İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri. Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İstenen Belgeler:


a) Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçentler 4 nüsha olarak hazırlayarak, (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-IZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.1.1982 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ ANABİLİM DALİ UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA
Fen Fak. Matematik Profesör 1 1. Sayısal Analiz alanında çalışmaları ve yayınları olmak.
Fen Fak. Matematik Doçent 1 1. Modül ve Halka Teorisi ve Homoloji Cebir alanlarında çalışmaları ve yayınları olmak.
Fen Fak. Fizik Yardımcı Doçent 1 3. Fizikte doktora derecesini almış olmak. Yüksek k dielektrik değerlikli ince film büyütülmesi ve yarıiletken teknolojisi konularında araştırma ve yayınları olmak.
Fen Fak. Fizik Yardımcı Doçent 1 3. Fizikte doktora derecesini almış olmak. Kuantum bilgi işlenmesi ve kuantum optik konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Makina Müh. Doçent 1 1. Yüksek deformasyon hızında malzeme davranışı, çok katmanlı kompozitler, sonlu elemanlar metodu alanlarında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Makina Müh. Yardımcı Doçent 1 5. Biyomekanik, biyomedikal teknolojileri alanlarında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Kimya Müh. Yardımcı Doçent 1 3. Kimya Mühendisliğinde Lisans ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Güneş hücreleri ve fotonik cihazlar konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Kimya Müh. Yardımcı Doçent 1 4. Kimya Mühendisliğinde Lisans ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. (Biyo) makromoleküllerin modifikasyonu ve karakterizasyonu, üretimi ve saflaştırılması konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Gıda Müh. Doçent 1 2. Gıda kimyası, kızıl ötesi spektroskopi ile gıda analizleri, gıda paketlemesi konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Gıda Müh. Doçent 1 2. Kalite kontrol, yenebilir filimler ve gıdaların mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerinin enstrumental (elektronik burun vb.) ve kemometrik yöntemlerle belirlenmesi ile ilgili konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Gıda Müh. Yardımcı Doçent 1 3. Biyoprosesler, endüstriyel mikrobiyoloji, küf ve maya fizyolojisi konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Gıda Müh. Yardımcı Doçent 1 3. Gıda mikrobiyolojisi, meyve-sebze ve kanatlı eti mikrobiyolojisi ve bu ürünleri koruma yöntemleri konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Doçent 1 2. Göl hidrodinamiği alanında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. Yardımcı Doçent 1 3. Bilgisayar mühendisliği doktora diplomasına sahip olmak. Bilişim sistemleri, bilgi modelleme ve topoloji konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. Yardımcı Doçent 1 3. Bilgisayar mühendisliği doktora diplomasına sahip olmak. Bilgisayar sistem yapısı ve donanımı, yapay zeka, uzaktan eğitim sistemleri ve bilgisayar etiği konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Elektrik- Elektronik Müh. Doçent 1 2. Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga alanında geniş bantlı ve çok bantlı anten tasarımı, dalga kılavuzu ve boşluk rezonatörleri konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fak. Elektrik- Elektronik Yardımcı Doçent 1 3. Telekomünikasyon, kablosuz haberleşme ağları, dağınık ağlar ve çok atlamalı ağlar konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fak. Endüstri Ürünleri Tasarımı Profesör 1 1. Endüstri Ürünleri Tasarım eğitimi ve ürün tasarımı kalite ve optimizasyon üstüne çalışmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık Fak. Şehircilik Yardımcı Doçent 1 3. Bölge Planlama, Bölgesel Gelişme, Kentsel ve Bölgesel Araştırma Yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.