iç anadoluda yeni bir obruk:Konya Karapınar’da Yeni Bir Obruk Oluştu

Konya’nın Karapınar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Akkuyu yaylasında, mısır ekili tarlada, yaklaşık 70 metre çapında ve 80 metre derinliğinde yeni bir obruk (yer kabuğunun çoğu kez aniden çökmesiyle ortaya çıkan çöküntü) oluştu. Obruk oluşumu sırasında, mısır tarlasında hasat yapılmaktaydı. Obruğun oluştuğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıkta çalışan işçiler, büyük bir tehlike atlattılar. İşçiler, yeni obruğun oluşumuna tanık oldular. Alınan haberlere göre, eğer obruk birkaç dakika sonra meydana gelse, işçiler obruğun oluştuğu alanda olacaklardı. Bu da can kaybına neden olabilirdi.

Obruk: Eriyen kayaçların (kalker, jips gibi) bulunduğu alanlarda oluşan derin kuyu, baca veya huni şeklindeki çukurlardır. Obruklar, yer altı sularının yerin derinliklerinde kayaçları eritmesi sonucu boşluk (mağara) oluşturması ve daha sonra bu boşlukların tavanının çökmesi sonucu oluşur. Bu çukurlukların çapları 100’lerce metreyi bulabilir. Derinlikleri ise 300 metreye kadar ulaşabilmektedir. Bazı obrukların tabanında göl bulunabilir.


Ülkemizde İç Anadolu’nun güneyinde ve Toroslar’da yaygın olarak görülür. Özellikle Konya Karapınar ilçesi çevresinde obrukların sayısı oldukça fazladır. Karapınar ve çevresinde, çeşitli derinlik ve çaplarda 100’ün üzerinde obruk bulunduğu belirtiliyor. Son yıllarda yeni oluşan obruk sayısında da bir artış söz konusudur. Son iki yılda Karapınar ilçesinde 10 yeni obruk oluştu. Karapınar bölgesinin yeraltı sularının kimyasal özelliği ve bölgenin jeolojik yapısı, obruk oluşumunu kolaylaştırmaktadır.

Karapınar’da çökmeler sonucu oluşan obruklar, büyük bir tehlikenin de habercisi. Karapınar’da birçok yerleşim birimi bu riski taşıyor. Her an bir can kaybı olabilir. Her an tarlada çalışan işçiler ya da bu bölgedeki evler, obruk oluşumu sonucu oluşan göçüğün içinde kalabilir. Obruğun nerede ve ne zaman olacağının tahmin edilmesi ve kestirilmesi zordur, ancak olabilme ihtimali tespiti yapılacak çalışmalarla mümkündür. Obruk oluşumu ve çökmeler bakımından riskli alanlar, jeolojik ve jeofizik araştırmalarla tespit edilebilir. Bir an önce bu çalışmalar yapılmalı ve çökme riski olan alanlar tespit edilerek, gerekli önlemler alınmalıdır. Aksi taktirde, bölgede oluşacak yeni çökmelerle can kayıpları yaşanabilir.

“iç anadoluda yeni bir obruk:Konya Karapınar’da Yeni Bir Obruk Oluştu” için 3 yorum

  1. obruklar neden konya civarında görülüyor oranın özelliği ne?
    alınması gereken önlemler hemen alınmalı yoksa sizin de dediğiz gibi can ve mal kaybı yaşanabilir.
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D

  2. sayın hocam insan etkisinin bu süreci hızlandırdığına değinmemişsiniz konya karapınardaki yanlış yeraltı suyu kullanımı ile bu obrukların oluşumu hızlandırılmıştır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.