gmail.com

  Bütün bu planlar ve daha, lütfen bize ulaşın.

  içtenlikle
  yönetimi

 12. Bir işletme kredisi için arıyorsunuz? kişisel kredi, ev kredisi, araba kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız krediler, girişim sermayesi, vs .. herhangi bir sebep ya da bir banka veya mali kurum tarafından bir kredi reddetti olmuştur. Ben işletmeler ve bireyler için% 3 faiz oranı kredi düşük ve uygun faiz oranı, bir james parker, ben özel bir kredi duyuyorum. ilgi olurdu? Bize bugün ve bugün sizin kredi almak: happyloanlink@outlook.com

 13. bende birçok bankalardan kredi çektim ve postayla bankalarada bir dilekçeyle başvuru yaptm ama red cevabı geldi şimdi tüketici haklarınamı başvurmam gerek

 14. merhaba hayatım

  eğer krediler ve ipotekler bankalar ve diğer mali kurumların yorgun iseniz arıyoruz, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli aşağı çevirdi edilmiştir. bu $ 10,000,000.00 için aylık minimum sizi bilgilendirmek için sunun% 3 kredi arasında değişmektedir azami faiz oranı $ 1,000.00 olduğunu% 100 garantisi ile. biz iş geliştirmek için kredi verir. bir rekabet avantajı / iş genişletme. biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı fatura ve dinlenmek emin olun vardır. işbirliği, biz en az bir yirmi yıldan uzun vadeli kredi var, ve tüm ilgi vermek ve hesaplamak ve yıllık ödenecek izin gayrimenkul finansörü ve finansman tümüdür. biz teklif kredilerin takip çeşit var ve
  çok daha fazla;

  * bireysel krediler (teminatsız kredi)
  * işletme kredileri (teminatsız kredi)
  * konsolidasyon kredi
  * kombinasyon kredi
  * ev geliştirme

  e-posta iletişim noktaları aramak için
  e-posta adresi: creditsolutioncompany@gmail.com

 15. Iyi günler,
  Bu özel bir ödünç para lender.Wie finansmana ihtiyaç şirketler ve bireyler için bir araçtır. Biz ulusal ve uluslararası firmalarla çalışıyoruz. Bizim finansman kaynakları genişleme için ihtiyaçlarını karşılamak için yaratıcı çözümler uzmanlaşmak kredi hibe sadece bir faiz oranı ile € 3,000,00 € 150.000.000,00 değişir gibi, büyüme vb Firmamız bireyler ve şirketler için kredi verdiğinizi % 2
  Borç Gerekli bilgi
  Ad Soyad: ………………………………………..
  Seks ……………………………………….
  Ülke: ………………………………………… …
  Durum ……………………………
  Yaş ……………………..
  Telefon numarası: ……………………………………..
  Kredi Miktarı Gerekli: …………………………….
  Kredi süresi: ……………………………….
  Meslek ………………………
  Eğer başvuru yaptınız mı? ……………………
  Kredinin amacı ……………………….
  Aylık geliri ………………………
  E-posta ile ilgilenen kişiler olmalıdır bana:
  Sahibinden E-posta: johnemmaloanoffer2000@yahoo.com
  Selamlar,

 16. merhaba hayatım

  eğer krediler ve ipotekler bankalar ve diğer mali kurumların yorgun iseniz arıyoruz, ya da mikro-finans düzeni tarafından sürekli aşağı çevirdi edilmiştir. bu $ 10,000,000.00 için aylık minimum sizi bilgilendirmek için sunun% 3 kredi arasında değişmektedir azami faiz oranı $ 1,000.00 olduğunu% 100 garantisi ile. biz iş geliştirmek için kredi verir. bir rekabet avantajı / iş genişletme. biz, güvenilir, güvenilir, verimli, dinamik, hızlı fatura ve dinlenmek emin olun vardır. işbirliği, en azından 5-50 yıl için uzun vadeli kredi var, ve tüm ilgi vermek ve hesaplamak ve yıllık ödenecek izin gayrimenkul finansörü ve finansman tümüdür. biz teklif kredilerin takip çeşit var ve
  çok daha fazla;

  * bireysel krediler (teminatsız kredi)
  * işletme kredileri (teminatsız kredi)
  * konsolidasyon kredi
  * kombinasyon kredi
  * ev geliştirme

  e-posta iletişim noktaları aramak için
  e-posta adresi: creditsolutioncompany@gmail.com

  1. ben de konuyu yakınlarımdan duydum ve işi bilen hiç masraf almadan konuyu takip eden bir avukata devrettim konuyu. 5 ay içinde 8 farklı bankadan çekilen kredilerim için ödediğim dosya masraflarımın iadesini sağladı. karşılığında benden de hiç para almadı. o avukatlık ücretini davaları kazanınca bankalardan alıyormuş. kesinlikle tavsiye ederim avukat hasan önen 05354410001, av.hasanonen@hotmail.com

 17. merhaba
  ben 26 şubatda kaymakamlığa başvurumu yaptım. ne zaman sonuçlanır. bir tarih sınırlaması yokmu.

  teşekkürler

 18. Eğer bir işletme kredisi arıyorsun? bireysel kredi, ev kredisi, araç kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, teminatsız krediler, girişim sermayesi, vs .. herhangi bir sebep ya da bir banka veya finans kurumu tarafından bir kredi reddetti olmuştur. Işletmeler ve bireyler için% 3 faizli kredilerin ben düşük ve uygun faiz oranı, bir james parker, ben özel bir kredi duyuyorum. ilgi olurdu? Bize bugün ve bugün sizin kredi almak: happyloanlink@outlook.com

 19. Dikkat Kredi arayanlar,
  Eğer finansal ihtiyaçlarını çözmek için bir acil kredi ihtiyacınız mı?
  Biz 3% temas bize bugün, düşük faiz oranı, finansal hizmetler sunuyoruz. sen
  güçlü refah rehberlik anlamak kolaydır / danışmanlık temin edilecek ve
  Aşağıdaki bilgiler ile bize mali özgürlüğü elde ilgilenen varsa. Via bize: kent_lisaloanfirm@hotmail.com

 20. Biz meşru, saygın bir Hükümet kayıtlı para borç veren vardır. Biz mali yardım sunuyoruz şirketiz. Biz, faturaları ödemek için iş yatırım için kötü bir kredi kayıt veya para ihtiyacı olan finansal yardıma muhtaç bireylere, dışarı para vermek. Ben bizim en iyi hizmet sunmak zorundadır, çünkü böylece bir kredi için başvuruda çekinmeyin sana% 2 oranında bir kredi sunmak için mutluluk olacak gibi biz güvenilir yararlanıcı yardımda sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum bu yüzden Eğer Latishaloancompany@gmail.com kredi kaydını bizim e-posta gerekiyorsa

 21. Bankalarınızdan Kredi Yada Kredi Kartı Kullanmış İseniz İllaki Dosya ve Aidat Dediğimiz Kesintileriniz Bulunmaktadır.Sizler Bu Paralarınızı % 40 Faizi Birlikte Geri Almak İstiyorsanız.Avukatlarımız Ve Hukuk Danışmanlarımız Dahilinde Sizlere Yardımcı Olabiliriz.İletişim:0507 878 95 25 7/24 Ulaşabilirsiniz İyi Günler…

  1. KREDİ CEKMEK İSTEYEN GERCEK KİSİLERE YARDIMCI OLUYORUZ PEKİ BU NASİL OLUYOR ONAYLANMAYAN KREDİNİZMİ VAR ? ÖDEME DÜZENSİZLİGİNİZMİ VAR ? SKORUNUZMU DÜSÜK ? SSK YETERSİZMİ KALIYOR ? BUNLAR HİC DERT DEGİL SADECE İKİ SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE KREDİNİZİ BANKADAN CEKİLİR HALE GETİRMEKTEYİZ TEFECİLER GİBİ PARA VERMİYORUZ BANKA İLE PROBLEMİNİZİ COZUP KREDİNİZİ KULLANMANIZI SAGLİYORUZ ÜSTELİK TÜRKİYENİN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN HİC BİR PROBLEM DEGİL TC KİMLİK NUMARANIZLA TÜM SUBELERDEN KREDİNİZİ HEMEN KULLANABİLECEKSİNİZ KREDİ CEKİM İSLEMLERİNDE DOSYA MASRAFLARİ PESİN ALINIR KOMİSYON KREDİDEN SONRA ALINIR SİZE HİC PARA VERMEDEN KREDİ CIKARTICAGINI SOYLEYENLER İSLEMLERİNİZE BİLE BAKMAZ SADECE İKİ SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE KREDİ KULLANILIR HALE GETİRMEKTEYİZ MİNİMUM 15.000TL MAXİMUM 100.000TL 36 AY VADELİ OLARAK CIKARTILIR DAHA FAZLA VADE BDDK TARAFINDAN KALDIRILMISTIR. UFAK MEBLALAR İCİN RAHATSIZ EDENLERE KESİNLİKLE CEVAP VERİLMEYECEKTİR KREDİNİZİ HEMEN KULLANMAK İCİN HASAN BEY İLE GORUSUN İRTİBAT NO : 0538 571 11 36

 22. Merhaba.
  Eğer stres ve hızlı onayı olmadan kişisel veya işletme kredisi ihtiyacınız var mı? Eğer öyleyse biz şimdi asal faiz oranı kredi sunuyoruz olarak, lütfen bize ulaşın. Bizim kredi güvenli ve daha fazla bilgi ve uygulamalar için güvenli olduğunu, bu e-postaya cevap lütfen. (citibanka@yahoo.com) gerekli ismi ve miktarı.

 23. ben ev kıredısı cektım bankaya gıttım oradan dosya masrafımı almak ıcın evrak ıstedım onların cevabı bız sıze sozlesme ımzalattık sız mahkemeye versende mahkemeyı bız kazanırık bırde avukat parasını sızden alırız ıstersenız hıc ugrasmayın dedıler ne yapmam gerekır yardımcı olursanız sevınırım tesekurler ıs bankasından cekmıstım kıredıyı

  1. KREDİ CEKMEK İSTEYEN GERCEK KİSİLERE YARDIMCI OLUYORUZ PEKİ BU NASİL OLUYOR ONAYLANMAYAN KREDİNİZMİ VAR ? ÖDEME DÜZENSİZLİGİNİZMİ VAR ? SKORUNUZMU DÜSÜK ? SSK YETERSİZMİ KALIYOR ? BUNLAR HİC DERT DEGİL SADECE İKİ SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE KREDİNİZİ BANKADAN CEKİLİR HALE GETİRMEKTEYİZ TEFECİLER GİBİ PARA VERMİYORUZ BANKA İLE PROBLEMİNİZİ COZUP KREDİNİZİ KULLANMANIZI SAGLİYORUZ ÜSTELİK TÜRKİYENİN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN HİC BİR PROBLEM DEGİL TC KİMLİK NUMARANIZLA TÜM SUBELERDEN KREDİNİZİ HEMEN KULLANABİLECEKSİNİZ KREDİ CEKİM İSLEMLERİNDE DOSYA MASRAFLARİ PESİN ALINIR KOMİSYON KREDİDEN SONRA ALINIR SİZE HİC PARA VERMEDEN KREDİ CIKARTICAGINI SOYLEYENLER İSLEMLERİNİZE BİLE BAKMAZ SADECE İKİ SAAT GİBİ KISA BİR SÜREDE KREDİ KULLANILIR HALE GETİRMEKTEYİZ MİNİMUM 15.000TL MAXİMUM 100.000TL 36 AY VADELİ OLARAK CIKARTILIR DAHA FAZLA VADE BDDK TARAFINDAN KALDIRILMISTIR. UFAK MEBLALAR İCİN RAHATSIZ EDENLERE KESİNLİKLE CEVAP VERİLMEYECEKTİR KREDİNİZİ HEMEN KULLANMAK İCİN HASAN BEY İLE GORUSUN İRTİBAT NO : 0538 571 11 36..

 24. 2013 yılında benım de dosya masrafı altında paramı aldılar ben ve benım gıbı arkadaşlar hakkımıız aramaktan gocunmayalım devlet bence yardımcı olacaktır bıze paramızı bu tefecılarden kurtarmaya bakalımm

 25. 2013 yılında benım de dosya masrafı altında paramı aldılar ben ve benım gıbı arkadaşlar hakkımıız aramaktan gocunmayalım devlet bence yardımcı olacaktır bıze paramızı bu tefecılarden kurtarmaya bakalımm

  1. hakem heyetıne gıdın durumu anlatın üc tane dılekce kadını verıcekler bırını bankaya doldurup basvurun dekontları cıkarıp verıceklerdır dekontlarla ,dıger dılekcelerı doldurup hakem heyetıne basvurun 3 ay ıcınde mahkeme sonucu elınıze ulasacaktıur

   1. bız bu surecde para fılan oduyor muyuz avukata sonuc olarak heyet acmıyor mu davayı avukat sızden para alırım dedı bıze neden oyle bırsey var mı

 26. selamlar
  i de dahil olmak üzere çeşitli tür kredi sunmak Sayın Robert Johnson değilim;% 2 uygun bir faiz oranı ile dürüst insanlar için işletme kredisi, vb fredlarryloancompany@gmail.com bugün uygulayın. “Sizin memnuniyetiniz benim gururu”
    Borçlular bilgiler:
  Ad ……….. ülke ………… Tutar gerekli …….. Süre ……… Tel telefon yok ………….
  selamlar
    Robert Johnson.

 27. 2013 yılında cekmiş oldugum kredının masrafını istedıgımde banka memuru bız sana dasya masrafını kabukl ettıgıne dair imza atdınız dedi tuketıcıye gıdeyımmı ne dersınız.

 28. bende yedı yıldan ber dürt defa kırdı cektım ne yapmam lazın yardımcı olursanı sevınırım

  1. Bazı bankalar masraf dekontu istediğinizde acayip bozuluyorlar ve masraf alıyorlar ama yılmayın gerekirse masrafı ödeyip elinizde belgeniz yoksa belgenizi alın ve doğruna tüketici hakem heyetine üç nüsha halinde form ve elinizdeki dekonttanda üç nüsha olacak şekilde müracaatınızı yapın ve beklemeye başlayın yazı gelincede gidin paranızı alın :))

 29. saim arkadaşım dilekçe verdiginiz desize banka dan red cevabı gelecek 15 gün içersin de o red kararını tütetici haklarına veriyorsun gerisine karışma süreçbaşlamış olacak

 30. arkadaşlar hertürlü alırsınız paranızı geri sadece2ay sürüyor bu süreç! paranızı vermiyorlarsa tekrar tükedici haklarına baş vurun onlar geregini yapacaklar yada notere gidin icra işlemibaşlatın !!

 31. Arkadaslar tukitici haklarinda sikayet bulundum dosya masrafini almaya hak kazandim fakat o evragi bankaya guturup verdim on gun icinde sana cevap vercegiz dediler yani hakinizi savunu n alirsiniz hic bir ucrete odemedi

 32. bankamatikle nafaka parası alıyorumdum bu zamana kadar bankamatik kart parası kesilmedi benimhaberim olmadan üçaylık birikmiş bankamatik kart parasını kesmişler bankaya gittim senin haberinvar dediler benim haberimyok bankamatik kart parasını kesmemek icin evden faturagetir faturanıbiz ödeyelim dedi ben kesilmiş üç aylık parayı alamazmıyım alırsam ne zaman alırım

 33. ELAZIĞ BANKA DOSYA MASRAFINI TÜKETİ HAKLARI ÖDEME KARARI VERDİ 2 AY OLDU BANKA ÖDEMİYOR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURSAM VE ÖDENMEDİĞİ GÜN İÇİNDE FAİZLİ ÖDEME TALEP ETSEM KAZANIRMIYIM

 34. Eger tarim için bir kredi ihtiyacim var mi? Is için kredi? yapimi için kredi? Yatirim kredisi? Ögrenci kredi? Borç konsolidasyonu kredi? Bu bir firsattir, kullanimi ve yeni bir hayata baslamak. Daha fazla bilgi (mrsvandamariana@yahoo.co.uk) için e-posta MMV.

  1. Merhaba.
   Stres ve hızlı onay olmadan kişisel veya iş kredisi ihtiyacınız var? Şimdi de asal faiz oranı krediler sunuyoruz olarak Eğer öyleyse, lütfen bize ulaşın. Daha fazla bilgi ve uygulamaları, mutlu etmek yanıt vermek için bu e-posta bizim kredi güvenli ve güvenli. (faithbank@ymail.com) adı ve gerekli, bir miktar

   Saygılarımızla,

 35. Yaşasın! yaşasın! yaşasın!

  Orada bir kredi ihtiyacınız var ya da bir almak için bir yol arıyordum, ya da kötü kredi durumu nedeniyle bankadan yardım isteyen ve teslim olmak istemiyoruz ve şimdi tüm umutlarını yitirmiş olduğunu düşünüyorum olabilir sevgili arkadaşlar dışarı , No sevgili tüm umutlarını yitirmiş değil ……. Tüm endişeler ve anksiyete çözüm bir yer vardır gelir. Burada ana planlayıcısı Uda Mikro Güzel Kredi Şirketi Plc olduğu .. Biz bireyler şirket veya firmalar kaç biz güvenebilirsiniz olmadığını herkese% 2 faiz oranı ile kredi teklif! Eğer bugün bize ulaşabilirsiniz: (udamicrofineloancompany@gmail.com) kolay ve güvenilir kredi için, bizim görevimiz sizin durumun size yardımcı ve endişe ve anksiyete bir son vermek için …. Slogan: Allah için yapmak çok zor bir şey yoktur.

 36. Bir işletme kredisi, bireysel kredi, arıyor
  ipotek, araç kredi, öğrenci kredileri, borç konsolidasyonu
  kredi, teminatsız krediler, risk
  sermaye, vs .. Ya da bir banka veya herhangi bir kredi reddedildi
  bir veya daha fazla reasons.You mali kurumu olan
  için yer
  kredi çözümler! Ben özel bir borç veren, ben kredi vermek
  şirketler ve bireyler, düşük faiz oranı ve
  uygun
  2%. Faiz.

  E-posta yoluyla bana ulaşın

  BU KREDİ OLUŞUMU IS

  Sizin isim ______________
  Ülken _______________
  Adresiniz _____________
  Sizin meslek ____________
  Sizin evlilik istatistik bize ______
  Iş yerinde Şu an ki Durum _
  Ev Telefonu numarası ________________
  Sayısı mobilephone ______________
  Aylık Geliri ___________________
  Haftalık Gelir ____________________
  Kredi Tutarı _____________________
  Kredi Süre __________________
  > {Grantloanfamuse@yahoo.com} onları İLETİŞİM
  Selamlar,
  MÜDÜR
  GRANT.

 37. Good Day,

  Biz sadece% 3 olarak hızlı ve uygun faiz oranları meşru teklifler olan mevcut kredi müşterilerine yapmak için Abuja başlangıç ​​lisanslı ve Maliye şirket Bakanlığı’na bağlı kayıtlı world.Being herhangi bir kredi her türlü teklif. Bizim paketleri şunlardır: * Oto Kredisi Konut Kredisi Mortgage * İşletmeler * Uluslararası Kredi Kredi Kredi Personel * Ve çok daha fazlası. Size zevk ve mali teklif ilgilenen varsa onlar bizim hizmet gerekiyorsa buna göre kredi süreci miktarı başlamak için aşağıdaki bilgileri bize sağlamak için Zorunlu olarak, nasıl, bizimle temas kurmaktan çekinmeyin lütfen.
  (dawsonrositaloans@live.com)

  Adı: _________
  Soyadı: _________
  Cinsiyet: _________
  Adres: _________
  Medeni Hali: _________
  İletişim: _________
  Devlet: _________
  Şehir / Posta: _________
  Ülke: _________
  Doğum Tarihi: _________
  Gerektiği gibi kredi miktarı: _________
  Kredi Süresi: _________
  Gelir / aylık yıllık gelir: _________
  Meslek: _________
  Kredi Amacı: _________
  Telefon: _________
  Faks: _________

  Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!
  Bayan Rosita.

 38. HERKES İYİ HOŞ GÜZEL YAZMIŞDA ARKADAŞ BAŞVURU YAPALI 2,5 AY OLDU BİZ NE ZAMAN GERİ ALACAĞIZ BU DOSYA MASRAF ÜCRETLERİNİ ONUDA BİR PAYLAŞIN DAA

 39. Merhaba, stres ve kişisel veya işletme kredisi Onay olmadan hızlı ihtiyacınız var mı? Eğer öyleyse, şimdi% 3 temel faiz oranı kredi teklifi olarak bizimle irtibata geçiniz. Bizim kredi güvenli, daha fazla bilgi ve uygulamalar için, bu e-postayı yanıtlayın. Saygılarımızla gerekli kredinin (libertyloaninvestment@ymail.com) adı ve miktarı

 40. Eğer mali zorluklar her türlü var mı? Eğer borçları temizlemek bir kredi ihtiyacım var mı? Onun / onun iş tüketmek için fon ihtiyacı bir iş adamı ya da kadın mısınız? Evet bir daha fazla bilgi için% 2 çok düşük bir faiz oranı, de hızlı ve uygun fiyatlı lütfen e-posta yoluyla bize ulaşın için temas Chris Barry Kredi Firma ise: chrisbarryloanfirm@yahoo.com

  Biz ilgi, şimdiden teşekkür tahmin.

 41. slm arkadaşlar banka t.h.h heyetinin verdiği karara uyuyo arkasından itiraz davası açıyor peki h.h.nin kararı asli mahkeme niteliği taşıdığına göre bankanın itirazı hangi kapsam alanında yani h.h nin kararı onları bağlamıyorsa niçin kuruldu artı bankanın 13 yargı kararında bulunan dosya masrafının hiç bir dayanağı ve hükmü yoktur ibaresini tersinemi okuyorlar ne dersiniz saygılar

 42. avkatlık sorumluluk ve dürüslük isteyen bir meslek nednmi bir avukat haklı bir kişiyi haksız duruma düşürür ise bunun vebali maşerde verilemediği ve hükmü allaha cezası ise o yaktığı kişice verileceğini unutmamalıdır

 43. avkatlık sorumluluk ve dürüslük isteyen bir meslek nednmi bir avukat haklı bir kişiyi haksız duruma düşürür ise bunun vebali maşerde verilemediği ve hükmü allaha cezası ise o yaktığı kişice verileceğini unutmamalıdır

 44. ya arkadaşlar ben kıredi aldım bunun masrafına ayrı dosya masrafına ayrımı deva açmam lazım
  bilen varsa cevaplarsa vevinirim birde beb 45 binlira almıştım bunun masrafın nekadardır nereden öğrenebilirim

 45. 2 sorum war.. 1- son 10 yılda epey kredi kullandım.admın bı cewapta eğer ımzalamıssanız dosya masrafını alamazsınız demiş,iyide sayfa sayfa ımzalatmadan kredı werren bankamı war yahu ? zaten hatırlamıyor we okumuyoruzki ? welevki mahkemede bu banka lehıne karar cıkarsa birde ekstra banka awukatlık ucretlerı cıkmasın karsımıza ? cewap werebılcek olan warsa sewınırım bundan cok cekındım..tesekkurler

 46. Arkadaslar bu icra bolgesi tam nerdrdir bilgisi olan vrmi ankarada mahkmeyi kazandim ancak banka itiraz ediyo icraya ver hemen sonuclanir dediler nerdr bu icra mudurlugu

 47. arkadaşlar bankanın aldığı;300 tl ipotek bedeli , 750 tl, Kredi operasyon masrafı ,500 ekspertiz ücreti,Erken kapama komisyonu2,876.19 tl,ipotek iptal bedeli 300 tl bu masraflardan hangisi veya hangileri geri alınıyor.

 48. Mrb ben tüketici hakem heyetine başvuru yaptım ve karar çıktı karar olumlu kararın üzerinden 2 ay geçti bankaya hesabıma gönderebilirsiniz diye yazı da faksladım ama banka ödemek istemiyor sanırım ku çıkan kararın bi anlamı yok mu

  1. İcraya koyun hemen 7 günlük sürede ödüyolar, icraya koymak için avukat yardımı alabilirsiniz. bana dincer-toprak hukuk bürosu yardımcı olmuştu(Ankara’daysanız.)

  2. bu bankalaran allah cezasını versin bu bizlere yapılan bir tuzakborçluyu ikinci kez soymak bunun adı bir nevi kapkaç kimse inanmasın bu bir devlet tuzagı

  3. bu bankalaran allah cezasını versin bu bizlere yapılan bir tuzakborçluyu ikinci kez soymak bunun adı bir nevi kapkaç kimse inanmasın bu bir devlet tuzagı

 49. dosya masrafı için tüketiçi mahkemesine vermiş olduğum davayı kazandım para hesabıma yattı ben parayı aldım hemen arkasından bana mahkeme kararı geldi banka benden almış olduğm parayı ve masraf noter ve avkatlık parası olarak geri ödemem için dava açmış şimdi benim kendimi nasıl savunacam delil olarak mahkemeye ne sunacam bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim şimdiden teşekürler

  1. Benim de bir bankadan almış olduğum dosya masrafı için tekrar geri ödemem için dava açıldı; ancak bu konuda ne delil sunduğumu vs. bilmiyorum, avukattan yardım aldım Ankara’daysanız dinçer-toprak hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.(03122292739)

  1. bence avukat yardımı alın. en güzeli masrafsız olarak sizin yerinize takibi yapılır. siz de ne yapacağınızı bilmeden yanlış işlemler yapmazsınız. Ankara’daysanız dincer-toprak hukuk bürosunu öneririm.03122292739

 50. BİR KAÇ BANKADAN KREDİ KULLANMDIM VE BU KREDİLERİMİ KAPATTIM AÇIK OLANDA VAR DİLEKÇELERİ GÖNDERDİM DAHA SONRA NE YAPACAĞIM

 51. Biz müşterilerimize kredi geniş bir yelpazede sunuyoruz. Kredi ihtiyaçlarını büyük ya da küçük, kişisel veya ipotek olsun, biz sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak nasıl hakkında konuşmak için hazır. ve meşru bir iddia fon, yardım ve organize almak için bir hesap içinde kredi online ve internet erişimi taşıyabilirsiniz. Biz kayıtlı ve her ciddi erkek için% 3 düşük faizli krediler, eğer ilgilendi, aşağıdaki kredi başvuru formu doldurun ve gönderin finansal kredi tanınır. E-posta yoluyla bize ulaşın: peterjacksonloan@sify.com

  KREDİ BAŞVURUSU

  Başvuru Sahibinin Adı: ……..
  Ülke: ……….
  Eyalet: ……
  Telefon: ………
  Cinsiyet: …
  Medeni Hali: …..
  Meslek: …….
  Aylık geliri: ……
  Tutarı Talep: ……
  Süre ………..

  Peter Jackson

 52. Halk bankasındanda tüketici kredisi kullandım akbank tan da Yapı kredidende ama iade tahütlü bildirimime cevap bile yazılmadı.miktarları küçük olduğu içinmi
  sadece İş Bankasından bir miktar yazılmış onu da alıp alamıyacağım mechul avukat gülden erdoğan bu işleri ne kadara takipediyor yukarıdaki numaradan bir arayıp soracağım

  1. sıhhiyede dinçer-toprak hukuk bürosu vardı ücret almaksızın sonuçlandırmışlardı benim takibimi, 3 tane bankadan tüm masraflarımı aldım..03122292739

 53. bankalalar kesdiği masrafı makbuza tam yazmıyor neyapmalıyız artıişbankası birmakbuza 100 tl istiyor

  1. banka şubenize giderek dekont isteyebilirsiniz. sonrasında da dekontla beraber başvurunuzu yapıyorsunuz. ya da direkt avukatınız da yapabiliyor başvurunuzu, benimkini avukatım yapmıştı,sıhhiyede dinçer toprak hukuk bürosu(03122292739).

 54. Dilekçe örneğini doldurdukan sonra direk olarak asliye mahkesine başvurmak yeterli midir? Avukat tutamak gerekmiyor diye duymuştum. Sonraki adımlar nedir? Nekadar sürüyor mesala

  1. asliye hukuk mahkemesi değil tüketici mahkemesine başvurmanız gerekiyor diye biliyorum. avukat yardımı alın derim, zaten karşı taraftan alıyorlar vekalet ücretini.sizden masraf alınmıyor. ben dincer-toprak hukuk bürosundan yardım aldım.03122292739

 55. ziraat bankasından 45 bin tl konut kredisi çektim. iki defa krediyi yapılandırdım.Krediyi yapılandırdığımda, benden dosya masrafı adı altında para kesildi. Ben bu paramı faiziyle birlikte geri ala bilirmiytim.

 56. hakem heyetinin verdiği karar kesindir. Banka 900 TL üzeri için sizi mahkemeye tabii ki verebilir ancak hakem heyetinin kararına göre haciz yetkisi var elinizde versinler mahkemeye bişey olmaz sizden avukat masrafı falan alamazlar. hakkınızı arıyorsunuz sonuçta, 900 tl üzeri için sizin mahkemeye başvurmanız şart. Sonuçta alabilirsiniz çekinmeyin… Dolandırıcı bankalara karşı tüketiciler el ele…

 57. ben ziraat bankasından konut kıredisi aldım, iki defa yapılandırdım ve bankadan dosya masraflarını almak için dilekçe yazdım. Bankadan dilekçeye olumsuz cevap geldi, şimdi komisyon parası adı altında kesilen paranın 1200 tl. den fazla olduğu için asliye hukuk mahkemesine başvuruyu nasıl yaparım.
  .

  1. o dava tüketici mahkemesinde açılıyor benim bildiğim. bizim avukata sorsana o seni yönlendirir. kadın ilgili baya. avukat gülden erdoğan göymen bence hakkınız arayın arkadaşlar. bankalara savaş açalım el elel

  1. avukat gülden göymen benim işimi aldı devam ediyor bir tanesini aldım, biri hakem heyetinde hala. ban memnunum kendisinden kadın tek tek bilgi veriyor işlemlerle ilgili. Arayın bence hakkınızı derim. telefonunu bilmiyorum ama ankara maltepede işyeri.

 58. Tüketici hakem heyeti kararına karşın ilgili banka şubesi dosya masrafını iade etmemekte ısrar etmektedir ne yapmam lazım?

  1. 3 farklı bankadaya ödenmiş dosya masraflarım için ben de hakkımı aradım. Bir tanıdık avukat önerdi, sıfır masrafla hem de hiç avukatlık ücreti almadan çözdü. şimdi abimin dosyalarını da takip ediyor. Avukat Hasan Önen,05354410001.kesin görüşün.

 59. Banka konut paket sigortasını mecbur yaptırma hakkı varmıdır? Yoksa ne yapabilirim.

 60. Slm bende 2008 yilindan itibaren 4 defa kredi kullandim ziraat bankasindan kredilerin 2si bitti 2 sini helen odemekteyim bende once tuketici sorunlarina gittim bana bankadan evrak getirmem gerektigini soylediler bankaya gittigimde yaptigim sozlesmenin ornegini alabilmem icin her sozlesme ornegi icin 61 tl istendi ve bu benden haksiz olarak alinmis bir ucret ise almak isterim tabiki ve ben dosya masrafi ucretlerinin tamaminin ne kadar oldugunu bilmiyorum birde eger sozlesmede masraflari kabul ettiysem diye masraflar bana kalirmi

 61. Arkadaşlar burada avukat reklamı yapmayın bunu herhangi bir avukat çözebilir böyle şeyler hoş değil

 62. 1.Bankadan Sözleşme ve kesintileri Gösterir Belge için Para ödenmez. Bak.Bilgi Edinme Hakında Kanun ve Ücret Tarifesi.Maliye Bakanlığı Tebliği.Banka Sözleşmeyi vermek Zorunda.Bak.4077 Sayılı Kaun 10. mad.
  2.Bu belgeleri almaz iseniz bankadan Bilgi Ed.Hak.Kanuna göre kesintileri gösterir internet çıktısını bankadan talep edin (İadeli Posta gönderin) Bu belge İl ve İlçe Hakem heyetine Başvurmak için yeterli. Ancak Dosya masrafını kesildiğine dair ibare var ise?
  3.Hakem heyetinin kararı lehinize ise 15 günlük itiraz süresini bekleyin eğer size gelin ödeyelim derseler gidin alın yok eğer Hakem heyeti Kararına İtiraz edilmiş ve Tüketici mahkemesinde veya Asliye hukuk mahkemesinde itiraz edilmiş ise bu mahkemenin kararı kesin olup icra takibi yapılabilir.
  4.İtiraz edilmesi icra takibini durdurmaz ilam olduğından herhangi bir icra dairesine gierek veya avukat vasıtası ile İcra takibi yaptırıp paranızı alabilirsiniz.
  5.mahkemenin kararı uzun sürer kararı ret veya alehinize karar verebilir bularada hazırlıklı olmalısınız o zaman masrafları alamasınız ayrıca bankanın avukatının vekalet ücretini mahkeme size yükleye bilir.
  turgutberke@msn.com

 63. slm arkadaşlar…bende çekmiş olduğum ihtiyaç kredisinin dosya masrafını geri iade etmesi için bankaya baş vurdum. olumsuz yanıt aldı..daha sonra tüketici hakem heyetine baş vurdum…sonucunu öğrenemeden bugün (25.01.2013) elime bankanın tüketici hakları hakem heyetinin kararına itiraz davası açmış…ne yapacağım nasıl bir yol izleyeceğim hiç bilmiyorum…bu konuda bilgisi olan varsa yardım edebilirmi…email adresim…..(sermansa@hotmail.com)

 64. biz dosya masrafı için mahkemeye verdik.şuanda ise banka avukatı var devrede bizim dosya masraflarını başlangıçta imzaladığımız için.bizleri haksız duruma düşürüyor.devletimizin yasası var ise umarım adalet bizden yana olacaktır.kısa zamanda bir çözüm bekliyoruz.

 65. arkadaşlar ben hem konut kredisi hemde tüketici kredisi kullandım. paramı faizi ile aldım. ankarada gülden erdoğan göymen isimli bir avukat takip etti ve işlemlerim kısa zamanda bitti. kendisini şiddetle öneririm. 0312 231 31 01 nolu telefondan ulaştım. bir arkadaşım vasıtası ile öğrendim bu olayı ve vekalet verdim. uğraşın alın derim.

 66. slm bankaya dilekçe verdim banka bana olumsuz cevap verdi. Ordaki memura sordum nasıl olacak diye 20tl karşılığında döküman vereceklermiş bende onunla beraber mahkemeye verecekmişim mahkemeyi ben kazanırsam kesilen masrafı ödeyeceklermiş ama onlar kazanırsa ben avukat masrafı ve diğer mahkeme masraflarını ödeyecekmişim SORU 1:ben döküman almak için 20tl vermek zorundamıyım.? SORU 2:Mahkeme açılmadan bu masraf alınamazmı neden mahkemeye vermemiz gerekiyor mahkemeye vermeden alabileceğimiz bir kanun çıkarılamazmı? Bence çıkarılmalı bu yazıyı okuyup başvuru yapabilecek biri varsa lütfen yetkili mercilere bi teklif sunsun. Çünkü bu olumsuz cevap bir çok insanı vazgeçiyor. Soru3; ziraat bankasından hiç para alan oldumu? Lütfen mail adresime cevap yazın. Bütün istek ve dualarınız hayırlısıyla kabul olsun.

  1. ben paramı aldım arkadaşım. avukat gülden erdoğan göymen diye bir avukat yardımcı oldu mutlaka görüşmenizi öneririm. paramı hemde faizi ile aldım. 031 231 31 01 telefonuydu sanırım.

  2. Ben ziraat bankası ve vakıfbanktan paramı aldım. Av. Gülden Hanım benimde işlemlerimi yürüttü. Bir davam sonuçlandı diğeri devam ediyor. Hakkınız arayın arkadaşlar.

 67. ev kredısı cektık dosya masrafını almak ıcınde dılekce verdık ama 4 ay oldu bır sonuc yok napmam gerek

  1. BEN AVUKATA BAŞVURDUM İŞLEMLERİMİ YAPTI VE PARAMI ALDIM HEMDE FAİZİ İLE. ANKARADA AVUKAT GÜLDEN ERDOĞAN GÖYMEN İŞLEMLERİMİ YAPTI. telefonu 0312 231 31 01 mutlaka görüşmenizi öneririm kadın işini biliyor

 68. hazım ben 18.12.2009 tarihte beş bin tl çektim -bankaya gittim bana dosya dosya masrafı dökümanından 200 tl para istediler böyle bir şey varmı beni aydılatırmısınz teşekkürle

 69. dosya masrafı 600tl olduğu halde tüketici hakem heyeti lehime karar verdi. ancak banka masrafı ödememekte diretiyor. ne yapmam gerekli

 70. vakıf banktan ev kredisi çektim on ay önce yüz elli milyar dosya masrafını geri alabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim

 71. merhaba arkadaşlar öncelikle ALLAH herkezin yardımcısı olsun ben sizlerden şunları öğrenmek istiyorum kredi çektik kredini 2. taksidi geldi 1. ödedik 2. kaldı 2. kalan kredinin üstüne faiz biniyor bu 2.krediyide ödedik 2.kredinin üüstüne binen faizide alabiliyormuyuz acaba bilen vvarmı ?

 72. bankadan dilekçe ile sigorta.masraflar.ekspertiz. ve borç bittiğine dair ödemelerimle ilglli tüm dökümanları istediğim halde ret cevabı geldi dökümanlar gelmedi mahkemeye gidebilirmiyim

 73. iki defa kredi cekmişim aktifbanktan her iki defa toplam benden toplam 6 70 tl dosya masrafı alınmıştır bu dosya masrafını nasıl geri alabilirim

 74. teb den morgeç adı altında konut kredisi aldım 2.000 tl küsür kestiler artı hayat sikortası adı altında 8 ay sonra borcun var dediler faiziyle birlikte 1 400 tl olmuş dediler gittim konuştum ödiyecen mecbur diyorlar ne yapmalıyım

 75. karaman ziraat bankasından konut kredisi çektim sonra da yapılandırdım. yani 2 defa dosya ücreti ödedim. Banka müdürü bu güne kadar alan olmadı boşuna masraf yapmayın çünkü tüm masrafları kabul ediyorum diye imza alıyoruz dedi. Sözleşmeye imza attık ama neye attığımızı bilmiyoruz. Sizce alabilirmiyim. Ne önerirsiniz. selamlar teşekkürler

 76. ben teb bankasından 2010 yılında konut kredisi çektim 27 bin lira çektim. 2000 lira dosya masrafı aldılar. geri almam için ne yapabilirim

 77. ben çiftçilik yanı tarım kıredisi çektimbizde dosya parası ala bilirmiyiz bankaya sözlü baş vurdum sizin dosya parası alamanız diyor düşük faiz kullandınız diyorlar

 78. merhabalar

  ben garanti bankasından kredi çektim ve bana 240,45tl dosya masrafı adı altında para aldılar…

  tabi ben bu paranın alındığını biliyorum ama ayrıntısını bilmiyorum…
  elimde 4 sayfa var son sayfada dosya masrafı yazıyo ve rakamı yazıyo…bu durumda hakem heyetine başvuruda bulunabilirmiyim??

 79. 3 YIL ÖNCE KONUT KREDİSİ ADI ALTINDA 25,000 TL CEKTİM 1000TL KADAR DOSYA MASRAFI ALDILAR ÇIKAN HABERLER DOĞRULTUSUNDA DOSYA MASRAFINI GERİ ALMAK İÇİN GEREKLİ DİLEKÇELERİ VERDİM SONUÇ OLARAK TÜKETİCİ HEYETİNDEN KAZANDIĞIMI ÖĞRENDİM BELGEYİ İSTEDİĞİMDE ADRESE GÖNDERİLECEK DEDİLER BELGE ELİME GEÇTİĞİNDE NE YAPMALIYIM BANKA PARAMI GERİ VERİRMİ… YARDIMLARINIZ İÇİN TŞKLER.

 80. 2010 yılında konut kredi cektim basında cıkan 4077 sayılı kanuna göre THH mahkemesine muracat ettim .THH lehime karar verdi.
  kerdi almış oduğum banka karara itiraz edip bana dava actı şimdi 4077 nin ne önemi kaldı beni aydınlatısanız sevinirim

  1. ARKADAŞLAR..ÖNCELİKLE KREDİ ÇEKTİĞİNİZ BANKAYA GİDİYORSUNUZ..İSMİNİZİ SÖYLEYİP ÇEKTİĞİNİZ KREDİNİN HESAP ÖZETİNİ İSTİYORSUNUZ(ÜCRETİ 3 TL).YANİ DOSYA MASRAFI,KOMİSYONU,KESİNTİLERİ FELAN YAZIYOR..ALDIĞINIZ HESAP ÖZETİNDEKİ BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA DİLEKÇENİZİ YUKARIDA YAZILDIĞI GİBİ BANKAYA VERİYORSUNUZ..ALMAK ZORUNDALAR…VERDİĞİNİZ DİLEKÇE DOĞRULTUSUNDA BANKA SİZE OLUMSUZ OLDUĞUNA DAİR BİR KAĞIT YAZIP VERİYOR..YANİ HAKSIZ OLDUĞUNUZU SÖYLÜYOR O KAĞITTA..SİZ BANKADAN ALDIĞINIZ BU KAĞIT VE HESAP ÖZETİ İLE BİRLİKTE BULUNDUĞUNUZ YERİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE GİDİYORSUNUZ..ORADA DURUMU ANLATIN ONLAR ZATEN YARDIMCI OLUYORLAR…SİZE BİR FORM VERCEKLER VE GEREKENLERİ YAZACAKSINIZ..DOLDURDUĞUNUZ FORMU VE BANKADAN ALDIĞINIZ EVRAĞI VE HESAP ÖZETİNİ HAKEM HEYETİNE YARIM KAĞIT DOSYA İÇERİSİNDE VERECEKSİNİZ…YAPMANIZ GEREKENLERİN HEPSİ BU..YAKLAŞIK 1 İLE 3 AY ARASINDA HAKEM HEYETİ BİR KARAR VERECEKTİR..VERİLEN KARARDA HAKLI OLDUĞUNUZ SÖYLENİRSE BUNA BANKA İTİRAZ EDECEKTİR..BU İTİRAZ DOĞRULTUSUNDA DAVA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİNE SEVK EDİLECEKTİR..7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ VERDİĞİ KARARDA HAKLI OLDUĞUNUZA KARAR VERİRSE ALACAĞINIZI MAHKEME KARARI İLE İLGİLİ BANKADAN ALACAKSINIZ..VERMEZLERSE İCRA YOLUYLA ALIRSINIZ(AVUKAT MASRAFI İLE BANKA YAKLAŞIK 1.500 TL ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞI İÇİN HEMEN ÖDER). ŞAYET MAHKEME KARARI ALACAĞINIZ OLMADIĞINI YANİ BANKANIN HAKLI OLDUĞUNA KARAR VERİRSE SİZİN 600 TL ZARARINIZ OLACAK..YANİ MAHKEME MASRAFLARINI SİZ ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKSINIZ..BUNLARIN HEPSİ YAKLAŞIK 5 İLE 6 AY SÜREBİLİR…İNŞALLAH HERKES ALACAĞINI ALIR..AMA BİRAZ UĞRAŞMAK LAZIM..YİNEDE HAKKIMIZI HER ZAMAN SAVUNMAMIZ LAZIM..NE DEMİŞ ATALARIMIZ ” AĞLAMAYANA EMZİK YOK ” HAKKIMIZI İSTEMESEK KİMSENİN VERECEĞİ YOK..HADİ HAYIRLI GÜNLER

 81. kıredi çektim dasya masrafı alındı 2000 tl ayrica yapılandırma adı altında 1900 tl alındı ne yapmam lazım

 82. 50.000tl Konut Kredisi kullanmış olup ödemelerim henüz sonlanmış bulunuyor.Buna rağmen dosya masrafını geriye isteme hakkım varmı?

  1. Bahattin ünlü siz hangi bankadan ve ne kadar kredi çektiğinizi bilmiyorsanız bu işe hiç bulaşmayın derim :))

 83. konut kredisi aldım 4077/6 maddesine itinaden bankaya itiraz dilekcesi vermeden tüketici
  mahkemesine dava actım dava lehime sonuclandı.
  bankada davaya itiraz ederek bana karşı dava actı şimdi neyapmam gerekiyor

  1. aynısı başıma geldi savcı bankanın davasını red edip paramı ödemesini söyledi, dünde faiziyle birlikte 865tl 1070tl olarak aldım

 84. kullanmış olduğum kredinin dökümlerini istemek için bankaya gittim ve bankanın müdürü vermedigi gibi birde hakaret etti git nereye şikayet edersen et diye ne yapabilirim

 85. arkadaşlar daha önce bankadan kullanmış oldugum kredinin dökümanlarını istemek için bankaya gittim bankanın müdürü vermedi birde hakaret etti git nereye şikayet edersen et diye neyapabilirim acil cevap

  1. tüketici mahkemesine baş vur sonrada savcılığa git hakaret davası aç yüzde yüz kazanıcaksın ben engin

 86. arkadaşlar daha önce kullanmış oldugum kredinin dökümlerini istemek için bankaya gittim ve bana bankanın müdürü vermedi birde hakaret etti git nereye şikayet edersen et diye ne yapa bilirim ne olur bilgilendirin

 87. birden fazla kredi kullanmış olup herbir kredinin komisyon ve kredi masrafı için tüketici hakem heyetine kredi sayısı kadar dilekçe vermek gerekirmi.

 88. ben ısparta merkezde oturuyorum.tüketici haklarına gidip,3 bankadan çektiğim kredilerin ödeme şekillerini gösteren evraklar için dilekçelerimi aldım.dilekçeleri doldurup iadeli taahhütle bankalara gönderdim.çünkü ben daha benden bankaların ne kadar dosya masrafı aldıklarını bilmiyorum ve elimde hiçbir evrakta yok,ödeme makbuzuda yok.iadeli taahhütler 7-8 gün önce ellerine geçmiş.bankaların bana kaçgün içerisinde dönmeleri gerekiyor?

 89. Arkadaşlar yazdıkları dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın. Öncelikle mağduriyetinizi ispat etmek amacıyla kredi kullanmış olduğunuz banka şubesine giderek 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa dayanak yapmış olduğunuz masrafları gösteren bir dilekçe veriniz. Banka personeli bu kanun maddesini hiçe sayarak sizden belirli bir masraf karşılığında verebileceklerini söyleyeceklerdir. Siz hiç mülakaşaya girmeden http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Bize_Ulasin/Bize_Ulasin.aspx internet sitesine girerek bilge ve belge talebinde bulunun. İsterseniz posta kanalıyla isterseniz faks aracılığıyla dilerseniz mail ortamında. Size yasal süresinde talep etmiş olduğunuz evrakları göndereceklerdir. Evrakları tamamladıktan sonra mağduriyetiniz ortaya çıkacaktır. Bunların ardından tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.Böylelikle haklılığınız ortaya çıkmış olacak ve yapmış olduğunuz yersiz masrafları iade alabileceksiniz. YAZIYI YAZAN ÖZEL BİR BANKA MÜDÜRÜ. . .

 90. genel merkeze dilekçe gönderince 10 yıl geriye dönük çektiğiniz bütün kredilerin masrafı kaç bankadan kredi kullanırsanız kullanın 1 ay için de iade ediliyo…bizim ilçede iki arkadaşın geldi…ve bankadan parasını aldı….biri 1600 tl öbürü 5700 tl aldı…

 91. bankalar dosya masraflarını iade etmiyor şu ana kadar kim almış merak ediyorum tüketici hakem heyeyi bile dava açılması halinde kaybedilebileceğini ve dava masraflarının bize kalabileceğini beyan ediyor

  1. kredi açılış ve istihbarat ücretlerinin tüketiciye iadesi ile ilgili hiçbir sorun yaşamazsınız mahkemeler seri bir şekilde tüketici lehine kararlar veriyorlar.Fakat konut kredilerindeki ekspertiz ücreti ipotek avukat ücreti ve yeniden yapılandırma esnasında alınan %2 lik banka komisyonuna ilişkin banka lehine de kararlar cıkabilir.

  2. MERHABA. Y.K.BANKASINDAN ALMIŞ OLDUĞUM KREDİNİN DOSYA MASRAFINI ALDIM.
   BURSADAN SAYGILAR. ARKADAŞLAR HAKKINIZI ARAYIN, İSTEYİN VE ALIN.
   HEEEEEE ARMUT PİŞ AĞZIMA DÜŞ. OLMUYOR.

 92. arkadaslar hangı bankadan kredı cektıysenız o bankaya ıadelı taahhutlu postaneden mektup atıyosunuz banka dekontlarımı ıstıyorum dıye.onlardan 15 gun sonra olumsuz cewap gelıor.daha sonra bankaya gıdıp 20 tl karsılıgında dekontları alıosunuz.her bır kredı ıcın 20 tl ıstıyolar.daha sonra dekontları alıp dogru tuketıcı hakem heyetıne.onlar da mahkemeyle paranızı alıp sıze ıade edıolar.bu kadar

  1. tüketiciye veermiş olduğum evrakların cevabı 3 ay içinde gelmesi gerekiyor .bana bilgi gelmedi nereye müracaat etmeliyim

 93. ben 10 yıl içerisin de 85 bine yakın kredi kullandım bunun 55 bini konut kredisi ben de masraflarımı geri almak istiyorum beni aydınlatırsanız sevinirim.0533 616 36 83 cemal

 94. BEN KASIM AYINDA TİCARİ KREDİ ÇEKTİM 10.000LİRA 8.500 VERDİLER. 13.000 ÖDÜYORUM.BENDE BU YASADAN FAYDALANABİLİYOR MUYUM? TEŞEKKÜRLER

 95. 46 bin tl ev kredisi aldım 2000 tl masraf alın dı bununasıl geri alınır bilemiyorum bizi aydın latır sanız seviniri rasim ucar izmir…05368768534

  vakıfbank

 96. ben 2,5 sen once konut kredısı kullandım hala oduyorum 2,5 senem daha var
  elımde sadece odeme planı olan sayfa var dosya masrafını gerı alabılmek ıcın
  baska evraklara ıhtıyac var mı nerden alıcam

 97. İyi günler

  Bankalardaki fazladan kredi dosya masraflarını almak için ofisimizi arayarak ücretsiz yardım alabilirsiniz.

  tel:0554 863 68 23

 98. zırrat bankasından 5 yıl vadelı konut kredısı aldım dosya masrafını nasıl geri alabilirim

 99. ben on yıl geriye dönük 5-6 defa kredi kullandım iki maaşımada kullandım toplam 80 binlira ben nekadar nekadargeri masraf alırım beni bigilendirirseniz seviniri

 100. OYAK BANKTAN 25 000 YTL FİNANS BANKTAN 30 000 YTL TC ZİRAAT BANKASINDAN BİÇOK KEZ ON MAAŞ 15 MAAŞ TUTARLARINDA KREDİLER ÇEKTİM AMA KESİLEN PARALARA İLİŞKİN ELİMDE MAKBUZLARIM YOK BU MAKBUZLARI NASIL ÇIKARTABİLİRİM BİLGİ VERİLİRSE SEVİNİRİM İMAİL ADRESİM hikmetyilmaz2010@windowslive.com adresime yazılırsa sevinirim çok teşekkürler ben emekli devlet memuruyum

 101. son 10 yılda beş altı kredi çektim halen çekmiş olduğum kredi ödemelerim var nasıl geri alabilirim bu dosya masraflarını3

 102. ben bundan 84 sene bir kredi çektim daha swnrada başka bir bnkadan çektim fakat suanda bu sene maqyıs ayında iki kredim var bnkardan alınan dosya masrafını alabilirmiyim

 103. garanti ve teb 3 kıredi cektim ve ödüyorum dosya masrafını geri almak istiyorum ne yapmam lazım

 104. ilgili bankaya yada hakem heyetine dilekçe yazsakta kesin olarak dosya masrafı geri alınıyormu ve siz tüketici kredisi alırken zaten bazı şeyleri kabul etmiş oluyorsunuz tabiki o kadar evrak geliyorki önünüze hepsini okumaya vaktiniz olmuyor siz biran önce işim hallede yim derken adamlarında işine geliyor bu yasa çok güzel fakat mahkemelerle uğraşmak zor bende şansımı denemek istiyorum ama hiç umudum yok arkadaşlar allah hepimize yardımcı olsun…

 105. Bende 2011 yılında Finansbank’tan Tüketici kredi çektim.
  14/09/2012 tarihinde kredi sözleşmesini isterken, boşuna uğraşmayın, davayı kaybedersiniz ayrıca Avukatımızın masrafı olan 7-8,000 TL yide sizden alırız denildi.
  Ayrıca ; Kredi sözleşmesini imzalarken dosya masrafı yazılmazken, daha sonradan 819 TL yazılmıştır.
  Mahkemeye başvurmalımıyım ???
  Tşk….

 106. ben tüketici hakları mahkemesinden 1,5 ay önce iade alacama dair kagıt geldi ama banka ödeme yapmıyor ne yapmam gerekir teşekkürler

 107. zirat rami şb 35000 bin tl kıredi cektim benden dosya masrafı adı altında 3000 tl kestiler devlet yönetiminde olan bankadan iade olurmu birde nerelere başvurmam gerekiyor beni bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

 108. bulundugum şehirde kaymakamlıga değilde merkeze bağlıyız herhangı bi kaymakamlıga gidebilirmiyim

 109. kredi çektiğiniz bankaya gidip kredi ödeme planın istiyorsunuz bankada bunu size veriyor vermeme gibi bir lüksü yok…. sonrada kaymakamlığa gidip dilekkçe yazıyorsunuz zaten kaymakamlıkta sizi yönlendirecektir…

 110. ben 1 konut kredisi 1 de masraf kredisi çektim daha sonra yapılandırma yaptım 3 binliradan fazla dosya masrafı ödedim geri almam için ne yapmam lazım

 111. kaerdeşim yasaldediler aldılar şimdide verecekler vermesseymiş nasılvermez masaya yumrunu vuracaksın

 112. keredi çektiyimiz bankayamı yoksa bölge müdürlüğünemi ilk dilekçeyi vereceyiz dosya masraflarını almak için

  1. Bölge müdürlüğüne elden götürme şansınız varsa bölge müdürlüğüne götürün, diğer durumda fax çekebilirsiniz.

 113. arkadaşlar bir arkadaşım aldı parasını geri 200 tl b,irinden 300 tl birinden bankaya gidip çektiğiniz kredinin dekontunu alabiliyorsunuz vermeme gibi lüksleri yok veriyorlar sonra tüketici derneğine gidin ordan yönlendiriyorlar sizi kredilerin sözleşmelerindeki açık tan faydalanıyorsunuz hakkınız olanı alın zaten yeteri kadar faiz ödüyoruz

 114. kardeşim bu işler kolay değil bilip,bilmeyen bankalara dilekce yazıcak arkasından mahmelere bu işten zararlı çıkan gene vatandaş olacak avukat masraflarını vatandaş ödeyecek göreceksiniz yakında haberi tv,lerde yayınlanır………….

 115. ben 2011 yılında tek bankadan kredi cektim elimde makbuz yok masrafı alabilmek icin neyapmam gerekiyor

 116. arkadaşlar bu deniz bankacı herhalde yasaya göre hem kredi masraflarını hemde kredi kartı aidatlarını her şekilde geri alıyoruz siz bankya verin dilekçeyi gerisini onlar düşünsün vermiyosa git kaymakamlığa ver tüketici haklarına ver bakın noluyor o zaman kimse geri durmasın hakkınızı arayın kesinlikle vericeklermiş

 117. merhaba arkadaşlar ben daha yeni çektim konut kredisini 2 ay oldu 1,450 milyon dosya masrafı 450 TL expertiz parası kestiler . bizde alabilirmiyiz dosya masrafına giden parayı bide banka herhangi bir sorun cıkartırmı ödemeler devam ediyor .

 118. ben 2009 un 5 ici ayında finansbanktan 53 bın tl. konut kredısı aldım masraf adı altında 5 bin tl tuketici kredısı imzalatılar ayreten bır ay icinde hesabımdan 3 bin tl cektıler sordugum zaman vade uzun oldugu icin masrafin yetmiyor dediler kısacası 8 bin tl kestıler hic bir örnek makbuz veya sozlesme ornegı bana vermediler nasil alabilirim.saygılar.

 119. banka kredim devam ediyor yinede dosya masrafını geri talep edebilirmiyim yani bankadaki taksitlerimi etkiler mi ?

 120. 06.06.2012 TARİHİNDE BAŞVURU CEVABIM GELDİ KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞINDAN PARANIN İADESİ OLDUĞUNDAN AMA DOSYA MASRAFI 1.161, TL Yİ GEÇTİĞİ İÇİN BANKADA BEN ÖDEMEM VE MAHKEMEYEDE VERİRSEN AVUKAT MASRAFINIDA SİZ ÖDERSİNİZ DEDİLER. NE YAPMALIYIM ….

 121. kardeşim bankaya geliyosunuz iki saat hesap yapıyonuz tamam bana uygun diyosunuz krediyi alıyonuz..hatta banka banka geziyosunuz..serest piyasa hangisi uygun ise onu alıyosunuz doğal olarak….ama sonradan çamura yatıyonuz…baştan razı gelmeyin imza attıysanız arkasındada durun…ayrıca hakem heyetleri bankaya yaptırım yapamaz ….ordan alınan karar la iş bitmez iş mahkemede sonuçlanır..birde medyamız var maşallah öyle bir haber yapıyorki sanki kimliğini ver paranı al gibi..

 122. Müşteri numarası ve kredinin net tarihi bilinmiyorsa, son 10 yılda diye bir ibare kullansak yeterli olurmu?

 123. bankalardan kredi kullan dık fakat 4 degişik bankadan kredi dosya masrafı adı altında kesintilerde mutlaka kesilen meblag var fakat bu ayrı fark olarak tc ziraat bankası ödeme planı istediğimiz halde kulandığımız kredi başına 30 tl ücret istiyor 5 kredi kullandık 150 tl mi verelim ya bunlar tüketicileri afedersiniz inek gibi sagmak istiyor bizim sıkıntımız olmasa zaten kredi kullanmayız birde şu var ilçemiz de 2 banka var mecbur tc ziraat bankasına gidiyoruz şimdi bu dosya masrafını almasak olmaz yasanın verdiğini neden almıyalım degil mi işte ben bu neden le ayrıca 1 yaprak dökümanı için 30 tl ödeyemem bunun için yasal yollara gidecegim saygılarım la

 124. arkadaşlar benim ögrenmek istedigim bankalardan sadece dosya masrafınımı geri alabiliyoruz yoksa EKSPERTİZ masrafını,kredi ıpotek üçreti kredi kullandırm adı altında da tam 2.225.00 tl para kesmişler bunlarıda albiliyomuyuz bilen arkadaş cevaplarsa çok sevinirim bügün dilekçe yazıp bankaya vericem.

 125. evet banka istediğimiz evrak bilgi vs leri vermezse ne yapmalı. TC kimlik numaramızla dilekçeleri yazsak ve yelpazesini geniş tutup tarafımdan kesilen dosya masraflarını diye yazsak yeterli olurmu acaba??

  1. dilekçeyi faks çekebilirsiniz, faks çekebilmeniz için banka çağrı merkezinden faks çekebileceğiniz numarayı öğrenmeniz gerekiyor.

 126. ben 2007 de 3 defa kıredı cektım masraflarda her kredı için alınan 270 tl 3 defa çektım 810 tl yapıyo alabılırmıyım saygılarımla

 127. benim şuan hala tüketici kredisi ödeme yaptığım 4 banka var elimde de ödeme tablom ve dökümler var nasıl yapabilirim nasıl yardımcı olurlar aceba…..

 128. Kredım var 3tanesi aynı bankadan olmak üzere toplam 7tane kredim var bunlarla ilgili dökümlerim var ama üzerlerinde herhanki bir dosya masrafı kesildi diye bişe yazmıyo ne yapmam lazım

 129. İlgili bankaya ve hakem heyetine belirtilen şekilde dilekçe yazdım.Banka ve hakem heyttinden red kararı çıktı.Gerekçe olarak kredi kullanımı sırasında tüketiciye gerekli bilgilendirme yapılmıştır.Kendisinin’de maddeleri okuyup imzaladığı için dosya masraflarını geri iadesi yapılmayacaktır şeklinde yazılı dilekçe verdiler.
  Şimdi izlemem gereken yol ne olmalıdır?
  Yardımcı olurmusunuz.

  1. Eğer ki kredi alırken imzaladığınız belgede bu ibare varsa maalesef hak iddia edemiyorsunuz. Herhangi bir yazılı belge yoksa hak iddia edebilirsiniz.

 130. arkadaşlar nediyor 4982 sayılı kanun diyor neymiş kanunmuş kanun dedinmi olay bitiyor bu dilekceyi doldur git ver bakim nasıl veiymiyor göreyim ben araştırıyorum şimdilik ama işallah bu dosya masrafını alacam bu bankalardan başlı oldugum ilçenin tüketici hakem heyetini aradım evrakları ayarla hazırla getir ver dedi işleme başlayalım dedi yani sonuç itibari ile yorumlarada baktım kesin alıyorsun. ilakkah diyeilim

  …….. bankası ……….Şubesi Müdürlüğüne
  Bankanızdan ………. – …….. yıllarında-yılları arasında kullanmış olduğum konut kredisine,tüketici kredilerine,ihtiyaç kredilerine ait dosya masrafı (kredi kullandırım masrafı) dekontlarının her birinin ayrı ayrı, ödeme çizelgesi ve sözleşme örneğinin fotokopisi 4982 sayılı bilgi edinme kanununa göre tarafıma verilmesini istiyorum.
  Gereğini arz ederim.
  Adres:
  Tarih,adı,soyadı,imza

 131. dekont,makbuz vs.. herhangi bir beldeniz yoksa, bankanızdan isteyiniz.
  Bankaların bu konuda sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. Daha sonrasında banka genel müdürlüğüne dilekçeyle durumu bildirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.