2010-2011 hava kuvvetleri astsubay alımı,astsubay alım ilanı,astsubaylık başvurusu

Hava kuvvetleri 2010-2011 dönemi sözleşmeli astsubay alım ilanını kamuoyuna açıkladı , buna göre;

Astsubay olmak isteyenler ve başvuru şartları ise şöyle;

1. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

b. Yukarıda kaynak olarak belirtilen en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokullardan veya meslek yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak
(22 EKİM 2010’a kadar mezun olacakların başvurulan da kabul edilecektir),


c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için 27 yaşından gün almamış olmak (01 NİSAN 1984 ve daha sonra doğanlar), önlisans öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 25 yaşından gün almamış olmak (01 NİSAN 1986 ve daha sonra doğanlar), ç. Cezalan ertelenmiş, seçenek yaptınmlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunlan kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

d. Askerliğini yapmamış veya 1076 Sayılı Kanuna göre kısa dönem veya erbaş veya er ya da 1111 Sayılı Kanuna göre erbaş veya er olarak askerliğini yapıyor veya terhis edilmiş olmak,

e. Askerlik durumu ile ilgili olarak bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak, hakkında hazırlık soruşturması veya cezalan para cezasına çevrilmiş olsa bile mahkumiyeti olmamak,

f. Daha önce çalıştığı kamu kuram ve kuruluşlanndan ahlak veya disipline aykın bir nedenle çıkanlmamış olmak,

g. Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

ğ. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

h. Okul idareleri tarafından disiplin ve ahlak yönünden cezalandınlmamış olmak,

ı. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalannın denkliği onaylanmış olmak,

i. 2008,2009 veya 2010 yıllarında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girmiş ve lisans mezunları için KPSSP7, KPSSP89; önlisans mezunları için KPSSP93 notuna sahip olmak, j. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az 168 cm. olmak.

2. BAŞVURU SEKLİ VE TARİHİ :

a. Nitelikleri uygun olan adaylar başvurulanın sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en geç 04 EKİM 2010 saat: 12.00’a kadar yapmalan gerekmektedir.

b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayanlann müracaatlanna kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Sınav ve seçim aşamalan tarihleri internet adresimizden bildirilecek olup, adaylann adreslerine çağn mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple İnternet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir, ç. Başvuru, sınav, seçim aşamalan ve diğer hususlar hakkında aynntılı bilgi edinmek için www.tekok.edu.tr adresim ziyaret ediniz.

3. SECİM AŞAMALARI

a. Başvuru sayısına göre sınıf ve ihtisas bazında; lisans mezunları için KPSSP7, KPSSP89, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türleri için tespit edilecek baraj notu ve üzerinde not almak,

b. Ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testi, mülakat ve nihai karar değerlendirmelerinden başanlı olmak,

c. Sevk edileceği askeri hastaneden “Sınıfında Sözleşmeli Astsubay Olur” kurul kararlı sağlık raporu almış olmak, ç. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

HAVATEKNİKOKULLAR KOMUTANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME SEÇME VE YERLEŞTİRME KOMUTANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİN KISMI

35415 Gaziemir/İZMİR

TELEFON : 0 232 25116 00 (Dahili :4186) veya 0 232 251 79 29

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.