Kaymakamın görevleri nelerdir?Kaymakam kime bağlıdır?

kaymakamin_gorevleri

Kaymakamın görevleri nelerdir?Kaymakam kime bağlıdır?

Mahalli yönetimin en önemli temsilcilerinden biri kaymakamdır. Kaymakam bulunduğu ilçenin en üst düzey yerel yöneticisi konumundadır.

Kaymakam, bulunduğu ildeki valiye bağlıdır, vali denetiminde çalışır. Kaymakam olabilmek için uyulması gereken bazı şartlar vardır, bu şartlar ise şöyledir.

Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, 
Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,

İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,


Yeniliklere açık, yaratıcı,
İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip
kimseler olmaları gerekir.

Peki ilçenin başındaki devlet görevlisi kaymakamın esas görevleri nelerdir:

– İlçede devlet tarafından konmuş yasaların uygulanmasını sağlar.

– Vali tarafından verilen direktifleri uygular. (Daha önce valiye bağlı olduğunu söylemiştik.)

– Mevcut ilçedeki kamu kuruluşları arasında eşit ve düzenli çalışmayı yani eşgüdümü sağlar.

– Halk tarafından yapılan şikayetleri alarak daha üst mevkilere iletir ve gerekenin yapılması konusunda sorumludur.

– İlçedeki törenlere başkanlık eder ve resmi ziyaretleri karşılar.

– Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;

– Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

-Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re’sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

Başarılı bir kaymakam, halkın sorunlarıyla yakınen ilgilenen, gerekli konularda yardım eden, yol gösteren kişidir. Başarılı bir vali ise kaymakamını en iyi şekilde denetleyen kişidir.

“Kaymakamın görevleri nelerdir?Kaymakam kime bağlıdır?” için 8 yorum

  1. kime bağlıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.