Tarihi Mali Af Paketini Başbakan Yardımcısı Ali Babacan açıkladı

Başbakan Erdoğan’ın TESK ziyaretinde verdiği söz üzerine cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi bugün kamuoyuna açıklandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından duyurulan paket [Daha fazla…] dört ayaktan oluşuyor
Paketin birinci ayağında, vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere, gümrük borçları, su ve kanalizisyon borçları, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları gibi borçları olan mükellefle barışma bulunuyor.
Bu tür borcu olanlar için 31 Temmuz 2010 tarihi milat olarak alınacak. Peki ama borç nasıl yapılanacak?
Örneğin devlete 2006 yılından 10 bin lira vergi borcu olan bir mükellefe son 4 yılda uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizi silinecek. 10 bin lira olan ana Para borcuna 4 yıllık TEFE veya TÜFE artışı ilave edilecek.
Böylece mükellef devlete olan borcunu peşin öderse anapara borcuna sadece TEFE veya TÜFE artışı ilave edilmiş olacak Eğer kişi, borcunu peşin ödeyemeyecekse 36 aya kadar taksitlendirme yapabilecek. Ancak taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Dolayısıyla 6 ay taksit demek ödemenin 12 ayda yapılması anlamına gelecek. En fazla 18 taksit yapılacak bu da borcun 36 ayda ödenmesi anlamına gelecek.
6 ay taksitlendirmeyi tercih eden mükellefin borcu, enflasyon güncellemesinin ardından 1.05 katsayı ile çarpılarak taksitlendirilecek. 9 ay taksiti seçen için 1.07; 12 ay taksiti seçen için 1.1 ve 18 ay taksiti seçen için 1.15’lik çarpma işlemi yapılarak yeni borç bulunacak.

Başbakan Erdoğan’ın TESK ziyaretinde verdiği söz üzerine cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi bugün kamuoyuna açıklandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından duyurulan paket dört ayaktan oluşuyor
Paketin birinci ayağında, vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere, gümrük borçları, su ve kanalizisyon borçları, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları gibi borçları olan mükellefle barışma bulunuyor.
Bu tür borcu olanlar için 31 Temmuz 2010 tarihi milat olarak alınacak. Peki ama borç nasıl yapılanacak?
Örneğin devlete 2006 yılından 10 bin lira vergi borcu olan bir mükellefe son 4 yılda uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizi silinecek. 10 bin lira olan ana Para borcuna 4 yıllık TEFE veya TÜFE artışı ilave edilecek.
Böylece mükellef devlete olan borcunu peşin öderse anapara borcuna sadece TEFE veya TÜFE artışı ilave edilmiş olacak Eğer kişi, borcunu peşin ödeyemeyecekse 36 aya kadar taksitlendirme yapabilecek. Ancak taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Dolayısıyla 6 ay taksit demek ödemenin 12 ayda yapılması anlamına gelecek. En fazla 18 taksit yapılacak bu da borcun 36 ayda ödenmesi anlamına gelecek.
6 ay taksitlendirmeyi tercih eden mükellefin borcu, enflasyon güncellemesinin ardından 1.05 katsayı ile çarpılarak taksitlendirilecek. 9 ay taksiti seçen için 1.07; 12 ay taksiti seçen için 1.1 ve 18 ay taksiti seçen için 1.15’lik çarpma işlemi yapılarak yeni borç bulunacak


NELERDEN VAZGEÇİLİYOR?
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının,
• Para cezalarının kalan % 50’sinin,
• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek
İhtilafın bulunduğu safhaya göre alacak asıllarının % 50’si veya % 20’si,
• Asla bağlı olmayan cezaların %25’i veya %10’u,
• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE)esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecek.
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecek.
• SGK’nın prim alacak asıllarında ise herhangi bir indirim yapılmayacak, idari para cezalarının % 25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek

Naylon fatura düzenleyenler yararlanamayacak. Ancak naylon fatura kullananların ise idari soruşturmaları devam edecek. Ama mali kolaylıktan yararlanabilecekler.
Vergi davaları devam eden mükellefler ise ihtilaftan vazgeçmeleri halinde borç yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecekler.
Kaçakçılık suçu olanların adli soruşturmaları devam edecek ama ödeme yönünden kolaylıktan yararlanabilecek.
KREDİ KARTI
Kredi kartı borcu bir kamu alacağı olmadığı için ve bankalardan da bu yönde bir talep gelmediği için yeniden yapılandırma kapsamında olmayacak. Ancak Bakan Babacan, bankaların geçen yıl çıkarılan yeniden yapılandırmayı bugün de uygulamalarında yasal olarak bir engel olmadığını vurguladı. Bankaların istemeleri durumunda borçluları için böyle bir uygulama yapabileceklerini söyledi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.