4 nisan 2011 Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.


Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.

BOŞ KADRONUN

BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Araştırma Görevlisi 1 50/d 6 Fen veya Fen Edebiyat Fakülteleri Aktüerya Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak. KPDS veya ÜDS’den yüksek lisans için 60 doktora için 70 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. Aktüerya alanında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. 04.04.2011 18.04.2011 20.04.2011 27.04.2011 29.04.2011

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.