20 Nisan 2011 2012 Japonya Hükümeti Monbukagakusho:Mext Araştırma Bursu Seçim Takvimi

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (Monbukagakusho:MEXT) tarafından 2012 akademik yılına yönelik olarak, yabancı öğrencilere Japonya’daki üniversitelerde Araştırma Bursu verilecektir. Japonya Büyükelçiliği’nce oluşturulan jüri tarafından aşağıda şartlara uygun adaylar belirlenecektir.

1. ARAŞTIRMA BURSU

Japonya’daki üniversitelerde araştırma yapma veya yüksek lisans, doktora ve mesleki uzmanlık programlarına devam etme imkânı sağlayan burs programıdır. Gerekli olması durumunda ilk 6 ay Japonca hazırlık eğitimi verilmektedir. 1. Aşama Seçimi geçen (yani Büyükelçiliğimizce Japonya’ya tavsiye edilen) adayların Japonya’daki üniversiteden mutlaka kabul mektubu temin etmeleri gerekmektedir. Verilen süre zarfında kabul mektubu temin edemeyenler burstan yararlanamazlar.

Burs Süresi:

1. Araştırma öğrencisi olarak kabul edilenler için:

Nisan 2012’de başlayanlar: Nisan 2012 – Mart 2014 arasında 2 yıl süreyle

Ekim 2012’de başlayanlar: Ekim 2012 – Mart 2014 arasında 1,5 yıl süreyle

2. Yüksek lisans, doktora veya mesleki uzmanlık eğitimi almak üzere kabul edilenler öngörülen eğitim süreleri boyunca burstan yararlanırlar. Öncelikle araştırma öğrencisi olarak kabul edilmiş ancak daha sonra yüksek lisans, doktora veya mesleki uzmanlık eğitimi almaya başlayanların da burs süresi öngörülen eğitim süreleri boyunca uzatılır. (Burslu statüsünde uzatma yapılamaması durumunda da kendi imkânlarıyla eğitimini tamamlamasına izin verilir.) Ancak bir üst eğitime geçmek için tanınan süre zarfında üst eğitime başlamış olmak gerektiğinden, bu tanınan süreye uymayanlar bursluluk imkânlarını uzatamazlar.

Burs Miktarı:

Araştırma Öğrencileri: 2011 mali yılında aylık 150.000 Japon Yeni

Yüksek Lisans ve Mesleki Uzmanlık: 2011 mali yılında aylık 152.000 Japon Yeni

Doktora: 2011 mali yılında aylık 153.000 Japon Yeni

* Bazı bölgelerde aylık 2.000 veya 3.000 Japon Yeni ek ödeme yapılmaktadır.

Kontenjan:

2012 Araştırma Bursları için kontenjan henüz belirlenmemiştir.

2011 Araştırma Burslarına Türkiye’den 10 kişi kabul edilmiştir. (Bu kişilerin alanlara göre dağılımı şöyledir: Japonya Araştırmaları: 3; Sağlık Bilimleri: 0; Sosyal Bilimler: 2; Tabii Bilimler: 5) 2012’den itibaren yedek aday seçilmeyecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK TEMEL ŞARTLAR:

(Not: Aşağıda belirtilenler temel hususlar olup, detaylı bilgi için mutlaka İngilizce/Japonca açıklamaların incelenmesi gerekmektedir.)

(1) Tabiyeti: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Ancak aynı zamanda Japon vatandaşı olmamak.)

(2) Yaş sınırı: 2 Nisan 1977’den sonra doğmuş olmak.

(3) Eğitim düzeyi:

Üniversiteden lisans diploması almış olmak veya son sınıf öğrencisi olmak. (Üniversite son sınıf öğrencilerinin en geç 15 Ağustos 2011’e kadar mezuniyet belgelerini Japonya Büyükelçiliği’ne teslim etmeleri zorunludur.)


(4) Mezuniyet Derecesi:

En son mezun olunan okuldan (lisans/lisansüstü) alınan mezuniyet derecesi 70/100’ün altında kalan öğrencilerin ya da okuduğu döneme kadar olan genel not ortalaması 70/100’ün altında kalan son dönem öğrencilerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Bknz. Başvuru Dosyası Hazırlama Rehberi, Madde:4

(5) Çalışma alanı:

Adayların Japonya’da yapacakları çalışmanın alanı, üniversitede eğitimini gördükleri alan (veya ilgili bir alan) olmalıdır.

(6) Japonca bilgisi:

İngilizce veya Japonca dillerinden en az birini bilmek. Ayrıca Japon kültürüne, Japonya’da Japonca öğrenmeye ve Japonya’da bulunduğu süre zarfında Japonya’yı daha yakından tanımaya istekli olmak. Japonya’da araştırma ve eğitimini sürdürürken yaşam tarzına da uyum sağlayabilecek yeterlilikte olmak.)

(7) Sağlık durumu:

Japonya’daki üniversitelerde çalışmalarını yapmaya ruhsal ve bedensel olarak engeli bulunmamak.

(8) Bursun başlangıcı:

1-7 Nisan 2012 veya 1-7 Ekim 2012 tarihleri arasında Japonya’da olmak zorunludur.

(8) Vize: Bursun başlangıcından itibaren öğrenci vizesi ile Japonya’ya gidilmesi zorunludur.

2. SEÇİM TAKVİMİ

12 Nisan 2011 (Salı) Uygulama ve Genel Kuralların açıklanması
18 Nisan 2011 (Pazartesi) Başvuruların başlaması
6 Haziran 2011 (Pazartesi) Başvuruların sona ermesi
8 – 14 Haziran 2011 (Çarşamba-Salı) Ön eleme (formların incelenmesi)
17 Haziran 2011 (Cuma) Ön eleme sonucunun ilan edilmesi
22 Haziran 2011 (Çarşamba) Yabancı dil yazılı sınavı
24 Haziran 2011 (Cuma) Mülakat sınava çağrılanların ilan edilmesi
29 Haziran 2011 (Çarşamba) Mülakat
1 Temmuz 2011 (Cuma) 1. Aşama Seçim sonuçlarının ilan edilmesi
15 Ağustos 2011 (Pazartesi) 1. Aşama Seçimi geçenlerin Kabul Mektubu teslim etmeleri için son tarih
Aralık 2011 2. Aşama Seçim sonuçlarının ilan edilmesi

3. BAŞVURU YÖNTEMİ

(1) Son başvuru tarihi: 6 Haziran 2011 (Pazartesi), saat: 12:00

Başvurular 18 Nisan – 3 Haziran 2011 arasında 10:00-12:00, 14:30-17:00 saatleri arasında ve son gün olan 6 Haziran’da 10:00-12:00 saatleri arasında kabul edilmektedir.

(2) Başvuru formlarının temin edilmesi:

Başvuru formları Japonya Büyükelçiliği’nin internet sitesinden indirilebilir. Ayrıca formlar Japonya Büyükelçiliği (Ankara) ve Japonya Başkonsolosluğu’ndan (İstanbul) temin edilebilir. Bilgisayarınızda yüklü değilse, formları açmak için Adobe Reader programını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekebilir. Yüklemek için burayı tıklayınız. (Adobe Reader programını bilgisayarınıza yükleyip, formları açtığınızda Japonca font’ları yüklemek isteyip istemediğiniz sorulursa, lütfen yükle seçeneğini işaretleyiniz.)

Açıklama-İngilizce

Application

Field of Study and Study Program

Recommendation

Certificate of Health

Taahhütname

Başvuru Dosyaı Hazırlama Rehberi

(3) Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler:

Burs açıklama kağıdında belirtilen tüm evraklara ek olarak “Taahhütname” belgesi de başvuru dosyasına eklenecektir. Tüm belgelerden 4 takım hazırlanacak ve bunlardan 1 takım zımba kullanılmaksızın yalnız ataç ile tutturulacaktır.

(4) En son devam edilen üniversiteye ait not dökümü (transkript) ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler:

Başvuru süresi zarfında, son eğitim yılı veya dönemine ait not dökümünü temin edemeyen adaylar, ilk 3 yıla ilişkin not dökümü ile başvuru yapabileceklerdir. Ancak tam not dökümünü temin ettiklerinde derhal Japonya Büyükelçiliği’ne teslim edeceklerdir.

(5) Başvuru dosyasının teslim edilmesinde izlenecek yöntem:

Başvuru dosyası, başvuru için belirlenen süre zarfından Japonya Büyükelçiliği veya Japonya Başkonsolosluğu’na elden teslim edilecektir. Posta/kargo vs ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(6) Kabul mektubu

Japonya’daki üniversitelerden temin edilecek kabul mektubu ancak Japonya Büyükelçiliği’nin 1. Aşama Seçim sonuçlarına göre açıkladığı aday listesinde yer alan adaylar tarafından alınacaktır. (Başvuru dosyasına eklemek üzere kabul mektubu temin edilmesine çalışılmamasını rica ederiz. Başvuru sırasında kabul mektubu olsa dahi teslim alınmayacaktır.)

4. ÖN ELEME (FORMLARIN İNCLENMESİ)

(1) Tarih

8-14 Haziran 2011 (Çarşamba-Salı)

(2) Jürinin prensipleri

Jüri, adayların başvuru formlarını esas alarak, başvuru şartlarına uygunluk, not ortalaması, yabancı dil yeterliliği, araştırma projesi vb. kriterler üzerinden değerlendirmekte ve araştırma bursu için sınava davet edeceği adayları belirlemektedir.

(3) Sonucun açıklanması

17 Haziran 2011 (Cuma), 12:00‘de Japonya Büyükelçiliği ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, telefonla Büyükelçiliği arayanlara cevap verilecektir.

5. YABANCI DİL YAZILI SINAVI

(1) Tarih ve Yer

22 Haziran 2011 (Çarşamba), 09:00-17:30,

Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi (Seminer Salonu)

(2) Sınav Saatleri

Sınav saatlerine ilişkin detaylar daha sonra ilan edilecektir.

(3) Sınava girilecek dersler

Başvuran tüm adayların (hiç Japonca bilmese dahi) “Japonca” sınavına girmesi zorunludur. Ancak, hiç Japonca bilmeyenlerin “İngilizce” sınavına da girmesi gerekmektedir. Her iki dilde sınava girenlerin hangi sınav notu daha yüksek ise, o not Yabancı Dil notu olarak kabul edilecektir.

(4) Jürinin prensipleri

Jüri sınav kağıtlarını değerlendirir ve belli bir düzeyin üzerinde başarı gösteren adayları mülakat sınava çağırır.

(5) Sonucun açıklanması

Yazılı sınavda başarılı olanlar 24 Haziran 2011 (Cuma), 12:00‘de Japonya Büyükelçiliği ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, telefonla Büyükelçiliği arayanlara cevap verilecektir. Aynı zamanda mülakat sınavının saati de ilan edilecektir.

6. MÜLAKAT SINAV

(1) Tarih ve Yer

29 Haziran 2011 (Çarşamba), 09:30-18:00, Japonya Büyükelçiliği (Ankara)

(2) Jürinin prensipleri

Jüri, adayları mülakat sınavda değerlendirir. Daha sonra adayların ön eleme, yazılı sınav ve mülakat sınav başarıları toplu olarak değerlendirilir ve 1. Aşama Seçim sonuçlarına karar verilir.

(3) Sonucun açıklanması

Tavsiye edilecek adayların listesi 1 Temmuz 2011 (Cuma), 12:00‘de Japonya Büyükelçiliği ilan panosu ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, telefonla Büyükelçiliği arayanlara cevap verilecektir.

Listede isimleri açıklanan Araştırma Bursu adaylarına “1. Aşama Seçim Başarı Belgesi” verilecektir.

7. 1. AŞAMA SEÇİM’DEN KESİN KABULE UZANAN SÜREÇ

Araştırma Bursu 1. Aşama Seçim’i geçen adaylar

1. Aşama Seçim’de başarılı olan adaylar bir Japon Üniversitesi’nden istedikleri bir öğretim üyesi ile irtibat kurarak temin edecekleri orijinal kabul mektubunu (kopyası kabul edilmez) 15 Ağustos 2011 (Pazaresi) tarihe kadar Japonya Büyükelçiliği’ne teslim edeceklerdir. Bundan sonra Japonya Büyükelçiliği, kabul mektuplarıyla birlikte 1. Aşama Seçim’de başarılı olan adayları Japonya Eğitim Bakanlığı’na tavsiye edecektir.

2. Aşama Seçim ve Kesin Kabul

Japonya Büyükelçiliği’nin tavsiye ettiği Araştırma Bursu adayları Japonya Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilir ve 2. Aşama Seçim gerçekleştirilir. Aralık 2011 içinde nihai kararın bildirilmesi öngörülmektedir.

8. DİĞER HUSUSLAR

(1) Burs Tanıtım Toplantıları

Japonya Büyükelçiliği ve Japonya Başkonsolosluğu (İstanbul), Türk Japon Üniversiteliler Derneği ile işbirliği yaparak aşağıda programı verilen tanıtım toplantılarını düzenlemektedirler:

(2) Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi için

Japonya Büyükelçiliği (Kültür ve Eğitim Ataşeliği)

Tel:(312) 446 05 00, Dhl.12, Faks:(312) 437 18 12 , E-posta: culture@jpn-emb.org.tr

Burslarla ilgili açıklama, sıkça sorulan sorular, başvuru formları vb. bilgiye http://www.tr.emb-japan.go.jp ‘den ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.