yaşam:hava kirliliği nedir,hava kirliliği nasıl oluşur?

Hava kirliliği deyince aklımıza hemen kış ayları geliyor , kışın özellikle sabaha karşı basık yerlerde oturuyorsanız özellikle, dışarı çıksanız nefes alamaz boyutlara geliyorsunuz, nedeni ise yoğun kömür kullanımı.Hava insanın nefes almasını sağlayan,oksijen ihtiyacını sağlar.Peki bu hava kirliliği nasıl oluşur,hava kirliliğinden korunmak için neler yapılması gerekir?

Hava kirliliğini kaynaklarına göre 3’e ayırabiliriz;

1 – Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Ülkemizde özellikle ısınma
amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak
kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanmasi hava kirliliğine
yol açmaktadır.


2 – Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Nüfus artışı ve
gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu
taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör
oluşturmaktadır.

3 – Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği: Sanayi tesislerinin
kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre korunması açısından gerekli
tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.),
uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde
vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine
sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.

Hava Kirliliğinin Etkileri

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına sebep
olmaktadır. Örneğin; kurşunun kan hücrelerinin gelişmesini ve
olgunlaşmasını engellediği, kanda ve idrarda birikerek sağlığı olumsuz
yönde etkilediği, karbonmonoksit (CO)’in ise, kandaki hemoglobin ile
birleşerek oksijen taşınmasını aksattığı bilinmektedir. Bununla
birlikte kükürtdioksit (SO2)’in, üst solunum yollarında keskin, boğucu
ve tahriş edici etkileri vardır.

Hava Kirliliğini Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler:

Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı, ayrıca
sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı, Evleri ısıtmak için
yüksek kalorili kömürler kullanılmalı, her yıl bacalar ve soba boruları
temizlenmeli, Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli,
Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli, Doğalgaz
kullanımı yaygınlaştırılarak, özendirilmeli, Kalorisi düşük olan ve
havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli, Kalorifer
ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı.

Kısacası hepimize birey olarak önemli görevler düşüyor,çevremizi yaşam alanımızı koruyup,hava kirliliğini en aza indirmeliyiz,bu bizim çevreye karşı en önemli görevlerimizden biridir.

“yaşam:hava kirliliği nedir,hava kirliliği nasıl oluşur?” için 17 yorum

  1. ben4, sınıfa gidiyorum bütün araştırma ödevlerimi burda yapıyorum herkese tavsiye ediyorum. çok yardımcı oldunuz portal ekibi TŞKR.

  2. ben4, sınıfa gidiyorum bütün araştırma ödevlerimi burda yapıyorum herkese tavsiye ediyorum. çok yardımcı oldunuz portal ekibi TŞKR.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.