Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 23 mart 2011

REKTÖRLÜK DUYURULARI

Üniversitemize Alınacak Öğretim Üyesi İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını 23 Mart -06 Nisan 2011 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapacaklardır.

Başvurular Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DAİMİ STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Atanacaklar en az 5 yıl daimi statüde çalışmak zorundadırlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından Kabul edilen kriterlere (http://hacettepe.edu.tr/duyuru/detay.php?ku=1833 adresinden öğrenilebilir.) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan başvurular işleme konulmayacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 14. ve 17. maddelerinde istenilenlerle http://hacettepe.edu.tr/duyuru/detay.php?ku=1833 web adresinden temin edecekleri formları doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.


Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

FAKÜLTE, ENSTİTÜ/ANABİLİM DALLARI

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji Profesör (Türkçe)

Nükleer Tıp Doçent (İngilizce) (1)

FEN FAKÜLTESİ

Cebir ve Sayılar Teorisi Profesör

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler Doçent (1),(2)

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Doçent (3)

AÇIKLAMALAR

Ders verebilecek düzeyde İngilizce bildiğini bir sınavla kanıtlamış olmak.

Lisans ve Lisansüstü derecesini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak.

Doçentlik unvanını Atatürk İnkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak.

KOŞULLARI ARANACAKTIR.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.