Çanakkale’nin depremselliği: Geçmişten günümüze çanakkale’de deprem

Bugün Çanakkale ili sınırları içinde kalan bölge ve çevresi, eski çağlardan beri birçok kentin kurulduğu, dünya tarihine yön veren savaşların yapıldığı, insanoğlunun her zaman kendi elinde ve kontrolünde bulunmasını istediği bir coğrafya olmuştur. Bu bölgeyi cazip hale getiren, dünya tarihinde önemli bir yerde durmasını sağlayan, büyük ölçüde, askeri ve ticari açıdan stratejik bir konumda olan Çanakkale Boğazı’nın varlığıdır. Asya ile Avrupa arasında geçiş noktası olan bu boğaz, deniz ticareti açısından da çok büyük bir öneme sahiptir.  Jeopolitik konumu bu topraklarda yaşayan insanların büyük ölçüde kaderine yön vermiştir. Doğa, sunduğu iklimsel ve jeolojik açıdan cezbedici özelliklerin yanında, insanlara, onların kurdukları şehirlere maddi ve manevi açıdan büyük zararlar veren yüzünü de göstermektedir. Çeşitli şekillerde gelen doğal felaketlerin belki de en yıkıcısı, en çok zarara yol açanı, insanları hiç beklemedikleri anda yakalayan depremlerdir.


Marmara’da, dolayısı ile Çanakkale ve çevresinde de depremleri meydana getiren Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun buraya uzayan üç koludur. Kuzeydeki kol; Sapanca Gölü doğusundan başlayıp, İzmit körfezi güneyinden geçerek Marmara denizi ortasından Saros Körfezi’ne doğru uzanır. Orta kol; Güney kol ile birlikte Sapanca Gölü güneydoğusundan başlayıp, Geyve, Pamukova, İznik Gölü güneyinden Gemlik Körfezi’ne kadar gelir. Buradan itibaren güney koldan ayrılarak Kapıdağ yarımadasını keser ve Edincik fayı üzerinden, Çan-Biga Fay Zonu’na bağlanır. Güney kol ise; Gemlik Körfezi’nden itibaren GüneyBatıya dönerek Ulubat, Manyas, Gönen, Yenice üzerinden Edremit Körfezi’ne doğru devam etmekte buradan da Ege Denizi’ne ulaşmaktadır. Bu faylardan en önemlileri; kuzeyden güneye doğru sırasıyla; Biga-Çan-Bayramiç-Etili hattını takip eden bu yaz yapılan çalışmada da Ezine’ye kadar devam ettiği tespit edilen fay, Sarıköy-İnova Fayı, 1953 Yenice depreminin de üzerinde meydana geldiği Gönen-Yenice fayı ve en güneydeki Havran-Edremit faylarıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.