Apandist hakkında genel bilgiler

Apandisit vücudumuzun neresindedir ?
Apandisit körbağırsağın solucana benzeyen uzantısıdır. 7.5 cm. ile 12,5 cm. kadar uzunlukta, kalın bağırsak başlangıcının altında, karnın sağ kısmındadır. Normal zamanlarda bir kurşun kalem kalınlığındadır.

Fonksiyonu nedir ?
İnsanlarda hiçbir fonksiyonu yoktur ve hayvanlardan insanlara kalmış bir organ olduğu tahmin edilir.

Apandisit hastalığı nedir ?
Apandisit, apandisitin etrafının iltihabıdır. Etrafına yayılan ilti­haplanma bütü jtı bünyeye bulaşır. Kötü iltihaplanma hallerinde apandisit iltihapla dolabilir. İltihaplanma, apandisit duvarının dı­şına yayıldığı zaman kangrenli olmaya yüz tutabilir ve apandisiti patlatabilir.

Apandisit neden ileri gelir ?
Apandisit bakterilerden ileri gelen iltihapları veya sertleşmiş bir cerahat parçasının apandisite kan akımını durdurmasından ve bu­radaki kan damarlarınım tıkanmasından ileri gelebilir.

Apandisit hastalığı ne kadar yaygındır ?
Antibiyotik çağından önce karın bölgesindeki ameliyatların en yaygın olanlarından biri apandisitti. Bugün apandisit halleri çok da­ha az görülmektedir. Apandisite genellikle 20, 30 ve 40 yaşlarında­ki kişilerde rastlanılır. Çocuklarda ve gençlerde de apandisit görüle­bilir. Üç yaşından daha ufak çocuklarda ise bu hastalığa pek nadi­ren rastlanılmaktadır.

Apandisit vakaları azalmakta mıdır ?
Evet. Açıklaması mümkün olmayan nedenlerden günümüzde, yir­mi otuz yıl öncesine göre apandisit vakalarına çok daha az rastlanmaktadır.

Apandisit meyve çekirdekleri veya çiklet gibi cisimlerin yutulmasın­dan ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit bir aile hastalığı olabilir mi veya kalıtımla geçebilir mi ?
Hayır.

Hangi tür apandisitler vardır ?
a. Had apandisit. Bu tür apandisit genellikle karın krampları, baş dönmesi veya kusma, karının sağ alt kısmında hissedilen bir sancı ile kendisini gösterir. Bu belirtiler aniden ortaya çıkabilir veya birkaç saat içerisinde yavaş yavaş oluşabilir.
b. Tekrarlanan apandisit. Bu hafif apandisit belirtileri ile kendisi­ni gösterir, derhal ortadan kaybolur ve birkaç ay veya birkaç yıl sonra yeniden meydana gelebilir.

Bir insan kendisinde apandisit olabileceğini nasıl anlayabilir ?
Karındaki kramplardan, baş dönmesi ve kusma hallerinden ve kar­nın sağ alt kısmında duyulan sancıdan bir kişi apandisitten şüphelenmelidir. Bu belirtiler birkaç defa devam edebilir ve gittikçe şid­detlenebilir. Nabız artışında artış ve hafif ateş de olabilir. İştahsızlık ve kabızlıkta çok kez apandisit belirtilerindendir.

Karın ağrıları için müshil ne zaman verilmeli ?
Hiçbir zaman. Yapılabilecek en tehlikeli şey müshil vermektir. Bu, apandisitin patlamasına neden olabilir.

Karın ağrıları başlarsa lavman yapılmalı mıdır ?
Hayır. Ancak doktor hastayı muayene ettikten sonra bunun yapıl­masının gerektiğini bildirdiği takdirde lavman yapılabilir.


Apandisit teşhisi yapıldıktan sonra ameliyat yapılması derhal gerekli midir ?
Evet, had apandisit çok az vakada kendi kendiliğinden geçer ve çok kez iltihaplanma hali patlamaya veya «peritonit» e neden olabilir.

Apandisiti önlemek için bir çare var mıdır ?
Hayır.

Apandisit fazla yemek yemekten ileri gelebilir mi ?
Hayır.

Apandisit teşhisi için ne gibi laboratuar testleri yapılır ?
Kan tahlili yapılır. Had apandisit hallerinde beyaz han hücreleri (lökositler) genellikle normalin üzerinde bulunur.

Apandisit hali görüldü mü ne kadar bir süre içerisinde hasta ameliyat edilmelidir ?
Birkaç saat içerisinde.

Apandisit patladığı zaman ne meydana gelir ?
Apandisitten fışkıran cerahat karın boşluğuna dolar ve peritonite sebep olur. Bu çok tehlikeli bir durumdur.

Bir had apandisit hali buz keseleri kullanılmasıyla tedavi edilebilir mi ?
Hayır. Ancak bazı hafif vakalar hiçbir tedavi görmeden iyileşebilir.

Hafif bir vaka kendi kendine iyileştiği takdirde daha sonra yeni bir krizin gelmesi için, bir meyil var mıdır ?
Evet. Sonradan gelecek olan halin ilkinden çok daha ciddî olması mümkündür.

Apandisit ameliyatsız tedavi usulüyle iyileşebilir mi ?
Bazı nadir vakalarda apandisit büyük dozlarda antibiyotik ilâçla­rın verilmesiyle tedavi edilebilir. Ancak bu iyi bir tedavi usulü ola­rak görülmeyip ameliyattan daha büyük tehlikeler taşır.

Apandisitin en iyi tedavi yolu nedir ?
Apandisitin ameliyat yoluyla çıkarılması.

Apandisit ameliyatı ne derece ciddî bir ameliyattır ?
Erken yapılan” bir apandisit ameliyatı hiçbir ciddiyet taşımaz. Eğer ameliyat patlayan bir apandisitten peritonit olan bir hastaya yapıl­maktaysa o zaman bu, ciddî bir ameliyat sayılır.

Apandisit ameliyatı ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan bir hastaya yapılan ameliyat ancak beş-on dakika sürer. Komplikasyon göstermiş bir vakada, ameliyat bir iki saat kadar sürebilir.

Apandisit ameliyatından kurtuluş ihtimali nedir ?
Günümüzün ileri operasyon ve antibiyotik çağında apandisit ame­liyatından yaklaşık her ameliyat gören hastaneden sapasağlam çıkar.

Apandisitin ne gibi komplikasyonları olabilir ?
En büyük komplikasyon peritoniti meydana getiren apandisitin patlamasıdır. Bazı tedavi olmayan hallerde apandisitten çıkan ce­rahat karaciğere karışarak karaciğer apseleri meydana getirebilir­se de bu gibi olaylara çok az rastlanır.

Apandisite yapılan ameliyatta ne gibi anesteziler kullanılır ?
Ya omurilik anestezisi, solunum yoluyla verilen siklopropan veya diazot monoksit gibi gazlar.

Apandisit ameliyatında hastanede kalma süresi ne kadardır ?
Komplikasyon olmayan bir vakada yaklaşık bir hafta. Eğer apan­disit patlamışsa hastanın hastanede birkaç hafta kalması gerekebilir.

Apandisit ameliyatında ensizyon nereden yapılır ?
Karnın sağ alt kısmından. Ensizyonlar ya eğik ya da uzunluğuna yapılır. Bunların uzunluğu genellikle beş ile on santim arasında olur.

Ensizyonun uzunluğu önemli midir ?
Kesinlikle hayır. Bazı operatörler daha uzun ensizyonlardan çalışmayı tercih etmektedirler. Şurası bilinmeli ki ensizyonlar yandan yana iyileştiklerinden dolayı bunlar uzun da olsalar, kısa da, aynı zaman süresi içinde iyileşirler.

Operasyondan önce tedavilere ihtiyaç var mıdır ?
Komplikasyon olmayan hallerde hayır. Komplike vakalarda ise ameliyat öncesi damardan solüsyonlar ve büyük dozlarda antibiyo­tik verilmesi gerekebilir. Ayrıca burundan, bağırsaklara ameliya­ta engel olabilecek sıvı ve gazları bertaraf edebilmek için bir tüp indirilmesi de gerekli olabilir.

Ameliyattan sonra özel hemşireler gerekli midir ?
Genel apandisit vakaları için hayır.

Ameliyat sonrası dönemde aşırı sancı duyulur mu ?
Hayır.

Ameliyat sonrası ne gibi tedaviler gereklidir ?
Komplike olmayan vakalarda ameliyat sonrası herhangi bir tedavi usulü gerekli değildir. Ancak, patlamış bir apandisit ameliyatından sonra sıvıların ağızdan verilmesi doğru olmadığından bunlar enjeksiyon vasıtası ile damar yoluyla verilmelidir. Ayrıca, bağırsak bölgesini boş bırakmak ve yayılmaları önlemek için burun yoluyla mideye bir lâstik boru indirilmesi gerekli olabilir. Patlama olaylarında peritoniti önlemek için büyük dozlarda antibiyotik veril­mesi gerekebilir.

Apandisit ameliyatını müteakip hasta, ne kadar zaman sonra yatak­tan kalkabilir ?
Komplike olmayan ameliyatları müteakip hasta, ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir. Peritonit hallerinde hasta yataktan günlerce, bazen de haftalarca kalkamaz.

Ameliyat yarasının kapanması ne kadar sürer ?
Komplikasyon olmayan hallerde yara birkaç gün, en geç bir haf­ta içerisinde kapanır. Patlayan bir apandisitte dren kullanıldığı va­kalarda apandisit ameliyatı yarasının kapanması bazen haftalarca sürebilir.

Apandisit ameliyatı yarası sık sık enfeksiyona uğrar mı ?
Uğrayabilir! Çünkü enfekte olan bir organ (apandisit) bu yaradan çıkarılmış olduğundan karın duvarına çıkarıldığı sırada bulaşmış olabilmesi mümkündür.

Apandisit ameliyatından sonra yaralardan sızıntı olması tabii midir ?
Evet. Ameliyattan birkaç gün sonra pembemsi bir sıvının yarada toplanmış olduğu çok kez görülür. Operatör bunu bir kıskaçla ber­taraf eder. Bu tedavi fazla sancıya yol açmaz.

Apandisit ameliyatından sonra özel bakıma ihtiyaç var mıdır ?
Komplike olmayan vakalarda hayır.

Apandisit ameliyatından sonra sürekli yan tesirler kalır mı ?
Hayır.

Ameliyat yarası vücudu çirkinleştirir mi ?
Komplike olmayan vakalarda hayır. Ancak, enfeksiyonlu bir yaraya dren konduğu.takdirde karnın sağ alt kısmında çirkin bir yara izi kalabilir.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bağırsak mekanizması eski fonksiyon­larını eksiksiz yapar mı ?
Evet.

Apandisit çıkarıldıktan sonra bunun tekrarlanması mümkün müdür ?
Apandisit çıkarıldığı takdirde hayır. Çok az vakalarda patlamış bir apandisite veya apandisit, operatörün erişemeyeceği bir yerdeyse ve operatör apandisiti temizlemekle yetinirse, o zaman apandisiti daha ileri bir tarihte çıkarma, lüzumu meydana gelebilir.

Apandisit ameliyatında neden bazen apandisit yerinde bırakılır ?
Çünkü bazı apandisitlerin çıkarıldığı takdirde cerahatin karın boş­luğuna yayılma tehlikesi artmaktadır. Özellikle lokal bir apse mey­dana gelen apandisit olaylarında, bu gibi durumlarda apandisit ap­sesi basit drenaj usulüyle temizlenir ve hastanın iyileşmesi temin edilir. Bu gibi hallerde hasta, sonradan kesinlikle ameliyat olmalı­dır. Çünkü apandisit içeride bırakıldığı zaman yeni apandisit cera­hati hallerinin olması devamlı bir tehlike olarak kalmaktadır.

Bu gibi hallerde apandisit yerinde bırakıldığı takdirde bu apandisitin sonradan çıkarılması gerekli midir ?
Evet. Esas krizden hasta kendine geldikten sonra en az altı ile on hafta arası apandisin çıkarılması için operatöre başvurması gereklidir.

Bir kadın apandisit ameliyatı olduktan sonra gebe kalmasında bir mahzur var mıdır ?
Hayır yoktur.

Apandisit ameliyatından sonra özel perhizler gerekli midir ?
Hayır.

Apandisit ameliyatından sonra yaranın sızlaması normal midir ?
Evet. Bu yarada sancının haftalarca duyulması normaldir.

Komplike olmayan bir apandisit ameliyatından sonra aşağıdaki şey­ler ne kadar süre içerisinde yapılabilir ?
Banyo => Yara kapanır kapanmaz.

Sokakta yürümek => Yedi ile on gün arası

Merdiven çıkıp inmek => Yedi ile on gün arası

Ev işleri yapmak => Üç ile dört hafta arası

Otomobil kullanmak => Üç ile dört hafta arası

Karı-kocalık ilişkileri => Üç ile dört hafta arası

Göreve dönmek => Üç ile dört hafta arası

Bütün normal fizikî faaliyetlere yeniden başlamak => Altı ile sekiz hafta arası

“Apandist hakkında genel bilgiler” için 47 yorum

 1. Arkadaşlar ben apandisit ameliyatı 2 ay oldu.16 yaşıma yeni girdim bu güne kadar ne hastane ne de serum görmüşlüğüm vardı.Ben hikayemi anlatayım.Sabah saat 9 gibi okulda başladı ağrım annemi aradım beni gelip alması için saat 11 gibi evdeydik direk odama geçip yattım saat 1 gibi kıvrana kıvrana uyumuşum kalktım saat 4 saat 6 gibi fakülteye gittik apandisitten şüphelendiler genç bi doktor abi vardı tüm tetkikler yapıldı acildeki doktor abi apandisit diyo ultrasonda görünmedi bazen kendini gizleyebiliyomuş gece 11 de benim yatışımı yaptılar ağrı kesiciler serumler falan sabh ultrasonda göründü beni hemen ameliyata aldılar 1 saat falan bulmuş yukarı çıkmam apandisit kangrenliymiş hem patlmaya gelmiş hem de bağırsayı yırtmış bağırsamda ikiş olduğu için 5 gün boyunca hiçbişe yiyip içirmediler şimdi iyiyim eğer o acildeki genç dokyor abi olmasaymış ben gece patlamış şekilde hastaneye geri gelicektim ben yeni spora başladım günde 100 tane mekik şınav flan dün ilk defa yaptım ve karnımda inanılmaz ağrı var yatarken kalkarken gülerken bağırsağımdaki dikişler patlamış olabilir mi yoksa hamladığım için mi bu ağrılar ne yapmalıyım

 2. 15.04.2014 tarihinde sabah dershanede 1 bardak sade kahve ve su içmem üzerine sağ kasığımda şiddetli bir sancı başladı ben de haliyle dersi bırakıp eve yatmaya gittim.saat 11 civarları eve geldim ve yattım.öğleden sonra arkadaşım aradı sana gelecem müsaitsen dedi bende biraz mırın kırın yaptıktan sonra kıramadım davet ettim.yaklaşık 5 saat kadar uyumuştum ama ağrılarım geçmemişti arkadaşın ısrarıyla zorla acil servise gittik kaldı ki 22 yaşına kadar 7 defa hastaneye gitmiştim :) saat 17.30 gibi hastanede muayeneye aldılar acil doktoru apandisit şüphesiyle tüm tetkikleri yaptı ve şüphesi doğru çıktı.Gece saat 1’e kadar hastanede tuttular ve cerrah efendi geldi kontrol etmeye ama öyle bir kontrol etti ki paşam sağlam olan apandisti patlattı zannettim.Neyse ameliyat için yataklı servislere çıkardılar çarşamba öğleden sonra 2 gibi ameliyata girdim üniversitede ameliyat olacağım için ameliyathanede öğrenciler vardı okuldan falan konuşurken sonrasını hatırlamıyorum ama saat 4,30 civarları uyandırma servisinde muhteşem bir acı ile bağıra bağıra uyandım ne yaptınız lan bana bi kalkarsam hepinizi gebertecem vs bağırışlarda bulundum ve ağrı kesici istedim görevli arkadaş odana götürünce yapacaklar dedi ve yaklaşık 20 dk acıyla sedyede kıvrandım odaya geldiğimde yapılan ağrı kesici ve diğer ilaçlarla 1 saat kadar uyudum o sırada ankaradan annem gelmişti gözlerimi açtığımda sağ tarafımda sonda adı verilen iltihap ve kanı tahliye eden yaklaşık yarım metrelik bir boru ucunda da dren adı verilen içine kan akmış torba vardı görünce şok oldum ardından 4 saat gibi bir süre sonra kalkıp lavaboya gitmek istedim ve biraz yardım sonrası lavaboya gittim ufak su döktüm ve o da ne başım patlayacak gibi ağrıyor dönüyor ve kulaklarım duymuyordu 10 adımlık mesafede canım çıkmıştı neyse zar zor yatağa döndük.ertesi gün her gelen hemşire yürüyecen diyor insanı delirtiyor en sonunda kızıp koridor boyunca 2 defa yürüdüm.3.günümde ise yani bu gün sabah serum vermeyi kestiler yemek yiyebilirsin dediler bende bunun uzerine afiyetle bir güzel yemek yedim ve biraz daha istirahat ettim cerrahlar bir bir gelip dreni sökecez diyorlardı ve yaklaşık 2 saat sonra minyon bir hemşire gelip bağırta bağırta içimden 20 santimlik boruyu çıkarttı pansuman yaptı ve gitti ardından cerrah ilaçları verip istediğiniz zaman çıkabilirsiniz dedi bende saat 12 gibi taburcu oldum.Şu an evdeyim tuvalete kendim gidip gelebiliyor mutfaktan atıştırmalıkları alabiliyorum :D ama büyük abdest yaparken zorlayamıyorum ve karnımda şişlik ve sertlik var ve hiç de dedikleri gibi 2-3 santimlik bir kesik yok bildiğin 10 santimlik kesik var sızlaması dışında bir sıkıntım yok şu an için.Size bir tavsiye gaz çıkarmak ya da tuvalet yapmak için sakın ha kendinizi zorlamayın ve öksürmekten gülmekten özellikle de hapşurmaktan kaçının.Umarım en yakın zamanda düzelirim gelişmeleri bir aksilik olmazsa yazarım.Kalın sağlıcakla…

 3. 6 gün önce apandisit ameliyatı oldum ve hala buyuk tuvalete cıkmadım. içimde bir korku var dikişleri zorlarım diye ne yapmalıyım

 4. Ben 42 yaşında bir bayanım. 4 ay önce apandist ameliyatı oldum ameliyat olmadan 5 6 ay önce karın böbrek ve kasıklarımda şiddetli ağrılar başladı sonrasında da sezeryan dikişlerimden [9 senelik ] sıvı gelmeye başladı genel cerraha gittim evham yaptığımı söyledi yine de ultrasyon istedi ben tıp dilinden fazla anlamam ama kağıtta gaz nedeniyle bazı şeylerin görülemedigini yazıyordu doktor bana herşeyin normal olduğunu ve kadın değilmisiniz herşeyi evham yapıyorsunuz diyerek yollad ı[ bende guatr kollestorol var bide 1yıl önce böbrek taşı düşürdüm ] bundan 20 gün sonra normal konrol için dahiliyeye gittim

  doktoruma olanları anlattım bir sürü tahlil istedi yine ultrasyon tahlilinde aynı şeyler yazıyordu doktorum ağrıların normal olduğunu söyledi günlük içtiğim ilaçlarımı yazıp yolladı zaman geçtikçe ağrılarım artıyordu özellikle banyo yaptıktan sonra adeta dayanılmaz birhal alıyordu artık gecelerimizin çoğu acilde geçiyordu onlar da gaz sancısıdır deyip serum verip ağrı kesici iğne yapıp duruyorlardı 4ay önce arkadaşa oturmaya gittik gitmeden birkaç saat önce banyo yapmıştım ağrılarım fazlaydı amasöz vermiştik ayıp olmasın diye gittik ben ağrıdan duramaz hale geldim izin isteyip kalktık yolda ağrılar daha da şiddetlendi eşim acile gidelim en azından iğne yaparlar gece iyi uyursun diyordu bense aynı şeyleri duymaktan yorulduğumu söylüyordum eşim beni dinlemedi iyiki de dinlememiş acile gittiğimizde saat 9 du acildeki nöbetçi doktor çok gençti eşime diğerleri bilemedi bu mu bilecek dedim ben açık sözlü biriyim doktor şikayetiniz nedir deyince ağrılarımı sıraladım ve siz de gaz sancısımı diyeceksiniz diye sordum doktor bir an donakaldı eşim olup bitenleri birbir anlattı doktor kadın hastalığı olabilir belirtiler onu gösteriyor doktora enson ne zaman gittiniz diye sordu

 5. izmir ataturk eğitim arastırma hastanesinden apantist ameliyatı oldum ameliyattan sonra bir hafta boyu akıntı oldu yaram iltihap tutu ve kasıntı oluyor ve aradan sıradan hafız zinglıyor gelip geciymı teşekurllor ne yapmam lazım normal telefonum o5465252620

 6. Benim apandisitim patlamıştı ve 10 gun hastanede kaldım su an ameliyat olalı 15 gun oldu ve ben bisiklet sürdüm dikişlerim estetik bişey olur mu cok korkuyorum lütfen bi bilgi verir misiniz

 7. Bende 4 gün önce apandist ameliyatı oldum şükürler olsunki patlamadan önce oldum bir anda karın ağrısı ile başladı mide bulantisi ve ağrı sag alt bölgeye indiğinde hastaneye gittim 20 dk icinde direk ameliyata aldılar neredeyse patlamak uzereymis kurtuldum.2 gun hastanede kaldım sonra eve çıktım. Evde suan kalkma eğilme de biraz zorlanıyorum. Büyük wc yi çok zor yapabiliyorum 4. Gunün sonunda ancak yapabildim. Akşamları yattıktan sonra sabah uyandigimda belim çok ağrıyor nedeni ne olabilir? Biraz gezdikten sonra veya dik oturduğumda geçiyor.

  Büyük toilet e çıkabilmeniz 3-4 gun bulabiliyormus hafif yemekler tüketmemiz gerekiyor sabahları zeytinyağlı ekmek yemenizi tavsiye ediyorum bir kaç saat sonra kolay buyuk wc yapabiliyorsunuz.

 8. çocum apandisi patladı birinci amaliyatı oldu ve 21 gün sonra ameliyalı bölgede enfeksiyon oluştu için ikinci ameliyatı oldu 26-12 n2012 tarihind ve halla yarası tam ileşmedi ve iltap sızıntısı var bu normalmi

 9. Merhaba;
  Ben 10 gün önce apandisit ameliyatımı oldum.Ameliyatımdan 2 gün sonra kendimi tutamadığım gülme anlarım oldu ve cok fazla acı cektım . gülmeme engel olamama gibi bir durumum var.bu olay ameliyatımdan sonra 6-7 kez gerçekleşti ve cok acı hissettim. herhangi bir sorun oluşmuş olabilirmi? bugün 10. günüm yarın dikişlerimi aldırmaya gidicem. Estetik ameliyatı oldum. aklımda hep bir soru işareti kalıyor. yardımcı olursanız sevinirim.

 10. Merhaba;
  Ben 10 gün önce apandisit ameliyatımı oldum.Ameliyatımdan 2 gün sonra kendimi tutamadığım gülme anlarım oldu ve cok fazla acı cektım . gülmeme engel olamama gibi bir durumum var.bu olay ameliyatımdan sonra 6-7 kez gerçekleşti ve cok acı hissettim. herhangi bir sorun oluşmuş olabilirmi? bugün 10. günüm yarın dikişlerimi aldırmaya gidicem. Estetik ameliyatı oldum. aklımda hep bir soru işareti kalıyor. yardımcı olursanız sevinirim.

 11. ameliyat olali 3 ay oldu ama eliyat yerim ariyo surekli sisiyo anlamadim gitti doktora gittim ve idrar yollari enfeksiyonu dedi ilaclarimi icti aradan tekrara zaman gecti ama yine ariyo sisiyo korkmaya basladim doktorumda ilgisiz biri zaten ne yapcam yardim edin

 12. Merhaba ben 4 gün önce apandisit ameliyatı oldum çok iyi geçti. Ameliyattan kaç gün sonra dikişlerimi aldırabilirim? Kaç gün sonra banyo yapabilirim.

  1. ameliyattan 10 gün sonra dikişleri aldırabilirsiniz,dikişleri aldırdıktan sonra da banyo yapabilirsiniz.

 13. merhaba ben 4 senedir çok yogun çalışıyorum ve işten izin almak için ameliyat olmayı düşünüyorum korkmayacagım tek ameliyatta apandisit. apandisiti nasıl patlatabilirim kola ve aspirin karıştırıp iç dediler işe yarıyor mu?

 14. Apandist
  SiddEtli bir karin agrisi sikayetiyle hastaneye gittim apantis teshisi kondu film ve tahlillerden sonra sabah ameliyata alindim ameliyattan sonra 1 gun hastanede yatirildim 3 gun snra sargilari actim 5 gun snra banyo yaptm yarami hergun baticon ile gunde 3 kere
  Temizliyodum mikrop kapmasi yuksekmis suan 10. Gunumdeyim hala kasilma yanma ve agri. Oluyor yani baya aci cektiren bi hastalik cuma
  Dikislerm alincak ama hala agrili ayrica
  Sakin oksurmeyin!
  Herkese gecms olsn

 15. apanDiSt gerçekten çok kötü bir HASTalıktır.bizim sınısta tam 27 kişiden 11’iapandiste yakalandı.

 16. benim kardeşimde şimdi ameliyat olucak apandistten apandist patladıysa kaç gün yatar yada kaç hafta bilgi verirmisiniz?

 17. kızımın amelıyatında sankı bıraz sıs bırazda kızarıklık var bu onda sancı yaparmı doktora gıtmem ıcın sabahı beklemem gerekırmı

 18. Merhaba, bende uc gun once apandisit ameliyati oldum kac gundur neler cektigimi ancak yasayan bilir yaklasik iki haftadir gaz sancisi cekiyodum en son dort gun once sag tarafima asiri yanmayla beraber kramp girdi bizde esimle apandisit olabilir diye acile geldik ilk gun bulamadilar odem var dediler ikinci gun kontrole gittigimde ultrasonda tekrar bakildi ve ortaya cikti apandisit hemen ameliyata aldilar bugun ameliyat olali ucuncu gunum cok sukur sizlamasi disinda iyiyim. Benim tavsiyem gaz sancisi deyip gecmeyin mutlaka doktora gidin.

 19. merhaba…ben 2ay önce karın agrısı sikayetıyle gittim apandisitten suphelendık cunku abım de bnm gb omustu ve gaz sancısı deyıp gondermışlerdı daha sonra abımı zor yetıstırdık hastaneye..bana da gaz sancısı deyıp gonderdıler…şimdi yıne aynı sancıyı cekıyorum be sefer mıdem de bulanıyor halsızım..ama yıne gaz sancısı denılıp gonderdıler fakat bnm gaz gb bır sorunum yok..acıkcası zor ayırt edıdiği için korkuyorym..napsam bilemedım tecrubeli olanlar bır fıkır verebılır mı acaba

 20. benim 3 gün önce karnıma ağrı girdi bu ağrı daha sonra sağ kasığa ve sonrada belimde hissettim kabızlık da oluyor aradabi bulantıda oluyor bende apandistten şüpheleniyorum

 21. merhaba. burada verilen bilgiler çok yararlı oldu. ben de 14 gün önce apendisit ameliyatı oldum. başımdan geçenleri faydası olur dşüncesiyle paylaşmak istedim. ben öğretmenim. sabah bir ders yaptıktan sonra (saat 10 gibi) karın bölgemde şiddetli birağrı başladı ki ne ağrı. ne oturabiliyorum ne kalkabiliyorum ne yürüyebiliyorum. ne yapsam boş. kıvrana kıvrana öğleyi ettim. gittim eve yatayım diye. zorla bir iki lokma birşeyler yemeye çalıştım. hiç iştah yoktu. yatamadım da. bu arada bir kaç defa (sarı su gibi) istifar ettim. öğleden sonra okula gidemedim. saat 3 gibiydi. komşu köydeki sağlık ocağına gidip ağrı kesici iğne yaptıralım dedik. Allahtan sağlık ocağında kimseyi bulamadık. yoksa orda iğne yaptırıp eve dönecektik. neyse ordan gittik ilçedeki sağlık ocağına. hem ilçe mem. den 1-2 günlük bir rapor alırım diye düşünüyordum. ilçeye yaklaşınca ne olduysa ağrılarım birazcık dindi. sağlık ocağındaki doktor ve ambulans sağlık ekipleri gelip baktılar. doktor apendisit olabilir dedi. bana orda serum bağladılar. serumun içine de ağrı kesici ve mide bulantısı için birşeyler kattılar. eşimin ablası hemşire. eşim ona söyledi o kattıkları şeyleri. o da katılan bir maddenin apendisite zararlı olduğunu söylemiş. orda serum takılı biraz yattım. ambulans görevlileri ısrarla beni merkezdeki hastaneye götürmeye çalışıyorlardı. gelip gidip hastaneye götürelim diyolardı. ben ise hiç istemiyordum. çünkü daha bir gün önce bel ağrısından dolayı mr çekimi için gece 3 e kadar hastanede beklemiştim. neyse. ambulans görevlileri doktoru da ikna edip beni ambulansa koydular ve devlet hastanesine doğru yola çıktık. yolda giderken beni neden hastaneye götürmeye çalıştıklarını da söylediler. ilçede çok sıkılmışlar canları ile gitmeyi istemiş.o yüzden ısrar ediyorlarmış. iyikide ısrar etmişler…
  neyse saat 18 gibi acile girdik. ordaki doktorlar da gelip baktılar. cerrah gelip baksın dediler. o sırada filmler tahliller yapıldı. bayan cerrah geldi baktı ben tir tir titrerken o normal birseymiş gibi apendisit olmuşsun ameliyata alacaz dedi. ne yedin ne içtin ilaç kullanıyonmu aspirin kullanıyonmu. vs sorular. bir de baktım kendimi ameliyathanenin önünde buldum. eşim de ben de çok korkuyorduk. öyle ki titremekten kendimi alamıyordum. bir ara ordan kaçmayı bile düşündüm. üzerimdekileri çamaşı hariç çıkardım ve 19 gibi ameliyathaneye girdim. masaya yattım. ameliyatın yapılacağı bölgeyi kıllardan temizlediler. bu arada ameliyathane buzdolabı gibiydi. ağzıma doktora kolaymıdır diye sordum en son. o da kolaydır dedi. ağzıma ve burnuma bir şey takıp derin nefes al dedi doktor. sonrasını hatırlamıyorum. eşimin anlattığına göre 20 dakika kadar sürmüş ameliyat. yarım saat kadar da uyanmamı beklemişler. odaya getirildiğimi titremeler içinde hayal meyal hatırlıyorum. sonra uyumuşum.uyandığımda ameliyat yerimde biraz ağrı vardı. bir gün kadar sonra ayağa kaltım. doktorum kotrole geldi. ameliyat olmasaymışım patlayacakmış. odamdan dışarı biraz yürümek için çıktığımda 10 gün kadar önce köydeki bir komşumu arabayla hastaneye getirmiştim. o da ameliyat olmuştu ve hastanede yatmıştı. onun yattığı odada yattığımı fark ettim. tesadüf işte. iki gün hastanede yattım(çarşamba akşamı ameliyat oldum.cuma akşama doğru taburcu oldum. iki gün boyunca hiçbirşey yemedim. sadece serum. çıkacağım gün su süt gibi şeyler aldım. doktorum beni taburcu edince herşeyi yiyebiliirsin yarın da banyo yapabilirsin. kabız olmamaya dikkat et dedi. İlaç falan vermedi. Sadece ağrı kesici novalgin verdi. Onu da şimdiye kadar kullanma gereği duymadım.ben yine de sulu şeyler yedim. pazar gününe kadar banyo yapmadım. doktorum banyo yaptıktan sonra sargıyı çıkart ve tekrar takmana gerek yok demişti. ben yinede birkaç gün daha pansuman yapıp sargı bezi flaster (bant) ile kapatıyordum. bu arada ameliyat bölgesi çevresindeki kıllara flasterin yapışmasından ve kılların çekilmesinden dolayı yaranın acısına o çekilen kılların acısıda ekleniyor ve o acı da ameliyat acısı sanılıyor. bunu sargıyı çıkardıktan sonra anladım.ve flasterin yapıştığı bölgedeki kılları temizlemek iyi oluyor. Artık yarayı sarmıyorum ama günde bir özellikle banyodan sonra yarayı baticon ile temizliyorum. Apendisit ameliyatında yaranın mikrop kapma olasılığı varmış. Ameliyat sırasında apendisit dısarı alınırken kesilen yere değmesi sonucunda derinin mikrop kapması da olası birşeymş. ilk bir hafta genellikle yattım. bazen çıkıp yürüdüm. birkaç gün sonra yürümek gerekiyormuş. çok fazla yemek yememeye ve ağır hareketler yapmamaya çalışıyorum.sürekli sırt üstü yatıyorum. pek yan yatamıyorum. bir hafta kadar sonra karnımda hafif ağrılar ve kaşıntılar olmaya başladı. kaşınması normalmiş. yaranın iyileşmesindenmiş.bir hafta sonra kontrole gittim. Doktor dikişimi aldı. 10 gün rapor yazdı.
  14 gün olmasına rağmen bu gün ameliyat yerimde biraz ağrı oldu. Ama fazla değil. Eski sağlıklı günlerime dönmeyi çok istiyorum artık. Araştırdığım kadarıyla apendisit; kalınbağırsağa bağlı olan kör bağırsağın iltihaplanmasıymış. Apendisitin alınması vücut fonksiyonlarında pek bir değişmeye de yol açmıyormuş. Benim yazacaklarım bu kadar. Merak edilen Bazı konulara yardımcı olabilmişimdir umarım. Allah herkese sağlık versin..herşeyin başı sağlık..

 22. herkese iyi günler arkadaşlar ben amaliyat olalı 7 ay oldu taki bugüne kadar çok iyiydim ama 3 gündür amali,yatın dikişlerin altında adım attıkça ette yırtılma varmış gibi agrı ve sancı yapıyo canım yanıyo hastaneye gittim ultrasyon saglam film saglam kan temiz idrar temiz ama ben acıdan kıvranıyorum ilaç bile vermediler ne yapmalıyım yardım edin ne olabilir

 23. Apandisit kasık ve bel ağrısı şeklindedir.Bayanlar için Regil döneminde ki ağriya benzer.Bagırsaklarınızda gaz varmış da çıkartamıyor gibisinizdir.Mide ilacı ya da gaz gderici kullanma hissi oluşabilir.Tuvalete gidersiniz birşey yapamazsınız.Ağrı sağ tarafınızı bastırıp çektiğinizde yogunlaşır. Ben ameliyatı gece 11 civarı olmuş sabah 5 saatlerinde yürümüşdüm.Hatta ertesi gün merdiven çıktım indim alışveriş yaptım bir sorun olmadı.1 hafta sonrada dıkışlerim alındı. Elbetteki ameliyat sonrası dikkat etmek gerekiyor ama korkulacak bırsey yok.

 24. herkese merhaba
  ben birkac gun once mıde agrısı mıde bulantısı bas donmesı ve tansıyonumun dusmesı nedenıyle hastaneye gıttım doktorum muayene ettı ve apandısten suphelendı ultrasyon cektı ve apandıs oldugunu anladı hastaneye yatmamı istedı ve ben yatmadım cok korkuyorum yasım 22 hıc amelıyat olmadım bu yuzden korkum lutfen benı aydınlatın bana yardımcı olun agrılarım gun gectıkce sıddetlenıyo

 25. Apandisitin insanlarda hiç bir işe yaramadığı-gereksiz olduğu-hayvanlardan kalıntı olarak insanlarda bulunduğu ifadeleri, tamamen safsata,saçmalık ve inançsızlıktır.
  Apandisit “Dışkılama Regülatörüdür”.Bunu ancak Apandisit ameliyatı olan ve sonrasında kendisindeki değişiklikleri fark edip değerlendirebilenler anlar.
  Zerre kadar imanı olan herkes bilir ki Allah(c.c) gereksiz hiçbir şey yaratmamıştır.
  Ayrıca “hayvanlardan kalıntı olarak insanlarda bulunduğu” ifadesi ise tamamen Darwinizm saçmalığıdır.
  21.y.y’ı yaşadığımız şu bilgi-teknoloji-internet-uzay çağında, hala insanın maymundan geldiği saçmalığına inananlara, terbiye sınırları içinde kalmak için diyorum ki; Allah(c.c) akıl-fikir ve hidayet nasib etsin.

 26. apandist olmamak için yapılacak bişey var mı ?
  ve ya
  apandist olmak bizim yedimiz içitimiz ve qünlük hayatta yaptıqımız bişeylerden mi kaynaklanır ? ?

 27. Bende 15 gün önce apandıst ameliyatı oldm. normal apandist ameliyatlarında hastanede 24 saat yatırıyorlar.benim apandist patladığı için 1 hafta hastanede yattım.

 28. bende ameliyat oldum fakat sormak istediğim bir şey var ameliyat sonrası tuvalete cıktıgınızda szınde canınız yanıyormu ve bu ne kadar suruyor ne yapmam gerekır tsk.

 29. uzun uzun anlatamayacağım saolsun arkadaşlar benim yaşadıklarımı anlatmışlar bende onlardan yararlandım ama benim sorunumda çok farklı öncelikle beni aydınlattıgınız için teşekkür ederim çok şükür hiç şikayetim yok biraz kabızlık oluyor oda ameliyattan önceki hayatımdada vardı ama tek sorunum ben milli sporcuyum ve ben bu seneki avrupa,dünyaya hazırlanıyordum fakat bir hafta önceki rahatsızlığım benim çalışmamı durdurdu çok endişeliyim ve bu konuda mutsuzum antreman yapamayacakmıyım yaptıgım sporda en ağır sporr ne zman başlamam gerekir antremnlara,antremnlarımı etkiler mi ?darbe gelmesinde kötü birşey olur mu ? çok merak ediyorum ve bu konuda bilgilenmek istiyorum herşey için teşekkür ederim..

 30. uzun uzun anlatamayacağım saolsun arkadaşlar benim yaşadıklarımı anlatmışlar bende onlardan yararlandım ama benim sorunumda çok farklı öncelikle beni aydınlattıgınız için teşekkür ederim çok şükür hiç şikayetim yok biraz kabızlık oluyor oda ameliyattan önceki hayatımdada vardı ama tek sorunum ben milli sporcuyum ve ben bu seneki avrupa,dünyaya hazırlanıyordum fakat bir hafta önceki rahatsızlığım benim çalışmamı durdurdu çok endişeliyim ve bu konuda mutsuzum antreman yapamayacakmıyım yaptıgım sporda en ağır sporr ne zman başlamam gerekir antremnlara,antremnlarımı etkiler mi ?darbe gelmesinde kötü birşey olur mu ? çok merak ediyorum ve bu konuda bilgilenmek istiyorum herşey için teşekkür ederim..

 31. öncelikle herkeze acil şifalar bende araştırma yapıyordum burayı görünce hem yaşadıklarımı anlatmak hemde bir şeyler sormak istedim.Ben köyde öğretmenim şubat tatilinin bittiği gün akşam bir gaz sancısı gibi bir sancıyla başladı herşey mide bulantısı sağ ayağımda çekme,iştasızlı,ishal gibi belirtilerle ben 1 hafta bekledim hiç aklıma bile gelmedi apandist lacağım okula gittim geldim sonra ağrı geçmeyince hastaneye gittim zannederim kum döküyorum diye doktor acil hastaneye yatırdı 11 gün yattım 24 şubatta ameliyat oldum ama doktorum apandisti alamadı kapattı ve 1 ay sonra gel apandistini alıcam dedi ve şimdi 1 ay doldu ama bilemyorum kime sorsam olmaz öyle şey açılınca alınır diyor ama bilemiyorum, korkuyorum… Doktor korkmana gerek yok 15 dk. alırım ve ertesi gün yollarım ve 1haftada dönersin görevine diyor işte benim yaşadıklarım kısaca böyle sorum ise bana yapılan tedavi doğrumu acaba yardımcı olursanız sevinirim herkeze geçmiş olsun teşekkür ederim

 32. merhaba. burada verilen bilgiler çok yararlı oldu. ben de 14 gün önce apendisit ameliyatı oldum. başımdan geçenleri faydası olur dşüncesiyle paylaşmak istedim. ben öğretmenim. sabah bir ders yaptıktan sonra (saat 10 gibi) karın bölgemde şiddetli bir ağrı başladı ki ne ağrı. ne oturabiliyorum ne kalkabiliyorum ne yürüyebiliyorum. ne yapsam boş. kıvrana kıvrana öğleyi ettim. gittim eve yatayım diye. zorla bir iki lokma birşeyler yemeye çalıştım. hiç iştah yoktu. yatamadım da. bu arada bir kaç defa (sarı su gibi) istifar ettim. öğleden sonra okula gidemedim. saat 3 gibiydi. komşu köydeki sağlık ocağına gidip ağrı kesici iğne yaptıralım dedik. Allahtan sağlık ocağında kimseyi bulamadık. yoksa orda iğne yaptırıp eve dönecektik. neyse ordan gittik ilçedeki sağlık ocağına. hem ilçe mem. den 1-2 günlük bir rapor alırım diye düşünüyordum. ilçeye yaklaşınca ne olduysa ağrılarım birazcık dindi. sağlık ocağındaki doktor ve ambulans sağlık ekipleri gelip baktılar. doktor apendisit olabilir dedi. bana orda serum bağladılar. serumun içine de ağrı kesici ve mide bulantısı için birşeyler kattılar. eşimin ablası hemşire. eşim ona söyledi o kattıkları şeyleri. o da katılan bir maddenin apendisite zararlı olduğunu söylemiş. orda serum takılı biraz yattım. ambulans görevlileri ısrarla beni merkezdeki hastaneye götürmeye çalışıyorlardı. gelip gidip hastaneye götürelim diyolardı. ben ise hiç istemiyordum. çünkü daha bir gün önce bel ağrısından dolayı mr çekimi için gece 3 e kadar hastanede beklemiştim. neyse. ambulans görevlileri doktoru da ikna edip beni ambulansa koydular ve devlet hastanesine doğru yola çıktık. yolda giderken beni neden hastaneye götürmeye çalıştıklarını da söylediler. ilçede çok sıkılmışlar canları ile gitmeyi istemiş.o yüzden ısrar ediyorlarmış. iyikide ısrar etmişler…
  neyse saat 18 gibi acile girdik. ordaki doktorlar da gelip baktılar. cerrah gelip baksın dediler. o sırada filmler tahliller yapıldı. bayan cerrah geldi baktı ben tir tir titrerken o normal birseymiş gibi apendisit olmuşsun ameliyata alacaz dedi. ne yedin ne içtin ilaç kullanıyonmu aspirin kullanıyonmu. vs sorular. bir de baktım kendimi ameliyathanenin önünde buldum. eşim de ben de çok korkuyorduk. öyle ki titremekten kendimi alamıyordum. bir ara ordan kaçmayı bile düşündüm. üzerimdekileri çamaşı hariç çıkardım ve 19 gibi ameliyathaneye girdim. masaya yattım. ameliyatın yapılacağı bölgeyi kıllardan temizlediler. bu arada ameliyathane buzdolabı gibiydi. ağzıma doktora kolaymıdır diye sordum en son. o da kolaydır dedi. ağzıma ve burnuma bir şey takıp derin nefes al dedi doktor. sonrasını hatırlamıyorum. eşimin anlattığına göre 20 dakika kadar sürmüş ameliyat. yarım saat kadar da uyanmamı beklemişler. odaya getirildiğimi titremeler içinde hayal meyal hatırlıyorum. sonra uyumuşum.uyandığımda ameliyat yerimde biraz ağrı vardı. bir gün kadar sonra ayağa kaltım. doktorum kotrole geldi. ameliyat olmasaymışım patlayacakmış. odamdan dışarı biraz yürümek için çıktığımda 10 gün kadar önce köydeki bir komşumu arabayla hastaneye getirmiştim. o da ameliyat olmuştu ve hastanede yatmıştı. onun yattığı odada yattığımı fark ettim. tesadüf işte. iki gün hastanede yattım(çarşamba akşamı ameliyat oldum.cuma akşama doğru taburcu oldum. iki gün boyunca hiçbirşey yemedim. sadece serum. çıkacağım gün su süt gibi şeyler aldım. doktorum beni taburcu edince herşeyi yiyebiliirsin yarın da banyo yapabilirsin. kabız olmamaya dikkat et dedi. İlaç falan vermedi. Sadece ağrı kesici novalgin verdi. Onu da şimdiye kadar kullanma gereği duymadım.ben yine de sulu şeyler yedim. pazar gününe kadar banyo yapmadım. doktorum banyo yaptıktan sonra sargıyı çıkart ve tekrar takmana gerek yok demişti. ben yinede birkaç gün daha pansuman yapıp sargı bezi flaster (bant) ile kapatıyordum. bu arada ameliyat bölgesi çevresindeki kıllara flasterin yapışmasından ve kılların çekilmesinden dolayı yaranın acısına o çekilen kılların acısıda ekleniyor ve o acı da ameliyat acısı sanılıyor. bunu sargıyı çıkardıktan sonra anladım.ve flasterin yapıştığı bölgedeki kılları temizlemek iyi oluyor. Artık yarayı sarmıyorum ama günde bir özellikle banyodan sonra yarayı baticon ile temizliyorum. Apendisit ameliyatında yaranın mikrop kapma olasılığı varmış. Ameliyat sırasında apendisit dısarı alınırken kesilen yere değmesi sonucunda derinin mikrop kapması da olası birşeymş. ilk bir hafta genellikle yattım. bazen çıkıp yürüdüm. birkaç gün sonra yürümek gerekiyormuş. çok fazla yemek yememeye ve ağır hareketler yapmamaya çalışıyorum.sürekli sırt üstü yatıyorum. pek yan yatamıyorum. bir hafta kadar sonra karnımda hafif ağrılar ve kaşıntılar olmaya başladı. kaşınması normalmiş. yaranın iyileşmesindenmiş.bir hafta sonra kontrole gittim. Doktor dikişimi aldı. 10 gün rapor yazdı.
  14 gün olmasına rağmen bu gün ameliyat yerimde biraz ağrı oldu. Ama fazla değil. Eski sağlıklı günlerime dönmeyi çok istiyorum artık. Araştırdığım kadarıyla apendisit; kalınbağırsağa bağlı olan kör bağırsağın iltihaplanmasıymış. Apendisitin alınması vücut fonksiyonlarında pek bir değişmeye de yol açmıyormuş. Benim yazacaklarım bu kadar. Merak edilen Bazı konulara yardımcı olabilmişimdir umarım. Allah herkese sağlık versin..herşeyin başı sağlık..

 33. banyo yapabilirsin bişey olmaz bende bir ay oldu amelyat olmuşum dikişlerle banyo yapıyordum geçmiş olsun

 34. Merhaba.öncelikle insanları güzel bir şekilde bilgilendirdiğiniz için size teşekkür ediyorum.Benim bir sorum olacak.Ben ameliyat oldum apandisit ameliyatı .Banyo yapmam için dikişin alınması lazımmıdır.Bana bir bilgi verebilirmisiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.