Bab-ı ali

Osmanlı İmparatorluğunda sadrazam (vezir-i azam)’lık makam ve dairesini tanımlamak için kullanılan bir tabirdir.

 


Sadrazamın ve Paşa kapısını nitelemek için Bab-ı Ali teriminin kullanılışı XVIII. yüzyılın sonlarına rastlar.  Bundan önce Bab-ı Hümayun ve Divan-ı Hümayun anlamında kullanılan bu terim XIX. yüzyılda artık Osmanlı hükümeti merkezini ve hükümetini tanımlamaktaydı[1].


[1] Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı(yay. haz.Yavuz Tiryaki), Mega Basım, İstanbul 1997, s. 241.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.