Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik kadrosuna başvuracakların;

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.


Dosya içeriği;

– Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

– Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

– Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

– Özgeçmiş

– Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

– TC Kimlik No

– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Profesör kadrosuna başvuranlar 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlar 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sona erecektir.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Ön incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri iade edilecektir.

Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

FAKÜLTE/ANABİLİM DALI UNVANI ADET AÇIKLAMA
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Felsefe Tarihi ABD PROFESÖR 1
Sistematik Fels .ve Mantık ABD PROFESÖR 1
Güney-Batı Türk Leh.ve Edb .ABD DOÇENT 1 Doktorasını Azerbaycan Edebiyatı alanında yapmış olma şartı aranacaktır.
Sanat Tarihi Bölümü PROFESÖR 1
Yakınçağ Tarihi ABD DOÇENT 1
Urdu Dili ve Edb . ABD DOÇENT 1
Dramatik Yazarlık ASD DOÇENT 1
Güney-Doğu Türk Leh.ve Edb .ABD DOÇENT 1 Doktorasını Özbek Türkçesi alanında yapmış olma şartı aranacaktır.
Bilgi ve Belge Yön.Bölümü DOÇENT 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.
Ağız, Diş ve Çene Cer. ABD PROFESÖR 1
Endodonti ABD PROFESÖR 1
Temel Bilimler Bölümü YRD.DOÇ. 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olma ve bel omurları ile çalışmış olma şartı aranacaktır.
FEN FAKÜLTESİ
Genel Astronomi ABD PROFESÖR 1
Zooloji ABD PROFESÖR 1 Diyabet Sitolojisi konusunda çalışmalar yapmış olma şartı aranacaktır.
Moleküler Biyoloji ABD PROFESÖR 1 Memeli Hayvanların Moleküler Sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olma şartı aranacaktır.
Risk Analizi ABD DOÇENT 1
Analitik Kimya ABD PROFESÖR 1
Fonksiyonel Analiz ABD DOÇENT 1
Topoloji ABD DOÇENT 1
HUKUK FAKÜLTESİ 1
Anayasa Hukuku ABD DOÇENT 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Hukuku ABD DOÇENT 1
İslam Felsefesi ABD DOÇENT 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Bilimleri ABD PROFESÖR 1
Devreler ve Sistemler ABD PROFESÖR 1
Gıda Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 Et Teknolojisi dalında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
Gıda Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 Çay Teknolojisi dalında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
Temel İşlemler ABD PROFESÖR 1 Proses Kontrol alanında uzman olma ve bu alanda yayın yapmış olma şartı aranacaktır.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Çocuk Gelişimi ABD DOÇENT 1 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalında doktora yapmış olma, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel alanında Doçent unvanı almış olma ve ilgili alanda en az 5 yıldır çalışıyor olma şartı aranacaktır.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Yönetim ve Çalışma Sos.ABD PROFESÖR 1
Yönetim Bilimleri ABD PROFESÖR 1
Kentleşme ve Çevre Sor. ABD PROFESÖR 1
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hast .ABD PROFESÖR 4 Biri Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı için, biri Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı için, biri Çocuk İmmünolojisi ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı için, biri Neonatoloji Bilim Dalı için alınacaktır.
Çocuk Sağlığı ve Hast .ABD DOÇENT 1 Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı için alınacaktır.
Kalp ve Damar Cerrahisi ABD PROFESÖR 2
Göğüs Hastalıkları ABD PROFESÖR 1
Halk Sağlığı ABD PROFESÖR 1
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.
Çocuk Cerrahisi ABD PROFESÖR 1
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri ABD PROFESÖR 1 Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı alanında çalıştırılmak üzere alınacaktır.
Bahçe Bitkileri ABD YRD.DOÇ. 1 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı alanında doktora yapmış olma şartı aranacaktır.
Peyzaj Mimarlığı ABD PROFESÖR 1
Tarım Palitikası ve Yayım ABD PROFESÖR 2
HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOÇENT 1
HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ YRD.DOÇ. 1 Biyokimya alanında doktoralı ve Biyoloji Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır.
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU PROFESÖR 1 Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktoralı Veteriner Hekim olma şartı aranacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.