Merkez Bankası Özdere Naim Talu Dinlenme Tesislerine Eski Hükümlü ve Özürlü Geçici İşçi alım İlanı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ: 25.000 TL İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.14.00.06/ Konu: İşçi Talebi İlan Metni Hk.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü İZMİR

09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında ” yönetmeliklerin Kapsam başlıklı 2.maddelerinde “bankalar hariç” denilmekle birlikte; “bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır ” ifadesi yer almaktadır.

Sitemizin 2010 yılı işletme sezonunda, 2009 yılından devam eden ve Kurumunuz internet sitesinde yayımlanan ilan metni aracılığıyla temin edilen 140 belirli süreli geçici sezonluk işçi ile 6 belirli süreli geçici sezonluk özürlü işçi ve 3 belirli süreli geçici sezonluk eski hükümlü işçi görev yapmıştır. Anılan geçici sezonluk işçilerden 2011 yılı işletme sezonunda görev yapacak olanlar için Kurumunuza gerekli bildirimler yapılacaktır.

Sitemizin 2011 yılı işletme sezonunda görevlendirilmek üzere, yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2010 yılından devam etmeyeceği tahmin edilen yaklaşık 40 personel için ekte gönderilen “ilan metninde ” belirtilen koşulları taşıyan belirli süreli geçici sezonluk işçiler ile 2010 yılında görev yapan özürlü ve eski hükümlü çalışanlardan devam etmeyecek olanların yerlerine alınmak üzere, yasal yükümlülük oranında ekte gönderilen “ilan metninde” belirtilen koşulları taşıyan belirli süreli geçici sezonluk özürlü ve eski hükümlü işçilere ihtiyaç duyulmaktadır.


Gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İZMİR ÖZDERE NAİM TALU EĞİTİM, SEMİNER VE DİNLENME SİTESİ’NDEN

09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 inci maddesi hükümleri çerçevesinde;

Sitemizde en fazla 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere belirli süreli geçici sezonluk işçi alınacaktır.

– 20 kişilik Servis Personeli (Garson) için adaylarda aranan şartlar:

a) En az lise veya dengi okul mezunu,

b) Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde İzmir ilinin Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçeleri ikametgahlı olması,

c) En az 3 yıl piyasa tecrübesi.

– 10 kişilik Mutfak Personeli (Aşçı) için adaylarda aranan şartlar:

a) En az lise veya dengi okul mezunu,

b) Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde İzmir ilinin Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçeleri ikametgahlı olması,

c) En az 3 yıl piyasa tecrübesi.

-10 kişilik Bulaşıkçı, Kat Hizmetleri ve Bahçıvanlar için adaylarda aranan şartlar:

a) En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

b) Adaylarda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde İzmir ilinin Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçeleri ikametgahlı olması,

c) En az 3 yıl piyasa tecrübesi.

Görüşmenin Yapılacağı Yer : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Özdere Naim Talu

Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesi Atatürk Bulvarı No:297 Özdere / Menderes / İZMİR

Son Başvuru Tarihi Görüşmenin Yapılacağı Tarih Görüşmenin Yapılacağı Saat

Telefon Faks

Yetkili Kişi 29 Mart 2011

30,31 Mart, 01 Nisan 2011 13:00-17:00 0232 797 58 30 0232 797 58 43

Garip Bulut

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İZMİR ÖZDERE NAİM TALU EĞİTİM, SEMİNER VE DİNLENME SİTESİ’NDEN

09 Ağustos 2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde;

Sitemizde en fazla 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere belirli süreli 6 özürlü ve 3 eski hükümlü geçici sezonluk beden işçisi alınacaktır.

– Özürlü adaylarda aranan şartlar:

a) En az ilköğretim mezunu olması,

b) Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde izmir ilinin Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçeleri ikametgahlı olması,

c) Türkiye İş Kurumunda Özürlü İşçi Statüsünde kaydının bulunması gerekmektedir.

– Eski hükümlü adaylarda aranan şartlar:

a) En az ilköğretim mezunu olması,

b) Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde İzmir ilinin Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçeleri ikametgahlı olması,

c) Türkiye İş Kurumunda Eski Hükümlü Statüsünde kaydının bulunması gerekmektedir.

Görüşmenin Yapılacağı Yer : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Özdere Naım Talu

Eğitim, Seminer ve Dinlenme Sitesi Atatürk Bulvarı No:297 Özdere / Menderes / İZMİR Son Başvuru Tarihi : 29 Mart 2011

Görüşmenin Yapılacağı Tarih: 30, 31 Mart, 01 Nisan 2011 Görüşmenin Yapılacağı Saat : 13:00 – 17:00 Telefon : 0232 797 58 30

Faks : 0232 797 58 43

Yetkili Kişi : Garip Bulut